Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

SWIO tar time-out

Det blir inget Swedish Indoor Open, SWIO, nästa år. Om inte arrangörernas ekonomi mot förmodan förbättras. SWIO:s styrelse meddelar i en skrivelse att den internationella stortävlingen i Skåne tar "time-out". Svenska Bouleförbundets ordförande Ingela Eriksson beklagar beslutet i sitt svar.

Det är av framförallt två skäl vi redan nu väljer att offentliggöra vårt beslut.
Det första skälet är att ansökan om sanktion för nationell- och internationell tävling skall vara inlämnad senast den 1 augusti.
Det andra skälet är att såväl svenska som utländska spelare redan nu ställt frågor om SWIO 2012. Vi vill slippa en massa spekulationer och väljer därför att ge bakgrund och förklara varför vi tagit beslutet att inte fortsätta.

Ingen kritik
Vi vill med denna skrift varken kritisera nuvarande förbundsledning eller någon annan. Under de tre årgångar som SWIO spelats har förbundet gett oss stöd i form av inbjudan och tagit kostnader för utländska landslag och för detta är vi mycket tacksamma.

Ytterligare diskussion vid arrangörsforum
De erfarenheter som vi fått under de här åren kommer vi att delge vid det arrangörsforum som förbundsstyrelsen kallat till i samband med SM.

När intresseföreningen SWIO bildades av de tre föreningarna BK Kärnan i Helsingborg, Föreningen Mataki Boule i Höganäs och Björnboularna i Åstorp fastställdes följande målsättningar:

  • Bygga upp en gemensam organisation för att kunna genomföra nationella och internationella tävlingar.
  • Skapa en internationell tävling till gagn för svensk tävlingsboule.
  • Bedriva verksamheten utan att det negativt påverkar ingående föreningars ekonomi.
  • Överskottet från verksamheten skall fördelas på de tre föreningarna för drift och underhåll av boulehallarna.

De två första målsättningarna har infriats och vi påstår oss kunna säga att SWIO blivit en sportslig succé.
Det är när det gäller ekonomin, och de sista två målsättningarna, problemen står att finna. Första året gick med vinst, men år två och tre har inneburit ekonomisk förlust.

Två år med förlust
Det kan tyckas märkligt att första året gick med plus och att det därefter – när tävlingen fått fullt startfält – går minus, men det finns en förklaring.
Redan i samband med planeringen av första årgången stod det klart att det var nödvändigt att knyta till sig resursstarka sponsorer. För att lyckas med detta räckte det inte enbart med att presentera en tävling som endast fanns på ”ritbordet”. Det gällde att kunna erbjuda något attraktivt och ledningen för SWIO inledde därför en dialog med förbundsstyrelsen om att få arrangera SM 2010.

"Skulle få SM 2011"
I samband med SWIO 2009 genomfördes ett möte med delar av förbundsledningen och representanter för Region Skånes eventbolag samt en representant för Helsingborgs Stad. Vid detta möte förklarade ordföranden för Svenska Bouleförbundet att det var på tiden att SM åter arrangerades i Skåne men att det inte kunde bli 2010, eftersom man redan hade en kandidat som man avsåg att teckna avtal med. Men om vi sökte för 2011 skulle vi få arrangemanget.
Resultatet av detta möte blev att Event in Skåne gick in med 50 000 i sponsorpengar till SWIO, med syfte att få SM till Skåne, och lovade att fortsätta att sponsra tävlingen. Helsingborgs Stad gick in med 30 000 kr och löfte om en fortsättning.

Fick fråga om att arrangera EM
Under våren 2009 arbetade vi hårt för att knyta ytterligare sponsorer till oss och höll förbundsledningen informerad om hur arbetet fortskred vad gällde vår ansökan inför SM 2011. I samband med SM i Växjö besökte Helsingborgs Stads evenemangsansvarige tävlingen för att få en uppfattning om hur stort ett boule-SM är och hade dessutom ett möte med Robert Boström och Pontus Thuresson. Senare under sommaren fick vi frågan om vi samtidigt med SM även kunde arrangera EM.

"Chockbesked när Uppsala fick SM"
Den 21 augusti skickades ansökan in om att få arrangera såväl SM som EM 2011. Bägge ansökningarna gjordes i samverkan med Helsingborgs Stad och Event in Skåne.
Beslutet att tilldela Uppsala SM 2011 var ett chockbesked och innebar att Event in Skåne drog sig ur samarbetet med SWIO. Beskedet från Helsingborgs Stad var att vi kunde räkna med ett minskande stöd under tre år för att därefter klara oss utan.

Förlorar fler sponsorer
I övertygelsen om att SWIO var en tävling med framtidsutsikter fortsatte arbetet trots det negativa beskedet från förbundsstyrelsen. Efter första årets resultat hade vi en buffert att använda och förhoppningen har hela tiden varit att vi kommer att få fram nya sponsorer. I viss mån har vi lyckats men det har hela tiden varit sponsorer som erbjudit mindre summor och det ekonomiska resultatet för de senaste två åren har blivit röda siffror. I kontakter med näringslivet har det visat sig svårt för oss att ge attraktiva motprestationer vid en eventuell sponsring. Redan nu vet vi att vi förlorar ytterligare sponsorer inför 2012. Arbetet med budgeten visar på minus även om vi höjer anmälningsavgiften och dessutom tar bort SWIO Masters.

Kan inte riskera föreningarnas ekonomi
I rådande ekonomiska situation kan vi inte riskera föreningarnas ekonomi utan har därför tagit beslutet att inte söka sanktion för 2012. Om vi mot all förmodan får ett tillräckligt stort ekonomiskt tillskott är vi beredda att omvärdera vårt beslut.  Vi hoppas i så fall på möjligheten att få sanktion även om tiden för en sådan ansökan gått ut.

"Ser med glädje fram emot SM i Uppsala"
Slutligen vill vi också påpeka att vi med denna skrift inte riktar någon som helst kritik mot arrangörerna av årets SM i Uppsala. De gjorde ett bra arbete när de tog fram sin ansökan och vi har gratulerat till att de fick arrangemanget. Årets SM har alla förutsättningar för att bli ett mycket bra arrangemang och vi kommer själva att delta med glädje.

Styrelsen för intresseföreningen SWIO


Det är tråkigt att SWIO väljer att ta time-out och jag hoppas att de kommer att återuppta tävlingen om de skulle få ordning på ekonomin. Utan stabil ekonomi håller ingen verksamhet oavsett hur bra man än tycker den är. Från förbundets håll har vi försökt att stötta tävlingen på de sätt vi har kunnat.

Hela styrelsen fattar - och protokollför - beslut om SM
Däremot har jag svårt att förstå syftet med skrivelsen från SWIO. Att hänvisa till informella möten, där inga protokoll förts, och att peka ut enskilda styrelseledamöter förstår jag än mindre. Alla beslut rörande SM fattas av hela förbundsstyrelsen och att SWIO inte accepterar fattade beslut som togs för tre år sedan är bara att beklaga.  

"Konkurrerande mästerskapsarrangörer gagnar sporten"
En positiv konsekvens av att fler arrangörer söker samma arrangemang är att förutsättningarna för bättre tävlingar och mästerskap ökar. Det gagnar vår sport och är någonting vi styrelsen naturligtvis kommer att fortsätta jobba för.

Intressant arrangörsforum i år
Årets arrangörsforum på SM ska bli intressant. Där kommer bland annat årets SM-arrangör, Örsundsbro, att delge oss andra hur de framgångsrikt arbetat med sponsring. Andra frågor som kommer att diskuteras är till exempel:

•Vad har ni för målsättning med er tävling? Varför arrangera?

•Hur ska omgivningen uppfatta er tävling? Vad säger de om er?

•Hur kan vi samarbeta bättre och om vad?

•Vilken roll ser ni att SBF tar och vilka resurser behövs?

•Vad kan SBF förvänta sig av er?

•Hur kan vi öka intäkterna? Sponsring/sälja reklam/förpacka produkten?

"Många med mig kommer att sakna SWIO"
Vi behöver väl paketerade tävlingar. Exempelvis är Varbergs Strandcup, som jag besökte förra helgen, en kanontävling som lyckats. SWIO är definitivt även den en lyckad tävling som många med mig kommer att sakna.

Ingela Eriksson
Förbundsordförande

Publicerad: 2011-07-18

Senast uppdaterad: 2011-11-13

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se