Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Sök sanktion för tävlingar 2012

Det är dags att söka sanktion för nästa års tävlingar. Senast den 30 september ska ansökan för regionala tävlingar göras via SBF Online. Lokal tävlingssanktion söker man också via SBF Online, senast den 31 oktober.

I 2012 års sanktionskalender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.framgår vilka helger det är möjligt att söka regional respektive lokal sanktion.

Läs också nedanstående information från tävlingskommittén innan ni fyller i sanktionsansökan.


Sanktionsförfarandet
Årsmötet i april 2009 beslutade att förändra sanktionsförfarandet av tävlingar och att förändringarna skulle träda i kraft tävlingsåret 2010. Den största förändringen är att det numera endast går att arrangera regionala tävlingar cirka 12 helger per år och att högst fyra tävlingar kan arrangeras parallellt över landet.

Max fyra regionala tävlingar samma helg
Vi har under en övergångsperiod under 2010-2011 kunnat ge fler tävlingar än fyra sanktion under samma helg. Från och med 2012 finns inte detta undantag längre. Utöver de 12 nämnda helgerna ges regional sanktion för tävlingsklasser vid internationella/nationella tävlingar. Dessutom kan dispens sökas för regionala tävlingar på helgdagar.
Sanktion för de regionala tävlingarna söks hos förbundsstyrelsen.

Lokala tävlingar
De helger då det inte arrangeras internationella, nationella eller regionala tävlingar, eller då avståndet till en internationell/nationell tävling överstiger 400 kilometer kan sanktion för lokala tävlingar sökas. Detta görs hos aktuellt distrikt.
Vi vill påminna om möjligheten att söka lokal sanktion för exempelvis veterantävlingar på vardagar.

Lokala V65-tävlingar
En nyhet för 2012 är att tävlingar i klassen V65 kan söka lokal sanktion hos distriktet för samtliga dagar på året. Distriktet ska ta hänsyn till tävlingar med högre sanktionsstatus, men behöver alltså inte följa övriga sanktionsbestämmelser, innan lokal sanktion beviljas i klassen V65.

Motivering måste med regional sanktionsansökan
Senast 30 september ska ansökan om regional sanktion göras. Ansökan görs via SBF Online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Dessutom ska ansökan kompletteras med en motivering till varför aktuell tävling ska erhålla regional sanktion. Motiveringen görs även den i SBF Online senast 30 september. Ansökan utan motivering beviljas inte sanktion.

Distriktsstyrelsernas uppgifter
Distriktsstyrelsen vid det distrikt där en regional sanktion söks ska yttra sig om den aktuella tävlingen. Yttrandet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 15 oktober. Ansökan om lokal tävling görs till aktuellt distrikt senast 31 oktober. Ansökan görs via SBF Online Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Se aktuell sanktionskalender Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.för att ta reda på vilka helger det går att söka regional respektive lokal sanktion.

Publicerad: 2011-08-31

Senast uppdaterad: 2011-11-13

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se