Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

RF ingår samarbete med Rädda Barnen

RF och Rädda Barnen kommer under 2011-2014 att samarbeta kring Föräldratelefonen, en telefon som ska fungera som bollplank för idrottsföräldrar. Konceptet är inte nytt, men har aldrig tidigare riktat sig till idrotten. Lanseringen sker imorgon (fredag) via pressmeddelande.

 

Telefonen är tänkt att ge idrottsföräldrar ett naturligt och tryggt bollplank utanför idrotten. Ett vuxenstöd som är expert på barns rättigheter och hur man som förälder kan agera i knepiga situationer. Syftet med telefonen och samarbetet är att

förebygga diskriminering och kränkningar inom barn- och ungdomsidrotten.

Tillsammans arbetar vi för att inga barn ska fara illa och att idrotten ska vara trygg att delta i.
 
Rädda Barnens Föräldratelefon och tillhörande Föräldramejl stöttar föräldrar och andra vuxna i alla frågor gällande barn. Den som ringer får vara anonym och de som svarar är själva föräldrar utbildade för att kunna stödja andra föräldrar. RF har utbildat svararna i frågor om barn- och ungdomsidrott.


Föräldrar som har frågor kring idrotts- eller föreningsspecifika problem, snarare än frågor kring föräldrarollen, kommer att hänvisas till RF och/eller SF av de som tar emot samtalen i Föräldratelefonen.
 
RF kommer också att kunna använda Rädda Barnens kompetens inom Centrum för barn och unga i kris som finns runtom i landet. Där ska föreningar kunna få professionell vägledning för att hantera händelser, misstankar och rykten om övergrepp, mobbning eller diskriminering.

Lansering och marknadsföring
Vi presenterar samarbetet under Forum för barn och ungdomsidrott i Malmö. Samtidigt går vi ut med information via intern och extern hemsida samt vårt nyhetsbrev. Varje distrikt inom SISU Idrottsutbildarna kommer att skickas material kopplat till Föräldratelefonen för spridning till idrottsföreningar . En annonskampanj kommer också rulla i IdrottOnline under en tremånadersperiod.
 

Publicerad: 2011-11-03

Senast uppdaterad: 2011-11-13

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se