Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Vakanser i styrelsen

Valberedningen har inte lyckats få fram tillräckligt många namn för att forma en fullständig förbundsstyrelse. Dess ordförande riktar kritik mot förbundskritikerna som inte träder fram när det behövs och valberedningen föreslår en höjning av styrelsens arvode.

Disciplinnämnden är fylld - men två ordinarie ledamöter och en suppleant fattas fortfarande förbundsstyrelsen.
Bara en (1) nominering har inkommit till valberedningen.
- Och det gällde den förtroendevalde revisorn, som för övrigt redan hade svarat att han står till förfogande för omval, säger Ove Johansson, valberedningens ordförande.

Istället har valberedningen fått förlita sig på sina egna kontakter och tips från medlemmar de stött på i olika sammanhang.
- Några av tipsen har gett ett positivt resultat men i flertalet fall har svaret blivit nej. Vi har fortfarande några som funderar på vår förfrågan så läget kan ljusna om några dagar. Samtidigt kan vi få nej - och då står vi kvar på samma fläck, säger Ove.

Han låter onekligen rätt irriterad när han konstaterar att de ibland så högljudda kritikerna helt tystnar när det är dags att ta ansvar och göra nytta.
- Vi som följer den offentliga diskussion som förs om svensk boule är väl medvetna om att det till och från framförs hård kritik mot i första hand förbundsstyrelsen. När vi söker folk som är beredda att ställa upp är det emellertid helt tyst från dessa kritikers sida. Inte en enda av dem har hört av sig - inte ens med en nominering av, eller ett tips om, någon lämplig person. I mina ögon är dessa kritiker och självutnämnda experter ingenting annat än pratkvarnar som helt saknar trovärdighet.

Som en följd av svårigheterna med att rekrytera ledamöter föreslår valberedningen en höjning av arvodena.
- Det är inte rimligt att kräva att den som är mitt i sin yrkesverksamma period av livet ska offra både tid och pengar för att fullfölja ett sådant här uppdrag. Med vårt förslag blir i alla fall den ekonomiska förlusten något lägre, säger Ove.
Förslaget att alla styrelseledamöter ska väljas på ett år, inför den minskning av antalet ledamöter som beslutades vid förra förbundsmötet, ligger kvar.
- Ja, för att vi inte inför 2013 års förbundsmöte ska hamna i en situation där halva styrelsen har ett år kvar av sin mandattid och att valberedningen - som en följd av detta - endast kan minska styrelsen bland dem som då står på omval.
- Vi är medvetna om att det finns delade åsikter om detta förfarande men håller ändå fast vid vår åsikt. Förbundsmötet är som bekant suveränt att bestämma hur det vill hantera en sådan här fråga.

Valberedningens förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Valberedningens förslag i fråga om arvoden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2012-03-22

Senast uppdaterad: 2012-03-22

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se