Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Håkan Jonsson - kandidat till FS

Håkan Jonsson är en 53 år gammal boulespelare som bor i och tävlar för Sundsvall. Han är också nationell domare och av valberedningen föreslagen till ny ledamot av förbundsstyrelsen.

Med tanke på hans erfarenheter som nationell domare skulle just domarfrågorna kunna hamna på Håkans bord om han blir invald i styrelsen.
– Jag har varit nationell domare i en jävla massa år nu och skulle kunna ta tag i det för att försöka få ordning på det, säger han själv.
Som det ser ut idag fungerar arbetet med domare inte riktigt, tycker Håkan.
– Vi blir färre deltagare vid tävlingarna men vi har likt förbannat domare och samma krav på tävlingar och arrangörer som vi hade under de gyllene åren på nittiotalet. Det har dessutom saknats domare på förbundsarrangemang under året och det får det naturligtvis inte göra.

Att det blir färre deltagare är i sig ett av sportens största problem och det en förbundsstyrelse behöver lägga merparten av sin energi på att försöka förändra.
– Hjulen snurrar åt fel håll. Vi har en tillströmning av folk som är över 65 och de har ofta en helt annan inställning än att utöva tävlingsidrott. Fler och fler föreningar blir renodlade pensionärsklubbar med flera hundra medlemmar men bara några få tävlingslicenser. Jag har ingen patentlösning på problemen men vi måste få ut budskapet att boule är en idrott, en sport, och inte bara en fritidssysselsättning, säger Håkan.

Skulle domarfrågorna hamna hos någon annan FS-ledamot ägnar sig Håkan gärna åt tävlingsverksamheten.
– Jag sitter som tävlingsansvarig i distriktet och skulle kunna avlasta Pontus i hans arbete med tävlingskommittén.
Engagemanget i distriktet fick Håkan att tveka angående kandidaturen till förbundsstyrelsen.
– Det arbetet har tagit mycket tid och äntligen börjat fungera efter att ha varit kaotiskt i några år.
Att det skulle vara bra för ett distrikt som det norra att ha representation i FS vill Håkan inte riktigt hålla med om.
– Jag är emot alla kvoteringar. Det ska vara rätt personer som får uppdragen – oavsett ålder, kön och bostadsadress.

Att det varit så svårt för valberedningen att hitta dessa personer är ett svaghetstecken.
– Jag tycker att det är riktigt dåligt. Inte av valberedningen men av Boulesverige. Jag vet att valberedningen lagt ner riktigt mycket tid på sitt arbete och ändå inte fått napp. Det finns flera föreningar som gör ett riktigt bra arbete och någon därifrån borde kunna ställa upp, menar Håkan.
– Har vi en svag förbundsstyrelse spelar det ingen roll om vi har starka föreningar.
– Vi måste försöka komma igång med de övergripande målen – att värva nya spelare. Jag blir snart veteran och kallas fortfarande för ungdom. Det är skrämmande.

Douglas Adolfsson, som också är föreslagen till ny FS-ledamot, befinner sig utomlands och har inte kunnat nås för en motsvarande intervju.

Publicerad: 2012-04-18

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se