Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Viljor i förbundsstyrelsen

Förbundsmötet äger rum i helgen. Året som gått ska summeras och redovisas, planer för den kommande tiden ska ritas. Det kan finnas anledning att erinra sig hur det lät för ett år sedan.

Vid förra förbundsmötet valdes Ingela Eriksson till ny ordförande efter Robert Boström. Hon ville göra förbundets mål tydligare.
– Målen är bra men behöver göras tydligare så att alla förstår vad SBF är och vill, så att alla kan känna sig hemma i förbundet, sa hon då.
– De tre övergripande målen från UFO – att kvalitetssäkra verksamheten, utveckla tävlingsverksamheten och rekrytera samt utbilda ledare – håller fortfarande. Och dem står jag för till hundra procent, förklarade hon också.

Förbättra tävlingarna
Tävlingsverksamheten var det många av FS-ledamöterna som återkom till. Att tävlingskommitténs ordförande, Pontus Thuresson, hörde till dem förvånar nog inte någon.
– Jag känner ett ansvar och vill borga för en fungerande tävlingsverksamhet framöver, var hans svar på frågan om varför han åter ställde upp.
– Jag tycker faktiskt att vi i mångt och mycket uppnått det som TUT ville – färre men bättre tävlingar. Det är olyckligt att både Mayon och 24-timmars har lagts ner. Men får vi två eller tre stora och bra tävlingar till nu tycker jag att vi ska vara väldigt nöjda, menade han.
– Får vi bättre arrangemang tycker fler att det är roligt att tävla. Tyvärr har det blivit mer kvantitet än kvalitet. Höjs kvaliteten kommer folket, sa Joachim Andersson.
Och Thuresson förklarade sig intresserad av att hitta nya tävlingsformer:
– Vi tappar medlemmar bland dem som är mellan 20 och 55 och som inte tillhör eliten. Vi har varit för dåliga på att ta hand om breddspelarna och nu tror jag att vi måste hitta nya tävlingsformer för dem.
– Folk vill möta någorlunda jämbördigt motstånd. Det är enkelt att dela in oss efter ålder och kön, men det är inte alls säkert att det är det bästa, tyckte TK:s ordförande.
Dag Hervieu tyckte att det var för krångligt att arrangera tävlingar.
– Jag kan tycka att det är onödigt många utskott och kommittéer inom förbundet. Så stor är inte sporten – ännu! – att vi har råd att byråkratisera sönder den, hävdade han.
Kenneth Mellin var också ute efter nya tävlingsformer, men framför allt för de yngsta spelarna. Gärna sådana som är snabbare än de vanliga.

Rekrytering
Föryngringen lyftes också som en viktig punkt att arbeta med.
– Sporten behöver en föryngring och ett nytänkande, men då tänker jag inte i första hand på unga människor utan på personer som har ett ungt sinne och förmågan att tänka i nya banor, sa Joachim Andersson och menade att värvningen är bland det viktigaste av allt:
– Rekryteringen till sporten borde vara allas intresse. Det är något jag vill försöka ta tag i.

Föreningskunskap
Utbildning talades det också varmt om.
– I föreningskunskap tycker jag att vi visar stora brister – det behöver vi också jobba med. Till exempel genom det projekt som sjösattes det gångna året, Föreningen i tiden, sa ordförande Eriksson och fick medhåll av Jeanette Olofsson:
– I det budgetförslag som läggs fram på årsmötet finns det reserverat medel för att gå vidare med Föreningen i tiden. Det tycker jag är bra och det skulle jag kunna tänka mig att jobba med.
Kenneth Mellin menade att man måste börja med sig själv.
– För att utveckla föreningskunskapen och föreningskänslan inom förbundet måste man börja med förbundsstyrelsen.
Han hade också börjat skissa på en metod.
– Jag har börjat grunna på ett papper och har en idé om hur man skulle kunna göra. Jag får testa den i styrelsen.
Annars är det föreningarna som ligger Mellin varmast om hjärtat.
– Som det är idag agerar styrelsen mer mot de enskilda spelarna än mot föreningarna. Föreningarna skulle kunna avlasta förbundsstyrelsen om spelarna gick via sina föreningar. Det är till föreningen man först ska vända sig som spelare. Nu hamnar för många frågor direkt hos FS och det är alldeles för mycket syförening över förbundet, menade han.

Bättre kommunikation och information
Dag Hervieu talade framför allt om kommunikationen med medlemmarna och kritiserade styrelsens sätt att dittills arbeta med frågan.
– Man har misslyckats med att nå en fruktbar dialog med medlemmarna. I nuläget tycker jag inte ens att man kan tala om en dialog. Kommunikationen är ensidig – från styrelsen till medlemmarna, förklarade han.
Hervieu ville öppna gästboken på förbundets hemsida igen, så att medlemmarna kan komma till tals den vägen.
– Styrelsen skulle kunna ha en blogg där den presenterar tankar och idéer. Strax efter varje avslutat styrelsemöte borde en sammanfattning av det publiceras. De beslut som fattas måste kommuniceras ut till medlemmarna, som har rätt att följa styrelsens arbete.
– Man bör också bejaka webbsändningar av stora tävlingar. Boulen behöver publicitet, sa Hervieu.
Han ville också att förbundet skulle ha en uttalat pressansvarig person för att hjälpa till med just publiciteten.
Även ordförande Eriksson ville utveckla informationen och kommunikationen. På frågan om man hade tagit reda vilken information medlemmarna, föreningarna och distrikten ville ha – och genom vilka kommunikationsvägar – svarade hon:
– Nej, det tycker jag inte. Och det är en brist.

Så här sammanfattade Jeanette Olofsson styrelsens uppgift:
– Den nya styrelsen måste ägna kraft åt att återskapa förtroendet hos förbundets medlemmar.

Publicerad: 2012-04-19

Senast uppdaterad: 2012-04-19

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se