Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ny styrelse

Ingela Eriksson valdes enhälligt om som förbundsordförande. Hon får sällskap av fyra nya ledamöter.

Trots att det fanns två vakanta platser på valberedningens förslag till ny styrelse - och en tom suppleantplats - hamnade förbundsmötet, när det var dags för val, i situationen att det fanns fler föreslagna kandidater än antalet poster. Med andra ord blev det personval och sluten omröstning.

Andreas Engelmartin hade då redan valts till ny sekreterare i förbundsstyrelsen. Övriga av valberedningen föreslagna kandidater var Håkan Jonsson (Sundsvall), Douglas Adolfsson (Varberg) och Börje Andersson (Leksand). Dessutom nominerade Norra Sveriges Bouleförbund under sittande möte Eva Persson (Storsjön). Det gladde inte mötesordföranden.
- Det var lite ofint att nominera ytterligare ett namn under sittande möte, när man haft så god tid på sig och när man visste hur svårt valberedningen haft att hitta kandidater, konstaterade Robert Boström efter avslutat möte.

Nu utsattes de föreslagna kandidaterna för personval och när rösterna var räknade visade det sig att mötet valt Håkan Jonsson, Eva Persson och Douglas Adolfsson till nya ledamöter.
Kerstin Hjelm, Coccinelle PC, och Bengt Oskarsson, Ödenäs IF, valdes till suppleanter.
Samtliga sitter på ett år, eftersom mötet, enligt valberedningens förslag, beslutade att göra ett avsteg från stadgarna i syfte att inför nästa  års minskning av antalet ledamöter kunna välja tre ledamöter på två år och tre på ett år.
Kvar i styrelsen sedan tidigare är Pontus Thuresson, Dag Hervieu, Joachim Andersson och Kenneth Mellin.

I övrigt följde årsmötet helt valberedningens förslag.
Ove Johansson valdes på nytt till valberedningens ordförande. Carina Jansson och Jan-Åke Gustafsson är ledamöter i två år och Patrick Roselin samt Bertil Tunje i ett år.

Publicerad: 2012-04-22

Senast uppdaterad: 2012-04-23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se