Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Veteraner och tävlingssanktioner tog störst plats vid årsmötet

Även om det under lördagens gruppsamtal stundtals diskuterades flitigt blev det inte många stora diskussioner när det var dags att fatta beslut. De två punkter som då tog störst utrymme var motionen angående förbundets tävlingsverksamhet och veterankommitténs arbete.

Eftersom representanten från Hammarby IF, som låg bakom motion nummer åtta - om förbundets tävlingsverksamhet, inte behagade dyka upp under årsmötets första dag - och inte heller hade gett någon annan uppdraget att tala för motionen - hade det inte varit möjligt att behandla den särskilt ingående innan det var dags att gå till beslut. Lite olyckligt, eftersom den kom att föranleda en hel del diskussioner.
- Vi frågade oss vad "enklare spelformer" är. Det var väldigt otydligt skrivet i motionen, meddelade Jarmo Repka, som förde protokoll i den grupp där tävlingsverksamheten diskuterades.

Onödigt lång sanktionsdiskussion
Under söndagen kunde Hammarbys man på plats förklara att man genom sin motion vill underlätta för arrangörer att anordna tävlingar och uppmana mötet att rösta för motionen i syfte att visa dels missnöje med vad som händer med tävlingsverksamheten och dels att man vill göra någonting åt situationen.
- Så att inte förbundsstyrelsen går hem och lägger sig och sover igen, och inte behöver göra något åt tävlingsverksamheten eftersom den är godkänd. Onödig byråkrati försvårar spontana arrangemang och lokala tävlingar ska man kunna söka sanktion för när som helst.
Motionären meddelade också att att-satserna fem och sex, där man ville avskaffa regionala tävlingar och inskränka rankingsystemet till nationella tävlingar, drogs tillbaka. Istället ville man lägga till ett krav på att noggrann statistik ska föras över tävlingsdeltagandet och redovisas i verksamhetsberättelsen.
- Det hade varit väldigt bra om någon från Hammarby hade varit här igår så att vi redan då visste det och kunde diskuterat saken, konstaterade Magnus Halléen från Göteborg.
GBBF och Stockholms BF enades efter en stunds diskuterande om ett gemensamt förslag. Förbundsstyrelsen meddelade att statistik redan finns tillgänglig via SBF Online och vidhöll att man inte bör tillåta lokala sanktioner när som helst.
- Vi hävdar fortfarande att vi gör oss en otjänst om vi tar bort möjligheten att ge regionala arrangörer större utrymme, sa Pontus Thuresson.
Det norra distriktet argumenterade emot motionen och mötet beslutade till sist att följa förbundsstyrelsens svar på motionen - trots att många instämde i motionärens åsikt om att förbundsstyrelsen i högre grad borde stödja nationella tävlingar och se till att de överlever.
Man bad också styrelsen att göra det enklare att få fram användbar och tydlig statistik i SBF Online. 

Mera kommunikation
Trots att det fanns hela fyra motioner om att återinföra den tryckta tävlingskalendern avslogs allihop. Mot detta beslut reserverade sig Sydsvenska Bouleförbundet.

När verksamhetsplanen skulle godkännas uttrycktes viss oro över att distriktskonferensen under året skulle ersättas med en ordförandekonferens.
- Det man mest av allt önskar sig är att öka kommunikationen mellan distrikten och förbundet och nu verkar det som om FS vill inskränka ett av de två bra kommunikationstillfällen som finns till att omfatta åtta personer från distrikten, menade Wästgöta-Dahls Bouleförbund.
- Det är ingen inskränkning - vi vill bara testa ett nytt arbetssätt och prova ett mindre forum. Vi har två viktiga punkter att diskutera - förbundets vision och kommunikationen - och vill prova att göra det i ett forum som många andra förbund använder sig av, svarade ordförande Ingela Eriksson.

Veterankommittén får extra pengar
Arne Teljer från WDBF framförde också missnöje med att veterankommittén inte fått vara med och påverka en lång rad beslut - införandet av mixtrippel i SM, förändringen av NM för veteraner som numera spelas varannat år, införandet av ett EM för veteraner, uttagningsförfarandet av det EM-laget, organisationsförändringarna på kansliet, rekryteringen av landslagsledare för veteraner - trots att kommittén ska vara en referensgrupp i organisationsfrågor och trots att veteranerna är en så stor grupp inom förbundet.
- Det får inte fungera så - i kommittén sitter duktiga människor som helt ställs åt sidan. Jag föreslår att FS tar till sig av den här kritiken och ger veterankommittén en verksamhetsbeskrivning som stämmer och de möjligheter att påverka som den bör ha.
Förbundsstyrelsen förklarade att många av besluten fattats i andra instanser - på internationella nivåer - och Pontus Thuresson surnade till slut till och menade att Teljer kunde ha bidragit mer under sin tid som FS-ledamot istället för att kritisera styrelsen sedan han lämnat den. Arne Teljer förklarade att han inte tänkte acceptera ett sådant personangrepp.
Till slut skrevs det in ett extra stycke om veterankommittén i verksamhetsplanen - och kommittén fick särskilt avsatta medel, 30 000 kronor, för sitt arbete. Trots att kommittén under året som gått inte gjort av med de 15 000 den då hade till sitt förfogande.

Nya mötesformen utvärderas
Bo G Eriksson från Gothenburg Boule Bangers, som lotsat mötesdeltagarna genom den nya mötesformen, avslutade med att betona att det är viktigt att protokollen från lördagens gruppdiskussioner når styrelsen, så att idéer och förslag som uppkommit där inte går förlorade. Exempelvis rapporterades det om många goda exempel och idéer när det gällde ungdomsverksamheten och idrottslyftet.
Han tryckte också på vikten av att lämna in utvärderingar av den nya mötesordningen, så att den kan fungera ännu bättre nästa år.
Avslutningsvis tackade förbundsstyrelsen sina avgående ledamöter - Jeanette Olofsson, Rasmus Kling, Jarmo Repka och Ingrid Wahlbin - och den anställda personalen innan den samlades för sitt konstituerande möte. 

Publicerad: 2012-04-23

Senast uppdaterad: 2012-04-23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se