Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Medlemmarnas adresser

Det är varje förening som, genom sin klubbadministratör, ansvarar för att adresserna i medlemsregistret är de riktiga. Ingen annan.

Många exemplar av årets magasin har inte kunnat levereras till sina mottagare och kommit i retur till kansliet. Således finns det också medlemmar som saknar sitt magasin och flera av dem har på olika sätt efterlyst sin tidning.

Magasinet går - precis som alla andra utskick från förbundet - till de adresser som finns i SBF Online. Det är varje klubb som själv ska se till att adresserna till medlemmarna är korrekta. Klubbadministratören uppdaterar medlemsregistret för respektive förening.

Det är med andra ord ingen idé att skicka adressändringar, eller funderingar kring uteblivna leveranser, till kansliet eller magasinets redaktör - utan att först ha kontrollerat med sin klubbadministratör att denne angivit rätt adress i registret.

Eftersom tämligen många adresser är felaktiga kan det finnas anledning för varje förenings styrelse eller administratör att se över och uppdatera medlemsregistret. Gör gärna det.

Publicerad: 2012-04-26

Senast uppdaterad: 2012-04-26

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se