Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Danska ordföranden flyttar fram - och får - positioner

Lotte Büchert blev, tillsammans med RF:s ordförande, häromdagen invald i ENGSO:s styrelse. Lotte är sedan tidigare ordförande i Dansk Petanque Forbund samt styrelseledamot i FIPJP (det internationella bouleförbundet), Danmarks Olympiska Kommitté och Danmarks Idrætsforbund.

När två stolar stod tomma i ENGSO:s styrelse och det behövdse kompetenta personer för att fylla dem valdes två skandinaviska kvinnor – RF:s ordförande Karin Mattsson Weijber och Lotte Büchert, ordförande i Dansk Petanque Forbund.

Europeiskt samarbetsorgan för idrottsrörelsen
ENGSO står för European Non-Governmental Sports Organisation.
– ENGSO arbetar i mångt och mycket med samma idrottspolitiska områden som de nationella idrottsförbunden, men genom ENGSO går de samman för att bli hörda i EU. I ENGSO har de nationella förbunden ett samarbetsorgan som kan påverka idrottsutvecklingen och möjligheter att lära av varandra, förklarar Lotte Büchert.
Bland ENGSO:s medlemmar finns också nationella olympiska kommittéer. Lotte berättar att det på organisationens dagordning står sådant som integration, handikappidrott och kvinnor och de närmaste åren kommer till exempel momsfrågan och antidoping att sysselsätta styrelsen.

Mera lek, snabbare spel, enklare regler
Lotte Büchert är, föga oväntat, mycket glad över sitt nya uppdrag.
– Jag var väldigt okänd i ENGSO-sammanhang före den här valkampanjen och jag ser det som ett stort erkännande och ett bevis för att jag har blivit vald på grund av mina kunskaper.
Vilka tycker det danska bouleförbundets ordförande är de viktigaste uppgifterna för de organisationer som arbetar med och för boulesporten?
– Jag tycker att det är viktigt att sätta idrott på politikernas dagordning så att fler människor börjar att idrott. Dessutom måste vi arbeta för att göra det enklare att ägna sig åt frivilligt arbete och för att flera olika befolkningsgrupper lättare ska få tillgång till idrott. Här kan boulen vara med. Boule är en uppenbart lämplig sport för den äldre delen av befolkningen och för idrottare som kommer från andra sporter men har skadats. Vi måste självfallet också försöka få nya medlemmar – gärna bland unga personer.
– Jag tycker att det är viktigt att arbeta med boule på nya sätt, utan att förstöra spelet. Vi skulle gott kunna tänka oss att spela på tid. Att göra spelet mer lättillgängligt och lockande för nya medlemmar genom att spela snabbare och med enklare regler. När man väl har fått lust till spelet kan man introduceras till det ursprungliga petanquespelet. Vi måste komma ihåg leken i sporten och där tycker jag att boule kan vara med.

För lite action i boule
Eftersom Lotte också är medlem i Danmarks Olympiska Kommitté frestas man att fråga vad hon tror om boule som OS-sport. Kommer den någonsin att bli en sådan?
– Det har jag ingenting med att göra – och det har inte FIPJP heller. Det är CMSB, det internationella förbundet för samtliga kulsporter, som för dialogen med IOK. Jag vet att boule inte står på tur som OS-sport. Jag tycker att om boule ska bli en OS-port måste det spelas på tid, så att TV och åskådare vet exakt när en match börjar och slutar. Dessutom måste man spela med färgade klot, så att åskådarna kan följa med i spelet, och det ska gå snabbare. Det är för lite ”action” i boule för att vi ska locka människor som inte känner till sporten.

Äldre män får toppositioner på gamla meriter
Det fanns en tredje nominerad till styrelseposterna i ENGSO, en som blev utan. Nämligen Claude Azéma. Med andra ord slår Lotte ordföranden i det internationella bouleförbundet, FIPJP, på fingrarna.
Hur känns det?
– Det känns bra! Jag tror att de stora idrottsorganisationerna har nytta av dynamiska, yngre, människor som är beredda att göra en stor insats. Under många år har idrottens ledare varit äldre män i kostym som ska hedras för deras mångåriga arbete i den här världen. Det är också okej, men ibland saknas visionerna och förmågan att våga tänka nytt.

Skulle kunna ta över efter Azéma
Är det faktum att Lotte redan har fångat fler röster än Azéma måhända ett tecken på att det blir hon som tar över som FIPJP-president?
– Det har jag inte tänkt på i nuläget. Det återstår att se. Om jag får gjort några insatser i ENGSO och FIPJP skulle det någon gång kunna bli en möjlighet som jag skulle överväga, säger Lotte Büchert.

Publicerad: 2012-06-05

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se