Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Alla behöver inte gironummer

Den förening som vill kunna ta emot pengar från Idrottslyftet, från Svenska Spels nya satsning SVEA eller ta emot LOK-stöd måste ha ett plus- eller bankgironummer. Övriga föreningar behöver det inte.

Organisationsnummer måste alla föreningar ha på sikt. Den förening som inte har det kommer att bli utesluten ur Riksidrottsförbundet, RF. När detta kommer att ske verkar än så länge något oklart.
Den som sitter med fingret på avtryckarknappen är RF:s skattejurist, Thomas Karlsson. Säger han själv i alla fall. Han berättar också att han är frestad att trycka.
– Det börjar bli dags att verkställa beslutet från 2009 i praktiken.
Det var Riksidrottsmötet det året som beslutade att organisationsnummer skulle bli ett obligatoriskt krav för medlemsföreningarna. Beslutet trädde i kraft 1 januari 2011 men det är det som bekant många föreningar som inte känt till och som inte följt.
Snart kommer Thomas Karlsson att trycka av och hoten om uteslutning att dyka upp.
– Med snart menar jag kanske ett halvår, förtydligar han.

Utesluts på sikt
Som tidigare förklarats här riskerar specialidrottsförbunden, däribland Svenska Bouleförbundet, att förlora stora summor pengar om deras medlemsföreningar inte anmäler sina organisationsnummer.
– I förlängningen, ja. Ni kommer ju att tvingas utesluta dem och därmed minskar just den parametern (antalet medlemsföreningar) för ert SF-stöd, säger Thomas Karlsson.
Förklaringarna till att organisationsnumren blivit obligatoriska är många, menar han.
– Ett av de mest bärande argumenten är att vi inom idrottsrörelsen vill ha den ordningen – att alla medlemmar har ett personnummer.
Han hänvisar också till att skatteverk, försäkringsbolag och andra aktörer vill ha det så och menar att det blir enklare för alla att hålla reda på och att nå ut till föreningarna tack vare siffrorna.
– När små föreningar frågar mig om de verkligen behöver organisationsnummer svarar jag: ”Nej, det behöver ni inte om ni inte vill vara med och tävla”.
Att säkerställa att de pengar som RF betalar ut, till exempel genom Idrottslyftet och LOK-stödet, verkligen når en existerande förening är alltså bara ett argument i mängden.

Tvingar ingen att skaffa giro
Det är däremot huvudargumentet för att RF bara använder plus- och bankgirokonton – som ägs av föreningar – för att betala ut ovan nämnda pengar. Att de föreningar som inte tar emot några sådana pengar skulle vara tvungna att skaffa girokonton är ingenting Thomas Karlsson hört talas om.
– Jag kan inte tänka mig att det skulle behövas, säger han.
Precis samma sak säger ytterligare en person på RF och en på Västsvenska Idrottsförbundet, där man ännu inte hört talas om att föreningarna kommer att uteslutas om de saknar organisationsnummer.
– Den förening som redan har ett nummer bör fylla i det i IdrottOnline, men den som inte har det kan strunta i det. Vi ska inte tvinga någon att skaffa bankgiro, säger Richard Cander, ansvarig för IdrottOnline på VSIF.

 

Organisationsnumren ska fortfarande registreras

Svenska Bouleförbundets styrelse påpekar att de föreningar som ännu inte registrerat organisationsnummer i IdrottOnline fortfarande måste göra det. Föreningarna har, som sägs ovan, varit skyldiga att ha sådana sedan 1 januari förra året och riskerar alltså, så småningom, att uteslutas ur RF.

Publicerad: 2012-09-18

Senast uppdaterad: 2012-11-26

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se