Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Vem bestämmer över VM?

Styrelseledamöter i FIPJP får inte vara med och bestämma vilka länder som ska delta i VM. När Polen och Australien utsågs till ersättare fick Lotte Büchert aldrig frågan om vad hon tyckte.

Som tidigare rapporterats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har Polen och Australien tilldelats de VM-platser som Algeriet och Singapore/Taiwan tackat nej till. Ländernas medverkan i VM verkar bero på organisatoriska kvaliteter snarare än sportsliga. Frågan är vilka som fattade beslutet. Det var i alla fall inte FIPJP:s styrelse och man kan undra om någon annan än ordförande Claude Azéma fick vara med och bestämma.

Styrelseledamot fick redan fattat beslut
Lotte Büchert, ordförande i det danska bouleförbundet och styrelseledamot i det internationella bouleförbundet, FIPJP, berättar att hon först i förra veckan (det vill säga den vecka då VM-lottningen genomfördes och Svensk Boule ställde frågor om ersättningsländerna till Azéma) informerades om att Polen och Australien deltar i VM. Då var beslutet redan fattat.
I en tidigare artikel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. här på Svensk Boule har Claude Azéma, ordförande i det internationella bouleförbundet, FIPJP, förklarat att inga andra afrikanska länder hade möjlighet att ta Algeriets plats, när det algeriska bouleförbundet tackade nej.
– Vi har därför valt ut det land som, efter ett förslag från FIPJP, blev årets mottagare av ’le Salvad’or international’ för det arbete de åstadkommit inom landet, framför allt när det gäller organisatoriska och utbildningsfrågor: Polen, meddelade Azéma.

Vilka är "vi"?
Vilka han menar med ”vi” är inte helt tydligt. Man frestas lätt att tro att det är FIPJP, organisationen för vilken han är ordförande, och då kanske i form av dess styrelse. I denna styrelse sitter alltså Lotte Büchert, som Skandinaviens enda representant.
– Det var nu i förra veckan jag fick höra att Polen och Australien skulle spela, därför att de andra länderna inte kunde få några visum, säger hon.
– Varför det blev just Polen och Australien vet jag inte.
Beslutet var alltså redan fattat när Lotte Büchert fick kännedom om det. FIPJP:s styrelse står med andra ord inte bakom beslutet – åtminstone inte hela styrelsen.
– Jag har inte deltagit i beslutet. Jag vet inte vem ordföranden brukar diskutera sådana här saker med – om det är med till exempel vice ordföranden. Och jag kan inte säga vilka andra som deltagit i beslutet. Men jag tror ju inte att det är alla styrelseledamöter utom jag.
– Hur reagerade du på informationen då? Med ett ”Vad tusan” eller ett ”Jaha”?
– Jag sa ”jaha”. Beslutet var redan fattat och det är svårt att diskutera en sådan sak på telefon. Jag vill hellre göra det på ett möte och vi ska ha ett styrelsemöte nu på onsdag, den 3 oktober.
– Där kommer jag att ta upp det här exemplet och säga att så här kan vi inte arbeta.

Olika syn på demokrati i olika delar av världen
Lotte Büchert konstaterar att det är problematiskt att hitta fullt fungerande arbetsmetoder för internationella styrelser.
– Man bor långt ifrån varandra, träffas bara en gång om året, någon i styrelsen talar enbart franska och en annan enbart engelska. Så här arbetas det – inte bara inom vår sport utan också i en hel massa andra internationella idrottsförbund. Och det är så här man gör i Medelhavsländerna – de arbetar inte som vi i Skandinavien.
Det innebär alltså inte att Lotte Büchert tycker att det är en bra arbetsordning.
– Jag tycker att det ska vara öppenhet och transparens i alla beslut som fattas i en styrelse och att de ska offentliggöras. Jag gick till val på just det 2010 och blev vald, men det är en mycket tuff kamp och den är svår att utföra ensam, särskilt som kvinna.
– I Medelhavsländerna, Nordafrika och Asien har de en annan uppfattning om vad demokrati betyder, i förhållande till hur vi tänker och arbetar i Skandinavien.
Lotte lovar att hon på styrelsemötet om en vecka kommer att driva frågorna om beslutsprocesser och information.

Självklarheter saknas på hemsidan
Det arbete som nu görs mellan de styrelsemöten som äger rum kring april varje år sköts via mejl och telefon, berättar Lotte. Men också den kommunikationen lämnar en del övrigt att önska.
– Vi har fått en massa mejl om Algeriets avhopp – men bara på franska. Och om jag kör dem genom Google Translate får jag inte en tillräckligt god översättning.
Lotte håller också med om att det inte räcker med att FIPJP:s stadgar finns på franska, liksom om att protokoll från kongresser och styrelsemöten också ska finnas tillgängliga via hemsidan.
– Ja, det är självklart, och det ska jag också gärna ta upp på vårt styrelsemöte.
Att en del av besluten inte offentliggjorts förklarar Lotte med att Karel Dohnal, den förbundsstyrelseledamot som har ansvaret för hemsidan, inte har hunnit med att uppdatera den.
– Det är också han ledsen för och det är verkligen inte bra, men det är ju så det är med ideellt arbete…

Medför kongressen några förändringar?
Årets kongress håller FIPJP den fjärde oktober, dagen efter styrelsemötet. Lite mer om hur det blir med den framtida transparensen och delaktigheten får vi förhoppningsvis veta då.
– Jag lovar att jag ska jobba för att vi ska införa ”good governance ” (ett transparent, inkluderande arbetssätt som följer ett tydligt regelverk och minskar risken för korruption) inom FIPJP, säger Lotte Büchert.
– Om jag lyckas återstår att se…

Publicerad: 2012-09-26

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se