Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Årets årsmötesfrågor

Motionstiden har gått ut och det står nu klart vilka några av de frågor som kommer att diskuteras på årets förbundsmöte kommer att bli. Bland motionerna hittar man klassiska gamla stötestenar – som åldersgränser, landslagskval och enhetlig klädsel – men också nyheter som kopplingar till FN och satsningar på VM i mixtrippel. Dessutom vill en motionär att man utreder på vilket underlag boulesporten bör utövas.

2013 års motioner är 17 till antalet och bland dessa hittar man alltså flera ämnen som så gott som alltid är föremål för diskussion.
Exempelvis den enhetliga klädseln. Göteborgs och Bohusläns Bouleförbund önskar att få utrett hur stora nyansskillnaderna mellan olika tröjor kan vara för att de ska betraktas som enhetliga, medan Lejonkulan tycker att tiden nu kan vara mogen för att införa krav på klubbspecifika matchtröjor vid klubbundna och nationella tävlingar och att i övrigt slopa kravet på enhetlig klädsel.

Nya åldersgränser, VM-klasser och landslagskval
Åldersgränserna för veteranklasserna kommer också att hamna på dagordningen ännu en gång. Den renodlade veteranföreningen Prins Bertils Bouleclub vill göra V65-klassen till V70, och samtidigt sätta ett ålderstak på 69 år för V55-klassen. Föreningens distrikt, Stockholms Bouleförbund, är inne på samma linje men vill göra en utvärdering innan beslut om nya klassgränser fattas.
Samma distriktsförbund vill utöka antalet åldersklasser vid SM genom att införa en V55-klass för enbart damer.
Den nybildade föreningen IFK Goteboule motionerar om att återinföra landslagskvalet och om att Svenska Bouleförbundet ska verka för att vår nyaste SM-klass, mixtrippeln, också blir en VM-klass.
Sedan tidigare har förbundsmötet beslutat att Sverige ska arbeta för ett återinförande av den öppna klassen, där både kvinnor och män tillåts tävla med och mot varandra, i de internationella mästerskapen. Ett VM i mixtrippel kan, menar motionären, vara ett steg på vägen.

Barnens rättigheter och den öppna klassens
En annan nybildad klubb, Club La Boule de Trix, vill slopa alla åldersklasser utom den öppna vid regionala och lokala tävlingar och samtidigt införa ett krav på att den öppna klassen ska finnas med vid alla nationella och internationella tävlingar. Resonemanget bakom motionen går ut på att man i den öppna klassen kan vara med och tävla oavsett ålder och att det inte låta borde vara tillåtet att lämna alla spelare under 55 år utanför tävlingarna.
Boulesjevikerna vill föra in FN:s barnkonvention i förbundets stadgar och ta fram ett styrdokument för förbundets barnidrott. Boulens förtjänster som barnidrott är svåröverträffade, menar motionären som bland annat pekar på de låga kostnaderna och att killar och tjejer ända upp på elitnivå kan utöva sporten tillsammans. Genom att markera att all barnidrott inom förbundet sker i enlighet med FN:s barnkonvention kan man, tror motionären, öppna dörrar för intressanta samarbeten, väcka medias intresse och pressa politiska beslutsfattare.

Nya spelsystem
La Boule de Trix vill också att ett slutspel med direktutslagning görs till ett krav vid alla tävlingar i öppen klass. Sörbyängen vill införa centralstyrda och fasta DM-datum. Vid SM vill klubben införa gruppspel istället för poolspel. La Boule Joyeuse vill låta de pooler som bara innefattar tre lag göra upp genom gruppspel – och att detta görs till standard för allt poolspel.
IFK Goteboule föreslår ett nytt spelsystem för SM-skyttet. Det ska avgöras genom heat med fyra skyttar i varje och med kraftigare tidsbegränsning – på så vis går det snabbare och blir mer attraktivt för en publik. SM-skyttet skulle samtidigt öppnas för alla deltagare som vill ställa upp och modellen kunna spridas också till de internationella förbunden, menar motionären.

Höj domararvodet, riv upp sanktionsbeslutet och förkorta silly season
Tre distriktsförbund, WDBF, GBBF och Hallands Bouleförbund, har gått samman om en motion där de yrkar att domararvodet ska vara detsamma vid alla tävlingar – oavsett status.
Två (eller tre – det framgår inte riktigt tydligt av motionen) av dessa har också enats om att föreslå att förra årsmötesbeslutet om att införa två sanktionstillfällen rivs upp. Det kan inte ha varit riktigt genomtänkt, menar motionärerna, som nu tycker sig ha fått bevis för att förfarandet skapat onödigt merarbete och gjort det svårare för föreningarna att planera sin verksamhet.
Wästgöta-Dahls Bouleförbund vill också införa ett förbud mot klubbyten mellan den 15 oktober – den tidpunkt då föreningarna måste meddela om de vill behålla sin plats i seriespelet – och den helg då seriespelet inleds. Annars riskerar föreningen att bli av med sin plats i, och avstängs ifrån, seriespelet till följd av spelarflykt, menar distriktet.
GBBF vill införa samma förbud men flytta datumet – för både seriespelsanmälan och förbudsstarten – till den 15 november. Båda distrikten menar att undantag kan göras vid synnerliga skäl, WDBF även då den klubb spelaren lämnar ger sitt samtycke till klubbytet.

Lämpligt underlag?
GBBF vill också att det i regelboken förtydligas vad som gäller vid spel med flyttbar ring. Vad händer om man glömt att markera ringen och någon flyttar den innan alla klot är spelade?
BK Rövarekulan efterlyser ett annat förtydligande. I reglerna står nu att boule petanque kan spelas ”varhelst det finns lämpligt underlag”. Men ingenting om vad lämpligt underlag är och det frågar sig nu motionären. ”Är det sand, grus, stenmjöl, skärv, asfalt, bergkross, gräs eller är det betong belagt med ovanstående?”

Samtliga motioner finns att läsa i sin helhet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2013-01-18

Senast uppdaterad: 2013-01-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se