Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundskaptenerna: Därför slutar vi

Vi, Anders Larsson och Maths Lind, har båda avslutat våra uppdrag som förbundskaptener. Detta trots att det varit mycket roligt och givande att arbeta på de posterna. Vi upplevde att förbundsstyrelsen inte gav oss mycket val när de, helt utan vår vetskap, gjorde om elitorganisationen. Nu har vi fått löfte om att lämna våra respektive förklaringar och avskedsbrev här på hemsidan och de följer nedan - Anders först och därefter Maths. Vi ses på banorna.

Elitorganisationen och landslagsgruppen har under de fyra år jag varit sportchef arbetat enligt en elitplan. Den nuvarande sträcker sig till och med år 2013. Planen grundar sig på förslag som jag har lagt fram till styrelsen och därefter för RF. Inför varje verksamhetsår har jag dessutom en genomgång med styrelsen där jag berättar om planerna. De har godkänt dessa och haft alla möjligheter att komma med invändningar.
Man kan tycka att man – innan man gör förändringar i en organisation man själv godkänt – borde stämma av med den som är ansvarig. Det har nu inte skett.

Istället informerande förbundets styrelse mig om det här i ett telefonsamtal den 28 december, då man ringde upp och kort presenterade att styrelsen kommit fram till en ny elitorganisation och hur den såg ut. Jag fick också upplägget på mail och meddelade, efter att ha funderat en dag, att jag avslutade uppdraget som FK och sportchef– även om det inte fanns kvar.
Varken före eller efter det fick jag frågan om jag var intresserad av att fortsätta på någon av förbundskaptensposterna eller på annat sätt medverka i det fortsatta landslagsarbetet.

Den främsta anledningen till att jag avslutat mitt uppdrag är alltså att förbundsstyrelsen har förändrat den verksamhet för vilken jag har varit ansvarig utan att meddela mig, be om mina åsikter eller ställa mig frågan om jag vill fortsätta som FK. Jag ställer mig också frågande till att man meddelar det här först vid årsskiftet när styrelsen, enligt sin egen informationstext, har diskuterat förändringen ”under året”.

Att få ta del av världseliten i boule och att få vara med och påverka Sveriges möjligheter att konkurrera med den har varit fantastiskt. Att vara med och bygga någonting som ska kunna etablera oss som boulenation och att se de svenska elitspelarna utvecklas likaså. Att få arbeta tillsammans med andra som brinner för boulen och har idéer om hur den bäst ska kunna utvecklas har också varit väldigt roligt och jag är nöjd med att landslagsorganisationen under de här åren har gått i en riktning från individ till grupp. Vi har utökat antalet medlemmar i landslagsgruppen och det tror jag är bra, för kontinuiteten och för utvecklingen. Vi har involverat veteranlandslaget mer och mer i den övriga landslagsverksamheten och det hade vi tänkt fortsätta med.

Nu kommer jag framöver att kunna fokusera helt på mitt eget spel. Det var länge sedan och det ska bli väldigt kul. Samtidigt kommer jag att sakna arbetet med landslagsspelarna och de övriga i landslagsgruppen, som jag vill tacka för samarbetet under åren som har varit.
Det är roligt att landslagen engagerar många och jag kommer, även nu när jag inte jobbar vidare med elitorganisationen, att vara en av alla som med spänning följer dem från sidan. Jag önskar lycka till!


Anders Larsson

 

Jag har under ett antal år arbetat tillsammans med Anders Larsson och en förutsättning att jag klev in i rollen som Förbundskapten var att Anders var med i organisationen. Vi har upptäckt genom många och långa diskussioner att vi har i mångt och mycket samma värderingar gällande svensk boule. Anders har hjälpt mig med U23-landslagen när min egen tid inte har räckt till vilket har varit ovärderligt för mig. När U23-damernas förbundskapten försvann tog jag på mig ansvaret även för dessa tjejer och utan Anders hjälp hade det inte varit möjligt för mig.

Jag sitter i ett antal styrelser, äger flera bolag och i min värld talar man alltid med den som är ansvarig om det är något som inte är bra eller om förändringar skall till. Ett sådant kurage måste man kräva av en styrelse. Här har man nu istället fattat nya och egna beslut utan Anders medverkan vilket för mig är oacceptabelt.

Jag trivs väldigt bra med ungdomarna, ledarna i föreningarna och de ideellt arbetande personerna som finns inom svensk boule men den ”här affären” börjar likna det internationella förbundets agerande inom exempelvis turordningar och lottningar vid diverse större tävlingar såsom VM och det vill jag markera med mitt avhopp. Dessutom tror jag inte på kort sikt att U23 och öppna landslagets band skall stärkas ytterligare i Sverige utan i första hand är det junior och U23 som behöver sammankopplas mer eftersom det är i den åldern vi tyvärr tappar våra talanger. Mot den bakgrunden hade jag och Anders planerat 2013 och dessutom fick vi ju i år en gratis skjuts då åldern sänktes för deltagandet i U23.

Personligen har jag inte någon möjlighet att leda både U23 och öppna landslaget varför jag har tagit beslutet att hoppa av. Naturligtvis har jag heller aldrig varit aktuell för en sådan post då jag, som alla andra, fick informationen om att man söker förbundskaptener via vår hemsida.


Maths Lind

 

Publicerad: 2013-01-21

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se