Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsstyrelsen: Därför slutar kaptenerna

Sedan den nya elitorganisationen presenterades på svenskboule.se har spekulationerna varit många om hur och varför detta förslag på ny organisation sjösätts men även hur den sjösätts och det har diskuterats såväl internt som externt. Förslaget kring den nya elitorganisationen är förankrat och godkänt av en enig förbundsstyrelse.

Vi vill beklaga att det tagit tid att komma ut med denna information. Styrelsen har inte haft för avsikt att mörka någon del i historien utan vi har i samtal med såväl Anders Larsson som Matte Lind försökt att reda ut missförstånd och nå en samsyn i vissa frågor.
Det var således aldrig tal om att stoppa någon artikel med Anders och Mattes uttalanden utan styrelsen ansåg att direkta felaktigheter som står i artikeln inte borde tryckas.

Här följer styrelsens tankar och hur vi har agerat gentemot framförallt sportchef Anders Larsson.
Givetvis finns inget facit eller någon vinnare i denna historia. Vi i styrelsen agerar så som vi tror är bäst för svensk boule. Om årsmötet anser att vi förbrukat medlemmarnas förtroende så kommer det att visa sig vid april månads förbundsårsmöte.

Vid ett telefonsamtal med Anders Larsson den 28 december redogjordes för den nya organisationen som sammanfattades i mailform och skickades till Anders Larsson, dels för att bekräfta och för att vara tydlig avseende syftet med förändringen.

Ett syfte med förändringen är ekonomisk. Vi flyttar in samordningen till kansliet. Och som en konsekvens av detta ändras rollen sportchef till samordning och kommer att göras av anställd personal d.v.s. vår tävlingskonsulent. Då sportchefen haft ett arvode på 5 000 kronor per månad ansåg styrelsen det befogat att de pengarna kan användas till arvode till förbundskaptenerna och sportchefens administrativa uppdrag skötas av vår anställda personal.
Fördelarna med en anställd samordnare på kansliet som kontinuerligt följer upp förbundskaptenernas arbete samt ger dem stöd i sitt arbete med att utveckla svensk landslagsboule är som styrelsen ser det övervägande det faktum att sportchefsrollen tas bort.

Ett annat syfte var att förstärka banden för U23 mot dam och herrlandslaget.
Förändringen gäller då även för FK-rollen då den kommer att arvoderas. En juniorkapten och denna kapten kan mycket väl även bistå U23 landslaget vid behov. En förbundskapten för U23+Dam och en U23+Herr för att stärka banden och få en naturlig övergång från U23-landslagen till dam- och herrlandslagen.

Konkret vad som är gjort är alltså att styrelsen ersatt rollen sportchef med en anställd samordnare, som tidigare nämnts, och styrelsen har således inte tagit bort en endaste förbundskapten, de hade styrelsens fulla förtroende.

Detta är mycket viktigt att poängtera- vare sig Anders Larsson eller Maths Lindhar fått sparken som FK. Styrelsen anser fortfarande att de var två kompetenta förbundskaptener. I vissa avseenden har styrelsen framfört kritik mot hur uppdragen skötts t.ex. utebliven planering när det gäller resor och läger för U23-lagen beroende på avsaknad av resurser. Detta var direkt felaktigt då budgeten för landslagen var fastställd och den var ej heller förbrukad avseende 2012 års verksamhet. Den kritiken har sportchefen ansett vara befogad och korrigeringar har gjorts på ett seriöst och bra sätt.

Dialogen kring sportchefens vara och inte vara har dock inte diskuterats med Anders Larsson.
Hur ett styrelsebeslut arbetas fram och hur det sedan förankras är naturligtvis beroende på vad som ska beslutas och förändringen i sig. Och i förändringen om att ta bort sportchefsrollen och ersätta den med en anställd resurs ansåg inte styrelsen annat än det som senare är kommunicerat.

Vid telefonsamtalet den 28 december med Anders Larsson överenskoms det att fortsätta dialogen på Fyrlingen som skulle gå av stapeln kommande veckoslut.
Dagen efter d.v.s. den 29 december kom ett mail till AU från Anders Larsson där han efter dialog med sin familj kommit fram till att den nya organisationen blir bäst utan hans medverkan.  Och det grundas på följande argument:

-          Utebliven dialog om den nya organisationen och att Anders ansåg sig inte stödja det nya upplägget.

-          Att Anders roll att påverka svensk landslagsboules framtid i och med den nya organisationen skulle bli mycket begränsad eller nära nog obefintligt.

-          Att den möjlighet han haft att själv spela i kombination med FK rollen tagits bort.  Och att det var en överenskommelse mellan Anders och Hasse Hagberg när han tillträdde som Sportchef/FK.

-          Anders bedömde att den nya organisationen kommer att kräva mer helger och ta fler arbetsdagar i anspråk än tidigare.

Och med dessa argument meddelar Anders Larsson att han omedelbart avslutar befintligt uppdrag som Sportchef och FK och att det finns en rad saker som behöver överlämnas alternativt ordnas med.

I samband med att Anders meddelade styrelsen sin avgång skrev han ett mail till vissa av landets aktuella landslagsspelare och meddelade sitt beslut och att det grundade sig på olika uppfattningar om kommande elitorganisation.  Detta helt utan styrelsens vetskap.

Då planerna på detta sätt var delvis offentliga såg styrelsen det som nödvändigt att sent en kväll lägga ut förslaget på ny elitorganisation på svenskboule.se.  Detta var inte optimalt men det var en avvägning som gjordes gentemot att mörklägga att det faktiskt fanns ett förslag på ny elitorganisation.

Styrelsen uppfattade att vi var överens om att nästa steg skulle bli att vi pratade med Anders Larsson om kommande förändring på Fyrlingen men så blev det inte då Anders avsa sig alla sina uppdrag den 29 december. Ett mycket trist besked men självklart respekterar styrelsen Anders Larssons beslut.

Under Fyrlingen träffar styrelsens representanter Maths Lind för att säkerställa kommande U23 kval och fick garantier för att han skulle ställa upp och genomföra kvalet. Dialogen med Maths var konstruktiv och klargörande. Maths fick veta att det aldrig varit fråga om att någon FK skulle avsättas utan Maths var fortfarande FK för U23 tills vidare. Maths meddelade att han måste fundera på saken men planeringen avseende kvalet skulle fullföljas.

På måndag kväll dvs dagen efter Fyrlingen kom ett mail från Maths där han avsa sig sitt uppdrag. Oerhört tråkigt för alla förväntansfulla U23 aspiranter att ena dagen bli uttagen till tävling och läger och nästa dag har förbundskaptenen avgått.

Vad var då styrelsens avsikt med samtalet på Fyrlingen med sportchefen?

Vi skulle diskuterat vad som ska göras och hur det kan göras. Elitorganisationen var ett förslag som vi ville bolla innan det blev offentligt. Vi ville bjuda in Anders till diskussion om den nya planen och givetvis en fortsättning för honom som förbundskapten.
Vi ville diskutera Maths Linds ja till fortsättning och Maths planering kring kommande U23-läger.
Om vi sen efter den dialogen inte haft samsyn så hade styrelsen haft förståelse för sportchefens beslut men nu kom det snabbt och utan föregående diskussion.
I ett mail den 11 januari till styrelsen efterlyser sportchefen feedback på vad han gjort för fel som gör att styrelsen inte ville ha honom kvar inom landslagsorganisationen. Detta mail gör styrelsen villrådig då det är sportchefen som har avsagt sig sitt uppdrag som sportchef samt även uppdragen som förbundskapten för såväl herr som damlandslagen.
Uppdragen som FK har som sagt aldrig varit ifrågasatta.

Detta är styrelsens version av händelseförloppet.
Anders och Maths har en annan version av förloppet och de ville de meddela i en artikel på hemsidan. Styrelsen försökte få ett resonemang kring vissa av argumenten i artikeln då det var direkta felaktigheter. 

Vare sig Anders eller Maths var intresserad av vidare diskussioner utan valde att lägga ut sin version på diverse sociala medier. Givetvis försöker inte styrelsen skylla ifrån sig på något sätt. Vi har, tillsammans med Anders och Maths, vårt ansvar för att denna historia förlöpt på ett minst sagt olustigt och tråkigt sätt.

I ett sådant här ärende finns det en massa tyckanden och var och en har sin fria tolkning.
När tyckanden, tolkningar och åsikter övergår till rena personangrepp anser vi i styrelsen att det har gått alldeles för långt.
När det även drabbar de inblandades familjer på ett mycket negativt och tråkigt sätt har det passerat alla anständigheters gräns.
Vi vill be er alla boulespelare att respektera såväl styrelsens ledamöter inklusive familjer men även Anders och Maths själva och deras närstående.

Det är närmast legio att under anonymitet ge sin syn och kommentarer kring det som sker i boulesverige på diverse bouleplank. Oftast med okvädingsord och utan substans.
Det kan inte fortsätta så för det gagnar ingen.
Numera finns det en grupp på Facebook som heter Svensk Boule Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där tex denna historia ventileras och diskuteras. Vi hoppas att diskussionen skall fortsätta på ett konstruktivt sätt.
De som inte har Facebook är givetvis välkomna att kontakta någon av oss i förbundsstyrelsen för att ventilera era åsikter.

På årsmötet kan de närvarande delegaterna göra sin och sina distrikts röster hörda.
Vilka skall på ideell basis fortsätta att leda svensk boule framöver?
Det är boulespelarna själva som väljer sin styrelse - ingen annan.

Till sist en kommentar om nuläget:

Styrelsen arbetar just nu febrilt med att finna nya kandidater till de vakanta posterna som förbundskaptener. Vi tror och hoppas att det arbetet skall ges resultat inom en snar framtid.

Med hälsningar

Förbundsstyrelsen

Publicerad: 2013-01-21

Senast uppdaterad: 2013-01-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se