Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Viss turbulens i somliga distrikt


Mer än hälften av distrikten har nu haft sina årsmöten. På sina håll verkar det finnas problem och ha varit mer eller mindre kaotiskt. I såväl Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund som i Östsvenska Bouleförbundet hoppade ordföranden av under lite dramatiska former.

Medan det i somliga distrikt verkar ha gått lugnt till och varit givande årsmöten, verkar det i andra ha uppstått prekära situationer.
I Östsvenska Bouleförbundet lämnade den nyvalde ordföranden sin post och mötet fick ajourneras två gånger innan han till slut bestämde sig för att trots allt tacka ja. Thomas Carlén skulle lämna uppdraget som distriktsordförande. Valberedningen hade föreslagit att Jan-Åke Gustafsson skulle ta över. I valberedningen satt Gustafssons fru, men jävsproblematik verkar man inte ta så allvarligt på i distriktet – maken till en annan av valberedningens ledamöter återfanns också i förslaget till ny styrelse.

Motsträvig ordförande
Rasmus Kling berättar vad som hände på Östsvenskas årsmöte:
Mötet valde Jan-Åke Gustafsson till ny ordförande och gick även i övrigt på valberedningens linje. När valet var avklarat deklarerade Gustafsson emellertid plötsligt att han inte tänkte ställa upp. Han kände sig lurad. Varför framgick inte riktigt.
Mötet ajournerades och när det återupptogs hade Istanboules ordförande Thor Ahlstrand, som just fått en styrelsepost i ett fyllnadsval, bestämt sig för att kliva åt sidan – uppenbarligen för att blidka Gustafsson. Som ändå krävde att mötet skulle välja övriga styrelseledamöter innan det valde ordförande – om han skulle ställa upp för den posten. Det gick mötet inte med på och det ajournerades på nytt. Till slut gick Gustafsson med på att ta om valet enligt ordinarie modell och valdes än en gång till ordförande.

”Välj en annan ordförande eller en annan ledamot”
Själv säger han att han blev lurad av valberedningens ordförande.
– Vi behövde någon som kunde vara kassör och det ville inte Thor Ahlstrand vara. Så vi hade kommit överens om att det skulle föreslås en annan kandidat till den posten när mötet kom till den punkten, berättar Gustafsson.
Så skedde inte och Gustafsson blev upprörd.
– Nu har ni haft en ordförande i två minuter men nu har ni ingen längre, sa jag till mötet.
När det ajournerades förklarade Gustafsson vad som krävdes för att han skulle ställa upp.
– Jag ställer inte upp som ordförande där det sitter någon som är ordförande för en klubb och Ahlstrand ska inte vara med. Ni får antingen hitta en annan ordförande eller en annan ledamot.
Den typen av krav hör inte till vanligheterna.
– Jag har nog aldrig varit med om någonting liknande, kommenterar Hilbert Björkdahl, före detta förbundsordförande från det aktuella distriktet.
Björkdahl var visserligen själv förhindrad att närvara vid mötet, men blev invald i den nya valberedningen och har fått händelseförloppet refererat för sig ifrån olika källor.
– Det är mycket tråkigt när en förtroendevald använder en sådan härskarteknik. Oacceptabelt helt enkelt. Det är faktiskt utpressning att ställa ultimatum kring vilka årsmötet ska välja. Den tillträdande ordföranden agerade själv valberedning. Sorgligt att något sådant kunnat inträffa.
Men årsmötet verkar ju i alla fall ha gett efter för detta ultimatum?
– Ja, man kan verkligen undra varför.

Tröttnade på negativ feedback
I Göteborgs & Bohusläns Bouleförbund var själva distriktsmötet inte fullt så dramatiskt. Även här valdes en ny ledamot som inte fanns med i valberedningens förslag in i distriktsstyrelsen. Det fick emellertid inga andra konsekvenser än att en av de sittande ledamöterna inte blev vald.
På ett par punkter gick årsmötet emot styrelsen och en del diskussioner blev ganska långdragna, men allting reddes ut på ett riktigt sätt.
Vid det konstituerande styrelsemötet några dagar senare förklarade emellertid den omvalde ordföranden, Lennart Hallgren, att han inte ville ha uppdraget.
– Jag funderade dagarna innan det konstituerande mötet och kom fram till det. Vi har haft ett jättefint år i styrelsen, men vi får inte höra någonting positivt alls – det bara ältas gamla saker och det enda vi får med oss är negativt och en massa krav, säger han.
Han betonar att han har tyckt att det har varit trevligt att samarbeta med de andra i styrelsen och att träffa alla människor på banorna.
– Men jag mådde inte bra av allt det negativa och kände att jag som 67-åring fan inte ska gå omkring och vara grinig i onödan.

Styrelsen inte legitim en vecka efter årsmötet
Den kvarvarande styrelsen i Göteborg beslutade sig då för att utse Magnus Halléen, som av årsmötet valdes till suppleant i styrelsen, till ny ordförande.
– Vi hittade ingen annan lösning på mötet, så om inga regler säger någonting annat gör vi så. Det verkar vara en liten gråzon där, berättar Hans-Erik Hermansson, distriktets kassör.
Men i distriktets stadgar står att valet av ordförande är ett ärende för distriktsmötet och att styrelsen inom sig bara utser vice ordförande, sekreterare och kassör. Så frågan är om distriktet verkligen har någon legitim styrelse i nuläget – eller om det kommer att utlysas ett extra årsmöte så att föreningarnas ombud får samlas på nytt, bara några veckor efter det ordinarie mötet.
Hans-Erik Hermansson vill inte kommentera ordförandens avhopp.

Rofyllt i Skåne
Lugnare var det i Sydsvenska Bouleförbundet. 73 röster av de totala 90 fanns representerade och enades om att utbildningar i arrangemang och regelkunskap är önskvärda. Man önskade sig också utförligare domarrapporter och opponerade sig mot systemet att låta finalister dela prissummor då tävlingar drar ut på tiden.
Distriktsstyrelsen minskades med två ledamöter och den sittande ordföranden Lisa Köhalmi valdes om.

Slutade efter 22 år
Ifrån Svealand har det inte kommit några andra rapporter än att ordföranden Björn Knösch lämnat sitt uppdrag efter lång och trogen tjänst. Inte mindre än 22 år har han suttit i Svealands styrelse. Hans avskedsbrev kan man läsa här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Trätobröder ifrån Stockholm
I Stockholm hamnade barn- och ungdomsboulen i fokus – förmodligen främst på grund av Boulesjevikernas motion till förbundsmötet. Hammarbys Hasse Hagberg och Boulesjevikernas Jonas Almquist intog motsatta ståndpunkter, varifrån de trätte med varandra. Med tanke på att de båda två valdes till distriktsombud vid förbundets årsmöte är det inte omöjligt att nästa slag i deras batalj utspelas där.

Publicerad: 2013-03-20

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se