Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Visioner inför årsmötet

Till helgen blir det förbundsmöte. Då samlas ombud från landets åtta distrikt i Göteborg för att ta sig an förbundets verksamhet – i form av planer, rapporter, motioner och kalkyler. Och visioner. Förbundsordföranden menar att arbetet med en ny vision är det viktigaste styrelsen gjort under året som gått.

Ett av styrelsens förslag till årsmötet är att anta en ny vision. Denna vision har styrelsen arbetat fram under året, tillsammans med distriktens ordförande. Den föreslagna visionen lyder:
”Boule ska bli känd som en tävlingsidrott och vår verksamhet är den naturliga hemvisten för alla som spelar boule. Vi tävlar över ålders- och könsgränser och riktar oss till såväl nybörjare som bredd och elit.”
Förbundets ordförande, Ingela Eriksson, menar att visionen är det viktigaste som gjorts under året.
– Vet man inte vad man vill göra är det svårt att få det gjort.
Den nuvarande visionen är längre och, menar styrelsen, otydlig. Den de föreslår är å andra sidan inte särskilt konkret.
– Nej, men det är tydliga verksamhetsmål – sedan bryter man ju ner visionen och skapar delmål och planer för att nå dem.
– Förändring tar tid och det måste man respektera, säger Ingela.
I samband med visionen har också ett förslag till värdegrund tagits fram, där ledorden är gemenskap, delaktighet, tillgänglighet och rent spel.
Ingela tycker också att det ska bli spännande att så småningom se effekterna av att den personal som sedan ett år tillbaka arbetar på kansliet har en annan bakgrund än vad tidigare anställda har haft.

Gruppdiskussioner
Nytt för förra årets förbundsmöte var att den första dagens diskussioner ägde rum i mindre grupper, med olika ämnen att diskutera. Så blir det i år också, men till nästa år föreslår styrelsen att man ska återgå till den tidigare arbetsordningen. Trots att utvärderingen efter förra årets möte visade att ”en överväldigande majoritet fann att årets arbetssätt bättre än tidigare förberedde plenumdiskussionerna”.
Enligt förbundsordföranden är styrelsens förslag om en återgång mest avsett som ett test.
– Ingen annan har motionerat om det och då la vi fram det som ett förslag, för att se vilket arbetssätt som föredras. Förra året var man inte riktigt förberedd på diskussionerna – är man det är det nuvarande ett jättebra system, säger hon.
Alltså är det viktigt att ombuden i år kommer väl förberedda till lördagen. När det gäller motioner, verksamhetsplan och budget är det bara att läsa innantill i årsmöteshandlingarna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och bilda sig en uppfattning. Men bland åtminstone somliga ombud har ett tydligare diskussionsunderlag när det gäller breddkommittén efterlysts. (Alla ombud ska diskutera samtliga ämnen.)

Det sista styrelseförslaget är att avsätta 300 000 kronor för att arrangera veteran-EM 2014.

Inget tydligt tema
Det är svårt att urskilja något tydligt tema för årets mötesdiskussioner. Tidigare har tävlingsverksamheten stått i fokus och medlemsrekryteringen före den. Bland årets motioner och förslag finns ingen särskild linje.
En motionär vill att lokala och regionala tävlingar hädanefter bara ska spelas i öppen klass, eftersom den klassen inte exkluderar någon medlem. Styrelsen vill prioritera öppna tävlingar när sanktionerna fördelas men inte gå så långt som att förbjuda andra klasser och yrkar avslag på motionen.

Åldersgränser och landslagskval – igen
Ett par motioner rör åldersgränserna för veteranklasserna. Ska gränserna dras där de finns nu – vid 55 respektive 65 år – ska åldern höjas eller ska man nöja sig med en veteranklass? Styrelsen vill ha det som det är.
Ett annat förslag som återkommer då och då är att återinföra landslagskvalet. Nu är det fem år sedan det behandlades på ett förbundsmöte, men bland spelarna talas det alltid – på sina håll – om saken, och i år är det dags igen. Styrelsen vill behålla den nuvarande elitorganisationen, inklusive systemet med förbundskaptener som sköter landslagsuttagningarna.

Två nya namn
När det gäller styrelsens sammansättning ska antalet ledamöter minskas – från nio plus två suppleanter till sju plus två suppleanter. Således är det inte många nya namn i valberedningens förslag. Men ändå ett par: Kerstin Hjelm från Coccinelle PC föreslås bli ny kassör efter Dag Hervieu, som istället ska ta hand om sekreterarens uppgifter, och Boulesjeviken Jonas Almquist föreslås bli ny suppleant.

Här på sidan kommer naturligtvis rapporter ifrån årets möte.

Publicerad: 2013-04-18

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se