Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Tämligen enigt förbundsmöte

Årets förbundsmöte hölls i Göteborg och enligt den mötesordning som infördes förra året – där ombuden den första dagen får diskutera motioner och andra frågor i mindre grupper, innan beslut fattas den andra dagen. Det blev ett lugnt möte, utan några mer dramatiska konflikter – även om styrelsen kritiserades på några punkter.

Efter att ha tittat in i samtliga grupprum där diskussioner pågick upplevde jag stämningen som både engagerad och kreativ.
Möjligen skulle man kunna säga att vare sig engagemanget eller kreativiteten inte i lika hög utsträckning präglade mötets andra dag. Kanske beroende på att frågorna på dagordningen – de punkter som tagits upp i motioner och förslag – inte helt överensstämde med de tankar och idéer som uppstått dagen före. Alla anteckningar ifrån den första dagens gruppdiskussioner kommer att överlämnas till förbundsstyrelsen och breddkommittén – och förhoppningsvis har ombudens kreativitet lämnat avtryck i dessa.

Bra med gruppdiskussioner
Under söndagen kom de mest intensiva diskussionerna att handla om veteran-EM och den höjda föreningsavgiften. Mötet uppehöll sig även en stund vid punkter som breddkommittén, landslagsuttagningarna, elitorganisationen, sanktionsförfarandet och själva mötesformen.
När det gäller den sistnämnda blev den en av de få frågor där förbundsmötet gick emot styrelsens önskemål. Styrelsen hade föreslagit en återgång till tidigare mötesordning, där allting avhandlades i plenum, men flera ombud gav uttryck för uppfattningen att många fler röster kom till tals i det nuvarande systemet med gruppdiskussioner och en överväldigande majoritet röstade för att behålla den rådande ordningen. Samtidigt påpekades det att dessa diskussioner kan förberedas bättre och att ämnesindelningar och diskussionsunderlag bör presenteras innan distrikten har sina årsmöten. Många menade också att det hade varit bättre om man fick ägna mer tid åt några diskussioner, istället för att alla ska behandla allt.


Mötets ordförande Bertil Tunje och hans hustru Gerd, mötessekreterare.

Elitkritik skjuts till nästa år
När verksamhetsberättelsen behandlades fick styrelsen en del kritik på några punkter. Det rörde sig bland annat om den förändrade elitorganisationen.
– Även det som gått dåligt bör stå med i verksamhetsplanen och det är allmänt känt att det finns besvikna personer som gjort väldigt mycket för svensk boule. Ändå nämns knappt den här hanteringen, sa Tommy Gustafsson, GBBF.
Ordförande Ingela Eriksson replikerade att det mesta skedde i januari och därmed kommer att hamna i nästa års verksamhetsplan.

Viktig men otydlig kommitté
Hans Hagberg, Stockholms Bouleförbund, riktade också vad han själv kallade ”allvarlig kritik” mot styrelsen för att det i verksamhetsplanen inte förklaras vad som hänt med veterankommittén.
– ”Tvingades till en omstart”, står det, men det framgår inte varifrån det tvånget kom. Nu har den uppgått i breddkommittén men man kan inte ens uttyda vilka som ingår i den kommittén.
Ifrån de gruppdiskussioner som under lördagen behandlat breddkommittén redovisades det att alla var överens om att det finns ett behov av att göra boulen känd, att tvätta bort veteranstämpeln och att ordna trevligare tävlingar. Men också att många tyckte att kommitténs uppdrag var för diffust – även om man höll med om att det behövdes satsningar på bredden och att vår organisation kan vara för elitfokuserad.
– De flesta tycker att den här kommittén är angelägen uppenbarligen. Men igångsättningen visar på en viss tafflighet från styrelsens sida. Det får inte gå till såhär om kommittén nu är så viktig som det står i möteshandlingarna. Styrelsen måste fatta beslut om dess uppdrag, menade Hagberg.
Styrelsen förklarade att kommittén ska arbeta enligt RF:s idéprogram ”Idrotten vill” och att det vore önskvärt med åtminstone en kommittémedlem från varje distrikt, som inte samtidigt är medlem av FS.
– Jag säger inte att vi har skött det här prickfritt, men vi har stora förhoppningar på att det kommer att bli bra, sa styrelsens Dag Hervieu.

Veteranernas EM ifrågasatt
Beslutet att arrangera EM för veteraner ifrågasattes också, framför allt av Göteborgsbänken, som undrade vad syftet är.
– Sverige är ett av de länder som förespråkat ett veteran-EM, våra medlemmar är till största andelen veteraner och när vi får frågan av det europeiska förbundet – så varför inte, svarade ordförande Eriksson.
Det räckte inte för att göra göteborgarna nöjda.
– ”Varför inte” är inget skäl och jag tycker att det är besvärande att vi inte har någon målsättning med mästerskapet. Det här är en elittävling – den vänder sig inte till bredden eller veteraner i allmänhet, menade Tommy Gustafsson och Robert Boström ville hellre lägga pengar på ett seniormästerskap.
– Som en marknadsföringsåtgärd är det här helt fel. Det är bara fyra veteraner som får delta och frågan är varför våra licenspengar ska gå till det. Ett herr- eller dam-VM hade gett oss möjligheter att sprida boulen, men jag ser inga vinster med ett veteranmästerskap i Luleå, sa han och yrkade avslag på styrelsens förslag att avsätta pengar till ett sådant.
Pablo Patron undrade om beslutet gått rätt till när det inte först förankrats hos ett årsmöte och fick medhåll av stockholmaren Hagberg, som inte tyckte om styrelsens sätt att fatta beslutet men ändå yrkade bifall till dess förslag. Patron ville också veta hur ett ”worst case scenario” såg ut – vad mästerskapet i värsta fall kan tänkas kosta.
– Jag har extremt svårt att se att vi kommer att göra av med mer än de 300 000 vi vill avsätta, svarade Ingela Eriksson och styrelsens förslag röstades igenom.


Robert Boström och Hans Hagberg.

Höjd föreningsavgift
Styrelsen föreslog också en höjning av föreningsavgiften – från 1000 kronor till 1500. Den ville inte alla ombud acceptera.
– Det är olyckligt. Det finns många små föreningar, med tio-femton medlemmar, och för dem blir det en ganska stor kostnad. Det visar också för distrikten att det är helt okej att plötsligt höja en avgift med 50 procent, menade Wästgöta-Dahls ombud Conny Johansson, som tyckte att det vore bättre att höja licensavgiften med en liten summa – så att det påverkade alla förbundets medlemmar lika mycket.
Det föranledde styrelsen att komma med ett nytt förslag, där föreningsavgiften skulle höjas med 250 kronor och seniorlicenserna med tio.
– Jag vet inte hur ni jobbar, men att bara ta en siffra här och en siffra där… Varför höjer vi avgiften? Ska vi ha en särskild satsning på ungdomarna? Motivera den! Att bara slänga ut en siffra är att förnedra oss. Jag yrkar avslag, fortsatte Johansson.


Conny Johansson

Pablo Patron lade ett kompromissförslag på en höjning till 1200 kronor, men mötet gick till slut på styrelsens ursprungliga linje och avgiften är numera 1500 kronor.

Ny värdegrund och vision
Motion nummer 15 handlade om sanktionsförfarandet och yrkade på en återgång till det tidigare systemet med endast ett sanktionstillfälle per år. Styrelsen ville fortsätta med två tillfällen.
– Att återgå är ingen stor sak i sig, men tänk er för – det kommer alltid in folk som vill ha sanktion i efterhand. Ska vi alltså strypa den möjligheten, frågade sig styrelsens Pontus Thuresson.
Årsmötet gick på motionärens linje och hädanefter gäller alltså ett sanktionstillfälle per år igen.
I övrigt följde mötet styrelsens vilja. När det gällde motion 20, om barns rättigheter, enades mötet om att till nästa årsmöte låta styrelsen ta fram ett dokument som tillgodoser både motionens syfte och förbundets nya värdegrund.
De förslag till ny värdegrund och ny vision som styrelsen tagit fram, i samarbete med distriktens ordförande, hade då redan antagits.

Kaptener framför kval
Den enda strid som styrelsen verkade riktigt angelägen om att vinna var den som rörde landslagsuttagningarna. IFK Goteboule hade i en motion lagt fram förslaget att återinföra ett landslagskval där segrarna blir Sveriges representanter i EM och VM. Pablo Patron höll ett anförande där han propagerade för sin motion genom att visa alla de spelare som representerat Sverige (i öppen/herrklass) sedan 1997.
– Man införde systemet med förbundskaptener för att man ville jobba långsiktigt – men den här långsiktigheten syns inte. Vi har aldrig skickat samma lag två år i rad.
– Här tycker FS väldigt starkt att det ska vara avslag. Vi hyllade våra svenska damer igår som tagit ett brons på EM. Och det är inte första gången damerna nått långt. Juniorerna har också kommit långt fram. Alla vet att vi har mer att jobba med när det gäller herrarna, sa Ingela Eriksson.
– Vi behöver resultat och vi behöver väcka Boulesverige. Det är det viktigaste argumentet. Elitspelarna behöver knappt anstränga sig idag. Jag vann Varbergs Strandcup förra året – det ska jag inte kunna göra otränad. Vi lägger stora pengar på elitorganisationen och den fungerar uppenbarligen inte, fortsatte Pablo Patron.
Claes Westerlund, Östsvenska, frågade sig om det verkligen kunde vara så enkelt att ett landslagskval skulle lösa de organisatoriska problemen. Hans Hagberg gav sin syn på saken:
– Vi är ute efter en utveckling. Uppenbarligen har styrelsen inte kunnat sköta det här ordentligt och i hög grad misstrott sig själv, eftersom den i praktiken har sparkat de fyra sista förbundskaptenerna. Men att vi har nervösa beslutsfattare hindrar ju inte att vi ska försöka. Det finns inget exempel på att elitspelare håller ihop i egna lag i mer än tre år, sa han när han yrkade bifall åt styrelsens förslag.
Styrelsens Pontus Thuresson påminde också om Tävlingsutredningens undersökning som visade att 75 procent av spelarna stödjer upplägget med förbundskaptener. En stor majoritet av årsmötets ombud röstade också för att behålla den modellen.


Styrelsen: Ingela Eriksson, Andreas Engelmartin, Kerstin Hjelm, Pontus Thuresson, Bengt Oskarsson, Dag Hervieu, Jonas Almquist, Eva Persson (Douglas Adolfsson saknas).

Förväntad styrelse
Som sagt var det i övrigt ett lugnt och tämligen enigt möte, som på ett utmärkt sätt leddes av Wästgöta-Dahls ordförande Bertil Tunje. Det mesta gick styrelsens väg och de flesta av styrelseledamöterna fick också förnyat förtroende. Eftersom antalet styrelseledamöter minskades, från nio plus två suppleanter till sju plus två, och en ny kassör, Kerstin Hjelm, valdes in fanns inte längre plats för riktigt alla.
Svealand nominerade vid mötet Kenneth Mellin från sitt distrikt, men när voteringen var avgjord visade det sig att mötet följt valberedningens förslag.
Valberedningen i sig förblir oförändrad – trots att de båda före detta förbundsstyrelseledamöterna Boström och Hagberg nominerades.

Publicerad: 2013-04-24

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se