Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Nygammal veteranorganisation

Svenska Bouleförbundets styrelse har beslutat att återgå till den organisation veteranerna hade tidigare – innan de bakades in i den samlade elitorganisationen och tilldelades en särskild landslagsansvarig person. Istället kommer, som tidigare, en person i förbundsstyrelsen att vara kontaktperson för veteranerna – för närvarande Andreas Engelmartin. Anders Tapper, som fram tills nu haft ansvaret för veteranlandslaget, gillar inte beslutet.

I protokollet från det aktuella styrelsemötet står följande att läsa:

”Styrelsen diskuterade veteranansvariges roll. Då veteranernas landslagskval kvarstår och det i övrigt inte sker någon landslagsuttagning för veteraner beslutade styrelsen att:
- avskaffa rollen som veteranansvarig
- uppdra åt Andreas Engelmartin att vara styrelsens kontaktperson i veteranfrågor.”

Styrelsen ser samordningsfördelar
Anders Tapper, som fram till nu varit ansvarig för veteranlandslaget, har informerats om förändringen och styrelsens beslut. Men förstår det inte.
– Kontentan måste bli att man byter mig mot en styrelseledamot.
Denna styrelseledamot kommer alltså, åtminstone till en början, att vara Andreas Engelmartin. Som ser samordningsfördelar med att ge uppdraget till en styrelsemedlem.
– En sådan är att man till NM inte behöver skicka förbundsordföranden, eftersom en styrelseledamot redan finns på plats och kan ta hand om möten med de övriga ländernas förbundsrepresentanter.
Andreas tror inte att ansvaret kommer att innebära några större svårigheter.
– I och med att spelarna redan är uttagna via landslagskvalet handlar det om att ge dem stöttning genom att sköta allt det praktiska runtomkring spelet. Spelet klarar de att ta hand om själva.
Anders Tapper har tidigare varit den som har huvudansvaret också för att utse landslagets fjärde spelare – den som inte kommer från det lag som vinner kvalet.
– Det segrande laget får samråda med mig. I och med att jag är ute och reser en hel del när jag dömer ser jag rätt mycket av spelarna, säger Andreas Engelmartin.

Oense om bästa uttagningsmetoden
Anders Tapper har under hela den tid han tjänstgjort som ansvarig för veteranlandslaget sagt att han inte tycker att landslagskvalet ska vara den enda faktor som utser landslagsspelarna och att han vill att veteranernas landslagsorganisation och uttagningar ska närma sig de övriga klassernas.
– Om någon är sjuk en dag är alla chanser borta. Jag tror inte att det finns någon annan idrott som utser sina landslag genom en enda kvaltävling.
– Förre sportchefen Anders Larsson och jag var helt eniga och jag har aldrig hört någon från styrelsen säga att det är bättre med bara landslagskval.
Men nu meddelar förbundsstyrelsen att den ämnar låta landslagskvalet avgöra också i fortsättningen.
– Veteranerna spelar i mycket större utsträckning med samma lag hela tiden medan spelarna i de andra klasserna är mer öppna för nya konstellationer, säger Andreas Engelmartin.
Som också är övertygad om att det är spelarnas eget önskemål att behålla landslagskvalet.
– I den öppna klassen kommer önskemålet om att återinföra landslagskval med jämna mellanrum – men det röstas alltid ner på våra årsmöten. Men vi ser inte några omvända försök i veteranklassen – där verkar man vara nöjd som det är.


”Dåligt beslut och dålig stil”
Anders Tapper håller inte med.
– Det är trist för veteranboulen, tycker jag, och ett tecken på att man inte bryr sig så mycket om den. Jag kanske är ensam i Sverige om att tycka det, fast jag tror att det är många som ser att vi ska skicka det bästa lag vi kan.
Och det är hans huvudsakliga invändning mot beslutet. För sin egen, personliga, del är han inte speciellt olycklig över det, berättar han. Men han tycker att beslutsgången är besynnerlig.
– Det är dålig stil av styrelsen att inte föra en dialog innan den fattar sitt beslut. Det gör man överallt annars – för en diskussion med sina medarbetare först. 

Publicerad: 2013-11-07

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se