Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Ordförandekonferens manar till handling

Den 19-20 oktober samlades representanter från alla distriktsstyrelser och förbundsstyrelseledamöter till ordförandekonferens. Där diskuterades kommande utmaningar och strategier. Alla var överens om att det är hög tid att handla.

Konferensen inleddes med att deltagarna fick svara på fyra frågor:

 • Vad ser ni för utmaningar?
 • Vad ser ni för möjligheter?
 • Vad vill ni prioritera?
 • Hur ser ni på kommunikation och medlemsvård?

Resultatet blev att ett antal punkter identifierades:

Utmaningar

• Bättre kontakt med klubbarna
• Hålla klubbarna vid liv och få klubbarna att vilja utvecklas
• Sprida budskapet om att boule är en tävlingsidrott
• Tränings- och tävlingsmöjligheter inne/ute
• Rekrytering av öppna spelare och juniorer
• Attrahera unga spelare
• Hjälpa småklubbarna att acceptera IT som hjälpmedel
• Få folk att vilja arbeta ideellt
• Ta bort vi och dem-tänket
• Få klubbar att vilja arrangera tävlingar
• Förändra åldersstrukturen på dagens licenserade boulespelare

Möjligheter

• Ta hjälp av varandra
• Se färdigheterna i klubbarna och dess medlemmar
• Utbilda för bättre tävlingsledning, arrangör och domare
• Använda föräldrar för att få in deras barn i boulens värld
• Ta tillvara de entusiastiska ledare som redan finns

Prioriteringar

• Tävlingsverksamheten i stort
• Utveckla tävlingarna
• Utbildningar
• Ledare
• Ungdomar
• Vi skall börja använda Petanque i stället för boule när vi pratar om vår sport

Kommunikation och medlemsvård

• Öppen dialog genom hemsidor och sociala nätverk = medlemsvård
• Regelbunden information via hemsidor och e-post
• Utnyttja de flöden som finns med direkt information

Projekt 25 000 aktuellt ett decennium senare
När Breddkommitténs arbete presenterades av Dag Hervieu och Ingela Eriksson drogs det paralleller till ”Projekt 25 000”, som Bengt Malmström genomförde för över tio år sedan i syfte att undersöka kvalitéer och negativa tendenser inom svensk tävlingsboule för att kunna utveckla densamma. Man kunde konstatera att 2002 års projekt visade upp i stort sett samma utmaningar och möjligheter som de idag existerande och det kan vara värt att erinra sig några av slutsatserna från Projekt 25 000:

• Klubbarnas arbete måste stärkas, premieras och bekräftas för att behålla den anda och kvalité som finns nu.
• Ledamöter i klubbstyrelser, ledare och tränare måste erbjudas utbildning och stöd för att kunna utveckla nuvarande arbete.
• Tips, idéer och förslag om rekrytering måste göras tillgängligt.
• Tips, idéer och förslag på träningsmetodik/övningar måste göras tillgängligt.
• Rekryteringen av ungdomsledare och tränare måste förbättras.
• Klubbarna måste stärkas i sitt arbete med att utveckla tävlingsarrangemangen.
• Tips, idéer, förslag och hjälpmedel för tävlingsarrangemang måste göras tillgängligt.
• Distrikten måste tydliggöra sitt arbete och ansvarsfördelning.
• Informationen mellan förbund - distrikt - klubb måste förbättras.
• Distrikten måste uppmuntra och stödja utvecklingen av klubbarnas verksamhet.
• Distrikten måste arbeta aktivt för att skapa nätverk mellan klubbarna för rekrytering, träningsmetodik, ungdomsverksamhet och tävlingsarrangemang.
• Förbundets organisation och verksamhet måste stärkas och utvecklas.
• Bra klubbverksamhet bör premieras och bekräftas nationellt.
• Informationsmaterial/foldrar för rekrytering, ungdomsverksamhet och träning bör utarbetas.
• Landslagsgruppens arbete måste lyftas fram och tydliggöras.

Dags att handla
Vidare bestämde man sig för att låta sig inspireras av det material Svenska Orienteringsförbundet, som genomgår en process som påminner om den Svenska Bouleförbundet står inför, tagit fram under rubriken ”offensiv orientering”. De vill bland annat hitta vägar för att skapa världens bästa landslag och för att växa genom att attrahera fler. Deras material borde kunna omarbetas för att passa boulesporten.
”Samtliga deltagare var eniga om att vi redan, sedan länge, vet vilka våra utmaningar och möjligheter är. Det är dags att skrida till handling”, står det i minnesanteckningarna från konferensen

Förbundets kommunikation ska undersökas närmare
Kommunikationen hade fått en egen punkt på dagordningen. Dag Hervieu presenterade förbundets informationspolicy och vilka prioriteringar som i dagsläget görs när det gäller informationen från förbundet.
Han berättade också att en kommunikationsundersökning inom kort kommer att distribueras till distrikten, för att ta reda på vilken information medlemmarna ser som viktigast och i vilken form de önskar få den. Distrikten måste givetvis se till att inhämta åsikter i dessa frågor från sina klubbar och dess medlemmar.
Ur minnesanteckningarna: ”Distrikten var eniga om att det i nuvarande ekonomiska situation inte är försvarbart att ge ut det i sammanhanget kostsamma magasinet i sin nuvarande form”.

Bredd och petanque
Till konferensens andra dag hade deltagarna fått i uppgift att fundera över breddkommitténs arbete och ”projektet breddboule”. Följande framkom:

 • Viktigt att byta bort ordet ”bredd” mot något mer förtydligande – vad är ännu inte klarlagt.
 • Petanque bör användas i större utsträckning för att beskriva det vi ägnar oss åt.
 • Dokumentet Breddboule är omfattande – svårt att ägna sig åt alla fokusområden samtidigt.
 • Vidareutbildning av unga viktigt fokus.
 • Marknadsföring nationellt? Boulens dag i vår!
 • Lättare och tydlig beslutsordning – hur kan vi förenkla våra stadgar?
 • Deltagarna ville gärna återuppta tankarna med ”Nu vänder vi trenden” och ”Föreningen i tiden”.
 • Nyckelord i vår verksamhet skall vara ATTITYD och LEDARREKRYTERING.

Ekonomin försämras
När Kerstin Hjelm redogjorde för förbundets ekonomiska situation stod det klart att utvecklingen är negativ. Bidragen minskar – beroende dels på det minskade antalet medlemmar, dels på uteblivna mästerskapsresultat i den öppna och damklassen.
Ingela Eriksson beskrev bidragsmodellens uppbyggnad och uppmanade distrikten att se till att deras medlemsregister är korrekt uppdaterade i såväl IdrottOnline som SBF Online.
Deltagarna passade på att framföra önskemål om ett mer användarvänligt SBF Online.

Kortfattad sammanfattning av beslut och rekommendationer från ordförandekonferensen
• Distrikten ska återkomma med synpunkter kring dokumentet ”breddboule” samt i möjligaste mån genomföra ett bouleting i det egna distriktet där en av huvudfrågorna skall vara bredd/elit-tankar.

• Ove Johansson och Bertil Tunje skall gå igenom förbundets stadgar för att se om de kan finna förändringsförslag för att effektivisera till exempel årsmöten i fråga om motionsgång med mera.

• Distrikten ansvarar för spridning och inrapportering av kommunikationsundersökningen.

• Sluta ge ut magasinet i nuvarande kostsamma format.

• Vi ska arbeta för en Boulens Dag under våren 2014.

• Uppmana medlemmarna att gå ledar- och tränarutbildningar.

Publicerad: 2013-11-12

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se