Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Hur fungerar förbundets kommunikation?

Nu undersöker Svenska Bouleförbundet sin egen kommunikation och vill veta vad medlemmarna tycker om den. Får förbundets medlemmar den information de vill ha och behöver? I den form de vill ha den? Eller bör man förändra prioriteringarna?

Vi vill skapa bästa möjliga information och kommunikation i förhållande till de resurser vi har. För att kunna göra det behöver vi få reda på vad förbundets medlemmar tycker är viktigt och bra, vad vi ska prioritera, och vi ber er därför att ta er lite tid för att besvara frågorna i vår kommunikationsundersökning (klicka på länken) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Undersökningen har skickats till samtliga distrikt och det är distrikten som ska besvara den och som har ansvaret för att distriktets medlemmar har möjlighet att komma till tals. Den som har tankar kring vår kommunikation kan naturligtvis också ta kontakt med sitt distrikt för att försäkra sig om att dessa tas tillvara.

Nuvarande kommunikationsmöjligheter
Det har tydligen redan framförts synpunkter på möjligheterna att följa vår information och på möjligheterna att själv kommentera och kommunicera där somliga är upprörda över att man ”måste skaffa Facebook”. (Det måste man inte, om man bara vill följa allt som skrivs. Däremot är man för närvarande tvungen att ha ett konto på Facebook för att själv kunna lämna offentliga kommentarer.)
Därför har jag blivit ombedd att, i samband med den nu pågående undersökningen, försöka förklara omständigheterna kring de möjligheter som finns för att interagera med förbundsstyrelseledamöter och anställda på förbundet, för att föra offentliga samtal, och här följer detta försök.

Kommentarer passerade gränsen
Det är nu drygt tre år sedan förbundsstyrelsens dåvarande arbetsutskott beslutade att stänga av kommentarsfunktionen på vår hemsida, Svensk Boule.
– Vi vill inte ta på vårt ansvar att folk mår dåligt av sådant som publiceras på vår hemsida utan vår vetskap, förklarade den dåvarande ansvarige utgivaren.
Fram till dess hade det varit möjligt att kommentera varje artikel och notis som publicerades på hemsidan. Dessa kommentarer var sedan lika synliga som de ursprungstexter de hänvisade till – kompletterande upplysningar och åsikter kunde lämnas, diskussioner och debatter kunde föras i anslutning till originaltexterna.
Vid ett par tillfällen blev emellertid tongångarna sådana att förbundsstyrelsen bedömde dem som klart olämpliga och möjligheten att lämna kommentarer försvann.

Omöjligt att kräva inloggning
Problemet var – förutom att somliga inte klarade av att hålla en sansad och saklig ton – att vem som helst kunde skriva vad som helst, under vilket namn som helst. Man kunde med andra ord – precis som på klotterplanken av de sämre slagen – vara anonym eller till och med utge sig för att vara någon helt annan.
Hos SBF finns inte resurserna att ständigt ha någon som övervakar och administrerar sådana kommentarsfält för att plocka bort olämpliga skriverier.
Sådant här går att åtgärda med ganska enkla medel, vilket man också på många håll – i såväl stora som mindre mediala sammanhang – har gjort. Man kan till exempel kräva av de som kommenterar att de måste registrera sig med namn och e-postadress.
Vi har upprepade gånger till RF, som ju basar över vårt hemsidessystem IdrottOnline, framfört önskemålet att de ska vidta sådana åtgärder. Varken då eller senare har detta önskemål tillgodosetts.

Kommentarer på Facebook
Sedan vi öppnade vår Facebooksida Länk till annan webbplats. har vi där kunnat länka allt som publiceras på den vanliga hemsidan, så att det på Facebooksidan går att kommentera artiklarna – precis på samma sätt som man tidigare kunde göra på själva hemsidan. Betydligt större forum än vårt, som Aftonbladet, har valt att göra på samma sätt – att koppla kommentarsmöjligheten till Facebook, så att anonyma påhopp blir lättare att undvika och så att inte fullt så mycket tid behöver ägnas åt att administrera och rensa i kommentarsfälten.

Måste man ha ett Facebookkonto?
Elektronerna – de negativt laddade partiklarna – i vårt förbund kom givetvis tämligen omgående med kritik. ”Ska man vara tvungen att ha ett Facebookkonto för att kunna göra sig hörd? Och till och med för att kunna följa liverapporteringar och annat som inte publiceras på hemsidan utan bara på Facebook?” frågade de upprörda rösterna.
De har både rätt och fel.
Man behöver inte ha ett Facebookkonto för att kunna ta del av samtlig information från förbundet. Det går att läsa allt som skrivs på vår Facebooksida även om man inte har något eget Facebookkonto. Alla kan med andra ord följa liverapporter från mästerskap och annat som publiceras på Facebook.
Men har man inget eget konto kan man inte själv publicera kommentarer där.

Inte bästa tänkbara – men bästa möjliga – lösning
Det är beklagligt, men det är den enda någorlunda lyckade lösning vi har kunnat hitta för att slippa anonyma övertramp.
Vi har full förståelse för att det finns de som inte vill ha något konto på Facebook. Liksom för att dessa personer ändå kan vilja kommentera sådant som skrivs på Svensk Boule och delta i den offentliga debatten där. Att man inte känner sig nöjd med den nuvarande ordningen, där man tvingas välja – Facebookkonto och möjlighet att vara med eller inget Facebookkonto och avstängd från dessa möjligheter.
Vi är inte heller helt nöjda men kan inte, med nu rådande förutsättningar, se någon bättre lösning.
I den kommunikationsundersökning som nu skickats till förbundets distrikt kan man framföra synpunkter på nuvarande kommunikationsmöjligheter och där är man mycket välkommen att komma med förslag på förbättringar och nya lösningar.

Riksidrottsförbundet ansvarar för hemsidans funktioner
Vill man delta i offentliga diskussioner eller lämna kommentarer måste man tyvärr, åtminstone än så länge, skaffa ett konto på Facebook (som man ju inte behöver använda till någonting annat om man inte vill).
Vill man bara lämna synpunkter eller ställa frågor finns det andra sätt (telefon, e-post, frankerade kuvert) att kontakta såväl styrelseledamöter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och anställda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som klubbar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och deras medlemmar. Vill man att dessa synpunkter ska offentliggöras kan man också be någon av de anställda att föra dem vidare via Facebook.
Via Facebook kan man också nå såväl styrelseledamöter som undertecknad. Däremot läser jag inte vad som skrivs på allehanda mer och mindre undermåliga klotterplank och hemsidor – vill man tycka till om våra kommunikationskanaler är det alltså inte där man ska göra det om man vill att det ska ha någon effekt.
Den som önskar se en förändring så att det åter kan bli möjligt att kommentera på vår egen hemsida bör (precis som undertecknad gjort åtskilliga gånger) kontakta de ansvariga på RF och be dem skapa en kommentarsfunktion som kräver inloggning, så att anonyma skriverier begränsas och det blir lättare att säkerställa ett hövligt samtalsklimat.

Publicerad: 2013-11-28

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se