Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Enhetlig klädsel

Beslut togs på förbundets årsmöte om att se över tävlingsbestämmelserna för enhetlig klädsel. Från och med årsskiftet gäller därför nya bestämmelser.

Ny lydelse för enhetlig klädsel gäller från och med 2014-01-01 och finns nedan. Observera att klubbemblem ska vara fastsytt eller tryckt samt att överdel ska vara av samma färgnyans.

 

Då den lydelse för enhetlig klädsel som publicerades tidigare i veckan upplevdes som otydlig har en ny version formulerats, uppdaterad version finns längst ner på denna sida.

 

I samband med publiceringen diskuterades det flitigt i kommentarsfältet på Svensk Boules facebooksida. Idéer om hur boule kan utvecklas som sport är alltid välkomna! Den som är intresserad av att bidra i utvecklingsarbetet uppmanas att anmäla sitt intresse till en befintlig kommitté eller inkomma med förslag på en ny kommitté. Kontakta SBF Kansli eller ansvarig i respektive kommitté Länk till annan webbplats..

 

I diskussionerna ställdes även frågan om varför ändringen genomförs. Bakgrunden är motioner som behandlades under förbundets årsmöte 2013. Mötet beslutade att en justering av bestämmelserna för enhetlig klädsel skulle genomföras inför 2014 och så har nu skett. En motion är ett förslag till beslut som lämnats in av förening, distrikt eller förbundsrevisor till förbundets årsmöte. Inför årsmötet 2014 skall motion inlämnas senast den 15 januari Länk till annan webbplats..

 

TB - Allmänna tävlingsbestämmelser 140101 finns att läsa i sin helhet i dokumentbanken. Länk till annan webbplats. Där finns även TB - Allmänna tävlingsbestämmelser 110101 som gäller fram till årsskiftet.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 6. Enhetlig klädsel (140101)

För korrekt klädsel, se även regelboken § 38.

 

Vid internationella och nationella tävlingar samt vid seriespel, SM, Svenska Cupen och andra klubbundna tävlingar skall laget bära enhetlig klädsel. Med enhetlig klädsel menas att jacka, tröja, väst eller annan överdel är av samma färgnyans. Klubbemblem skall bäras i klubbundna tävlingar och vara fastsytt eller tryckt. Reklam är tillåten men får ej skymma klubbemblem. I enlighet med § 3 ovan får reklam för alkohol och tobak ej förekomma.

 

Huvuddomaren har tolkningsrätten om ett lags klädsel anses uppfylla kraven för enhetlig klädsel eller ej. Det lag som efter domarens påpekande ej följer bestämmelserna om enhetlig klädsel utesluts från tävlingen.

 

Vid otjänlig väderlek kan huvuddomaren meddela generella avvikelser från kravet på enhetlig klädsel. Huvuddomaren kan även meddela individuella dispenser om det föreligger synnerliga skäl till avvikelse.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicerad: 2013-12-18

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se