Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Rökning och matchfixing

Svenska Bouleförbundets allmänna tävlingsbestämmelser är uppdaterade.

Uppdateringarna berör §4 och §11 i kapitel 3 av Allmänna tävlingsbestämmelserna (TB-Allmänna). I §4 handlar det om en uppdatering av lydelsen utifrån beslut på årsmötet 2014. §11 är ny, berör vadhållning och matchfixing och införs av förbundsstyrelsen utifrån uppmaning från riksidrottsförbundet. Läs mer om matchfixing på svenskidrott.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Alla tävlingsbestämmelser inom Svenska Bouleförbundet finns att läsa i sin helhet i dokumentbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

----------------------------------------------------

Ny lydelse för §4 Rökning:

Det är förbjudet för spelarna att röka under pågående match. Förbudet gäller även e-cigaretter. Påföljd enligt Regelboken § 34.

Rökning får endast ske inom tävlingsområdet om arrangören anvisat särskild plats för ändamålet. Arrangören åläggs att definiera tävlingsområdet.

----------------------------------------------------

 

Ny §11 Vadhållning:

Aktiv, ledare, domare eller annan som kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det än må vara.  Inte heller får personen ingå vadhållning enligt ovan som rör tävling som medlemmar i dennes klubb, inom samma idrott, är delaktig i.

 

Det är även förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till sådan manipulation som angetts ovan oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning. Om en sådan person blir kontaktad av någon annan för att medverka till vadhållning på angivet sätt är personen skyldig att omgående underrätta SF om detta. Den som medverkar eller försöker medverka till manipulation enligt ovan ska anmälas till bestraffning enligt 14 kap. RF:s stadgar.

 

Den som inte omfattas av RF:s bestraffningsregler kan av Svenska Bouleförbundets regionala disciplinnämnder komma att förbjudas tillträde till idrottsevenemang under viss tid. Regionala disciplinnämndernas beslut får överklagas till Svenska Bouleförbundets disciplinnämnd.

----------------------------------------------------

Publicerad: 2014-06-18

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se