Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Om icke sanktionerade tävlingar

På förekommen anledning vill vi påminna om lydelsen i Svenska Bouleförbundets tävlingsbestämmelser (TB).

På förekommen anledning vill vi påminna om lydelsen i Svenska Bouleförbundets Allmänna tävlingsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (TB-Allmänna):


Utdrag ur TB-Allmänna § 1 Tävlingslicens:

Medlem, som löst tävlingslicens, äger ej rätt att delta i icke sanktionerad tävling. Undantaget de arrangemang som nämns i TB-Sanktionering av tävlingar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. § 3 och § 6. Om så ändå sker riskerar spelaren anmälan och avstängning enligt RF:s stadgar, kap. 14.

------------

Förtydligande 2014-09-16

§3 i TB-Sanktionering av tävlingar behandlar vilka arrangemang som ej kräver sanktion och i §6 TB-Sanktionering av tävlingar framgår vilka externa tävlingar som medlem med licens hos SBF har rätt att delta i, till exempel Korpens arrangemang och tävling som arrangeras av pensionärsorganisation.

------------

En uppmärksammad dom i marknadsdomstolen angående bl.a. åsidosättande av konkurrensreglerna avser Svenska Bilsportförbundet och inte Svenska Bouleförbundet.

Enligt uppgift analyserar Riksidrottsförbundet denna dom för att se om den kan beröra även andra specialförbund.

I sammanhanget kan det även vara bra att påminna om definitionen av en propagandatävling:


Med propagandatävlingar menas tävlingar där olicensierade spelare tillåts delta.

Propagandatävlingar ska sanktioneras om de faller under beskrivningen i § 2.

Propagandatävlingar ska:

- syfta till att främja boulesporten,

- arrangeras av förening som är medlem i SBF

- ha ett värde utifrån rekryteringssynpunkt

- inte konkurrera med annan sanktionerad tävling (för distrikt gäller dess

verksamhetsområde)

Sanktion medges av förbundsstyrelsen. Dock kan varje distriktsstyrelse ge sanktion för högst

fyra propagandatävlingar per år.

För sanktionen gäller samma sanktionsavgift som för lokala och regionala tävlingar.

Den sanktionerande styrelsen kan därtill knyta särskilda villkor till sanktionen.

Publicerad: 2014-08-19

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se