Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Vad händer med VM och i FIPJP?

Det internationella bouleförbundets ordförande, Claude Azéma, har godkänt Tahitis krav på att skjuta upp VM. Utan att ha konsulterat övriga styrelsen. Informationen till medlemmarna är knapphändig. SBF har, i rätt skarpa ordalag, skrivit till FIPJP.

I ett brev till ordföranden för det tahitiska förbundet skriver ordföranden för det internationella bouleförbundet (FIPJP), Claude Azéma, att han godkänner deras krav på att få årets VM uppskjutet till nästa år.

Så här står det i Azémas brev – helt skrivet i första person singular:
”Jag har blivit informerad av det Polynesiska Bouleförbundet om ert beslut att begära uppskov med Världsmästerskapen skjuts till 2015, som en följd av de risker och den osäkerhet feberepidemin Ebolas utveckling medför i slutet av år 2014.

Förutom betydande hälsomässiga skador är jag medveten om att konsekvenserna av ett eventuellt införande av viruset i Polynesien skulle bli förödande för er turistindustri.
Jag bekräftar med detta brev mitt godkännande av ert krav på uppskov och ger förbundet mitt stöd för att detta evenemang ska kunna äga rum senare, vid en överenskommen tidpunkt 2015.

Jag har redan vidareförmedlat ert krav till de kvalificerade förbunden och till medlemmarna i FIPJP:s styrelse, och du behöver inte betvivla att jag också i fortsättningen kommer att informera och försäkra dem om att dessa mästerskap ska hållas i Papeete under bättre omständigheter.

Ni kan vara försäkrade om att jag kommer att göra allt för att garantera ett framgångsrikt internationellt evenemang på Tahiti, i fullt samarbete med de lokala politiska och idrottsliga myndigheterna.”

Azéma avslutar brevet med att tala om att han högaktar den tahitiske ordföranden.

Än mer oförståeligt för den icke-franskspråkige
Enligt den polynesiska radiostationen Radio1 kommer mästerskapet istället att spelas i september eller oktober nästa år och Azémas besked välkomnas av såväl organisatörerna som de deltagande länderna.

Det är ju nu inte riktigt sant.
Än så länge har undertecknad inte hört någon representant för medlemsförbunden som tycker att beslutet att ställa in eller flytta på årets VM är ett klokt sådant. Däremot flera som är av den rakt motsatta uppfattningen. Och ytterligare någon som inte överhuvudtaget har förstått att något beslut i den riktningen varit i närheten av att fattas – eftersom all kommunikation skett på franska.

Kräver att mästerskapet genomförs
Svenska Bouleförbundet författade och skickade under gårdagen ett brev till FIPJP:s styrelse. Brevet har undertecknats av de fyra nordiska ländernas respektive förbundsordförande och kan läsas i sin helhet nedan.

I brevet ställs kravet att årets världsmästerskap ska genomföras som planerat och ett antal frågor ställs:
* Varför har FIPJP gått med på att skjuta upp mästerskapet utan att rådfråga medlemsförbunden?
* Varför får medlemsförbunden ingen information från FIPJP, utan kan istället i media läsa att FIPJP bestämt sig för att skjuta upp årets VM?
* Vilket är skälet för att skjuta upp mästerskapet? (Ebolasmitttan får inga andra organisationer att fatta eller rekommendera sådana beslut.)

Vill slippa ytterligare kostnader
Om kravet på att årets VM genomförs som planerat ber vi FIPJP att arbeta för att mästerskapet arrangeras någon annanstans före år 2014:s slut och att alla pengar förbunden lagt ut för hotell och flygresor etcetera omedelbart och utan avgifter ska betalas tillbaka.

Skulle VM i alla fall spelas på Tahiti nästa år vill vi att de pengar medlemsförbunden redan har betalat ska täcka alla omkostnader nästa år och att organisationskommittén på Tahiti står för alla faktiska extra kostnader.

"Enkla frågor, svåra svar"
Brevet har även publicerats på FIPJP:s Facebooksida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., där det redan vunnit gillande av representanter för Sverige, Norge, Danmark, Finland, Skottland, England, USA, Tjeckien, Tyskland, Holland och Australien.

I samma forum har FIPJP svarat att det är enkla frågor som ställs men att de saknar enkla svar. Det internationella förbundet försäkrar oss också att det är deras nu högst prioriterade uppgift att besvara dem, och ber oss samtidigt betänka att FIPJP:s styrelse är vald för att i stunder av kris (som den här) fatta ansvarsfulla beslut.

Styrelseledamöterna inte delaktiga i beslutet
Danmarks Lotte Büchert sitter i FIPJP:s styrelse. Hon har inte blivit ombedd att lämna några synpunkter på hur den uppkomna situationen ska hanteras och inte deltagit i något beslut att skjuta upp mästerskapet. Hon menar att om anledningen verkligen är risken för ett ebolautbrott skulle mästerskapet mycket väl kunna genomföras, utan deltagare från de länder där smittan utbrutit. (Det skulle i så fall innebära att deltagarna från Guinea tvingades att stanna hemma.)

Skojar Azéma?
I ett svar på vårt brev, som skickats till samtliga medlemsförbund, skriver Azéma – gissningsvis i ett försök att vara ironisk: ”Jag är mycket glad att få veta att det norska förbundet kommer att organisera världsmästerskapen för herrar 2014 och kommer att ta hand om återbetalningen av allt förbunden betalat för resor, hotell, visa…”

Han meddelar också att han fortsätter förhandlingarna med den tahitiska regeringen – som nästa vecka får en ny president, med organisationskommittén och med Air Tahit Nui.
”Det är först senare som styrelsen kommer att fatta ett beslut om huruvida mästerskapet ska skjutas upp – till ett överenskommet datum, ställas in eller anförtros åt Norge eller något annat av de länder som säkerligen kommer att kandidera”, fortsätter Azéma.

”Om någon vet hur man löser ett sådant här problem på fyra dagar så träd gärna fram snabbt”, skriver han vidare.
Azéma lovar också att vidarebefordra den information han hittills fått och att hålla oss informerade om vad som händer under hans förhandlingar. Och avslutar med att påminna om att det ska väljas en ny ordförande för FIPJP 2016.

Ska möta Europas förbund om två veckor
Frågan är om den nuvarande ordföranden, som planerat, kommer att resa till EM i Turkiet om två veckor. I så fall lär han mötas av en hel del frågor. Bland annat den om hur lämpligt det är att han, genom att förlöjliga Norge, skämtar bort ärendet.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad hände sedan? Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Brevet som skickats från Sverige, Norge, Danmark och Finland:

As members of F.I.P.J.P. we would like to express our profound concerns regarding the latest events surrounding this year’s World Championships in Tahiti. With this letter we would like to clarify what these concerns are, and pose a few questions that we would like F.I.P.J.P. to promptly answer.

Our first concern relates to Tahiti’s possibilities to make demands to F.I.P.J.P. of the kind expressed in their letter, which essentially demands that the Championships being postponed to June next year or Tahiti will resign as organizers. While the Tahiti government and federation’s presentation of this matter as an ultimatum (rather than as a discussion) is in itself a cause for serious concern. We are further troubled by the fact that F.I.P.J.P. did not turn to its member federations for consultation as well as final decision on how to solve the situation.

From what we now have been able to read in different media, such as La Dépêche and Radio1, F.I.P.J.P. has already, through President Azéma, agreed to postpone the Championships and is now considering three options:

1) run the Championships in June 2015,

2) run the Championships in September-October 2015  or

3) cancel the Championships.

Our direct question to F.I.P.J.P. on this matter is therefore:

  • Why has FPJIP agreed to postpone the World Championships without consulting the member federations?

Second, according to the letter sent September 3rd from President Azéma to the President of the Polynesian Federation, Azéma confirms and agrees to the demand of postponing the Championships. According to the same letter the Tahitian President shall have no doubts that Azéma will keep the member federations informed and reassure them that the Championships will take place in Papeete under better conditions. Our questions to FIPJP regarding this is:

  • Why has this information still not reached the member federations?
  • Why was the information about postponing the Championships revealed  in the press before member federations had been informed or consulted?

Third, we are concerned by the link made between the cancellation of the World Championships and the latest outbreak of the Ebola virus in a limited number of African countries. As Azéma himself stated to La Dépêche before the Tahitian demand was placed – there is no trouble arranging the Championships with health controls. He even stated that: we “should not give in to the [Ebola] psychosis” (“il ne faut pas céder à la psychose”, La Dépêche, 2 sept. 2014). The World Health Organization, further, does not advice against travels to Guinea and the other infected countries – and their citizens are allowed to leave their continent. Therefore, and considering that there is no available evidence or advice from any international organizations to cancel events with African participants due to the Ebola virus, we believe that the member federations have a right to be informed on what is the actual reason  behind  the decision to cancel/postpone the Championships. We therefore pose the question:

  • What is the reason for postponing the Championships?

Finally, the decision made by F.I.P.J.P., following the demands from the Tahitian government and federation, have serious repercussions for the member federations. Not only are the sportive consequences for the athletes, who have trained and prepared themselves for a long time, but the federations have also directed time and recourses towards preparation, planning and journeys.

  • We therefore urge FIPJP to reconsider its decision to postpone the Championships.

If this demand cannot be fulfilled we ask that:

1) F.I.P.J.P. should work to have the Championships arranged somewhere else during 2014.

2) All money paid, for plane tickets, hotels etcetera, should be refunded to the member federations immediately and without any charges.

3) If the Championships should be postponed and played in Tahiti at a later occasion, this should cause no extra costs for the member federations. Any extra expenses following this transfer should be paid for by the Polynesian organizers.

Due to the repercussions for F.I.P.J.P. member federations from the decisions now made, accountability and transparency regarding this matter is essential. We therefore ask that F.I.P.J.P. promptly responds to our questions – in a manner accessible to all member federations.

Best Regards

Mrs Signe Hovind
President, Fédération Norvégienne de Pétanque

Mrs Ingela Eriksson
President, Fédération Suédoise de Boules

Mr Jari Nieminen
President, Fédération Finlandaise de Pétanque

Mr Lars Friis
President, Fédération Danoise de Pétanque

Publicerad: 2014-09-10

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se