Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Pegg ny ordförande för Europa

Engelsmannen Mike Pegg valdes vid kongressen i Mersin till ny ordförande för CEP och de nya nordiska kandidaterna valdes bort, efter en valprocess som lämnar en del övrigt att önska. Nya regler kring lagsammansättningar röstades både fram och bort.

När det europeiska bouleförbundet, CEP, höll kongress i samband med den gångna helgens Europamästerskap i Mersin, var några punkter på dagordningen särskilt intressanta. Inte minst de som behandlade valet av en ny styrelse – där en ny ordförande skulle utses för första gången på tio år, och där tre av de fyra nordiska länderna hade kandidater till de fem styrelseposter som skulle fyllas.

Översyn av stadgarna
Innan kongressen kom så långt hann styrelsen från det gångna året dels gå igenom vilka som vunnit de olika förbundsarrangemangen (Herr-EM: Frankrike, Europacupen: Frankrike - La Ronde Pétanque, Veteran-EM: Monaco), dels rapportera att man under året framför allt arbetat med en stadgeöversyn – som kommer att presenteras inför kongressen i Albena nästa år, där den ska diskuteras – samt med marknadsföring och sponsorer.
Det betonades att styrelsen gärna tar emot synpunkter på stadgar och regler.

Partnerskapspaket för sponsorer
Den franske styrelseledamoten Joseph Cantarelli redogjorde för marknadsföringskommitténs arbete med sponsorer och berättade att det av juridiska skäl är svårt att sälja förbundets databas med medlemsförteckningar.
Nu har dokument tagits fram som förklarar vilka CEP är och vad CEP vill och man kommer att försöka ingå partnerskap med sponsorer. Dock inga exklusiva sådana, eftersom konflikter med lokala sponsorer då skulle kunna uppstå.
Det CEP kan erbjuda är att synliggöra sponsorer vid mästerskapen och via webbsändningar därifrån – med en potentiell målgrupp på mer än 395 000 licensierade boulespelare i 36 nationer.

Fyra stycken ”partnerskapspaket” har tagits fram:
1. Sponsorn görs synlig vid samtliga mästerskap under ett år för en kostnad på 4000 euro.
2. Sponsorn görs synlig vid ett valfritt mästerskap för mellan 500 och 2500 euro, beroende på vilket mästerskap sponsorn väljer.
3. Sponsorn får ställa ut och sälja sina produkter (klot, textilier) för 500 euro.
4. Sponsorn sponsrar med produkter, såsom medaljer, som betalning för sin reklamplats.

Inga nya nationalitetsregler
Luxemburgs förbund hade till kongressen lämnat ett förslag om att länder med färre än 500 000 invånare i sina EM-lag ska få ha en spelare – men bara en – med en annan nationalitet. Och att denna spelare i så fall ändå ska ha haft licens i det land den representerar sedan minst tre år.
Som det är nu räcker det med att en spelare som inte är medborgare i det land för vilket den spelar har licens i det förbundet. (Ett annat land än Sverige kan alltså i teorin ställa upp med ett helt lag bestående av svenskar). De olika nationella förbunden har sina egna regler för hur landslagen ska sättas samman och hur länge man måste ha haft sin licens innan man kan ingå i ett.
Monaco och ytterligare några förbund – som San Marino och Andorra – skulle med de av Luxemburg föreslagna reglerna sannolikt inte kunna delta i några mästerskap de närmaste åren, vilket påpekades bland annat av Monacos företrädare.
Luxemburg hade inget ombud på plats som kunde tala för sitt förslag och när frågan om någon var för förslaget ställdes räckte ingen i lokalen upp handen.

Länder med få U23-spelare kan få använda juniorspelare
Styrelsen hade, efter den diskussion om åldersgränser för U23-spelare som upptog stora delar av fjolårets kongress, själv ett förslag om att ett undantag från den undre åldersgränsen – 18 år – får göras för de länder som inte har fler än fem spelare mellan 18 och 22 år av det ena eller det andra könet, och att dessa kan använda en juniorspelare i sitt U23-lag.
Många menar att det är lite besynnerligt att en junior kan delta i ett Dam- eller Herr-EM, men inte i ett U23-EM – annat än i detta undantagsfall. Men när presidiet den här gången vände på frågeställningen och undrade om det var någon som var emot förslaget var det inte heller någon i lokalen som höjde sin hand.

Polens kandidat inte på plats
När det till slut var dags att välja en ny styrelse delades röstsedlar med de olika kandidaternas namn och bild ut till ombuden, där de fick kryssa för högst fem av de sju kandidaterna.
Av de fem avgående ledamöterna var det två som inte ställde upp för omval – den avgående ordföranden Flemming Jensin, Danmark, och Sloveniens Ljubo Zivkovic.
Utöver de tre redan befintliga styrelseledamöterna fanns fyra kandidater till de fem posterna – Henrik Toft, Danmark, Signe Hovind, Norge, Sylvie Garino, Monaco, och Maciej Zlobinskiego, Polen. Den sistnämnde var inte närvarande vid kongressen eller mästerskapet.

Alla som ville valdes om
Ingen av de nominerade kandidaterna erbjöds plats att säga någonting om vad de ville arbeta med, ingen annan talade för deras räkning och det enda ombuden hade att gå på var den ganska knapphändiga informationen om vilka erfarenheter de hade och det de eventuellt redan kände till.
Efter rösträkningen visade det sig att de tre redan sittande styrelseledamöterna – Barnabas Novak, Ungern, Ingela Eriksson, Sverige och Joseph Cantarelli valdes om och att Monacos Sylvie Garino valdes in. Därefter var en ny omröstning tvungen att hållas eftersom de övriga tre kandidaterna hade fått lika många röster.
Cantarelli hade bara en röst mer än de övriga tre och man kan mycket väl tänka sig att hans presentation av sponsorarbetet var det som räddade honom kvar i styrelsen.

Azéma på plats för att påverka
Nya valsedlar med de tre namnen delades ut och nu fick man välja högst ett av dem.
Det internationella förbundets ordförande, Claude Azéma, närvarade vid kongressen och samtalade, såväl i kaffepauser som under själva kongressen, ivrigt med, i första hand, företrädare för de östeuropeiska förbunden, bland vilka han slagit sig ner.
Azéma är känd för att vilja kontrollera så stora delar av världens boulesport som möjligt och hans favoritkandidat, Monacos Garino, var redan invald. Det brev i vilket de fyra nordiska förbunden ifrågasatt beslutet att skjuta upp årets VM på Tahiti, samt krävt full kompensation åt förbunden för deras utgifter, hade retat upp Azéma ordentligt.
När det nu var dags att välja en sista ledamot – och två av kandidaterna var skandinaver – hördes Azéma ljudligt viska: ”Rösta på Polen!”
Rösträkningen visade att den icke-närvarande polacken – som de flesta aldrig sett annat än på bild – valdes in, med tio röster mot Signe Hovinds åtta och Henrik Tofts fem.

Ordförandevalet inte mycket till val
Den nyvalda styrelsen lämnade rummet för att inom sig utse en ordförande och föreslå vederbörande för kongressens godkännande.
Efter bara ett par minuter var styrelsen tillbaka och föreslog kongressen att godkänna engelsmannen Mike Pegg som ny ordförande för CEP. Så skedde, medelst acklamation.
Sveriges Ingela Eriksson berättade efteråt – samtidigt som hon gjorde klart att Sverige kommer att föreslå att nya styrelsekandidater måste närvara vid valen, samt att ordföranden väljs direkt av kongressen, innan resten av styrelsen utses – att det inte fanns något som helst utrymme att föreslå någon annan kandidat, än den tidigare vice ordföranden, Pegg till ordförandeposten.
Tesen att ordförandevalet var uppgjort sedan länge stärktes vid invigningen två dagar senare, då den nye ordföranden mottog en gåva från den turkiska kommunen – i vilken det, vid sidan av ett tillverkningsdatum fem månader bakåt i tiden, var ingraverat: ”Mike Pegg, ordförande, CEP”.

Publicerad: 2014-10-01

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se