Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Mindre och mindre pengar – alla kan hjälpa till att vända den negativa trenden

Majoriteten av Svenska Bouleförbundets pengar kommer i form av bidrag via Riksidrottsförbundet. Bidragens storlek minskar dessvärre ordentligt. Men varje förening kan hjälpa till för att öka dem igen.

Pengasumman Svenska Bouleförbundet får från Riksidrottsförbundet (RF) har minskat sedan 2012 – mer och mer för varje år. Fortsätter utvecklingen i den riktningen kommer förbundet så småningom att ligga riktigt illa till.
Därför är det viktigt att alla föreningar gör vad de kan för att påverka bidragen i rätt riktning. Det var ett av huvudbudskapen från förbundsstyrelsen till distriktens representanter vid den ordförandekonferens som under den gångna helgen hölls i Varberg.
Föreningarna kan hjälpa till genom att söka LOK-stöd, genom att registrera alla sina medlemmar i IdrottOnline samt genom att genomföra aktiviteter i samarbete med SISU.

Snabb och tydlig minskning
År 2006 fick Svenska Bouleförbundet 1 440 000 kronor i statligt bidrag via Riksidrottsförbundet. År 2013 var summan 1 308 000, 2014 hade den minskat till 1 160 000 kr och summan vi får inför nästa år blir, enligt nyligen annonserade uppgifter från RF, 943 000 kronor. Trenden är med andra ord tydligt negativ och minskningen rask.
Det beror bland annat på att RF sedan ett par år tillbaka antagit en ny modell för att fördela bidragen mellan sina specialidrottsförbund (SF).

Tre sorters bidrag
Det bidrag som Riksidrottsförbundet fördelar mellan sina SF är indelat i tre delar: basbidrag, storleksbidrag och verksamhetsbidrag.
Basbidraget utgör 15 procent av den totala bidragspotten. Två tredjedelar av det fördelas i lika stora delar mellan samtliga specialidrottsförbund (70 stycken) och den sista tredjedelen delas rättvist mellan de SF som har minst 25 medlemsföreningar. Av basbidraget får SBF med andra ord så mycket vi kan få.

Varje registrerad medlem medför pengar
Storleksbidraget utgör också 15 procent av den totala potten och fördelas procentuellt mellan alla SF i förhållande till antalet medlemmar varje SF föregående år hade registrerat som ”aktiva i idrott” i IdrottOnlines medlemsregister. Som ”aktiv i idrott” räknas varje medlem i föreningen – utövare, funktionär, ledare – man behöver alltså inte ha tävlingslicens för att räknas till kategorin.

Verksamhetsbidraget klart störst
Verksamhetsbidraget är det största av bidragen – 70 procent av den totala bidragssumman. Bidraget är i sin tur indelat i tre lika stora delar: LOK-stöd, utbildning och elit.
LOK-stödsdelen fördelas procentuellt mellan alla SF i förhållande till hur stor andel av det statliga LOK-stödet som föregående år betalades ut till respektive SF. Ju mer LOK-stöd förbundets föreningar har sökt och fått, desto mer pengar betalas alltså nästa år ut till specialidrottsförbundet. Oavsett hur intresserad föreningen ifråga är av att få LOK-stödspengar på det egna kontot bör föreningen med andra ord söka så mycket LOK-stöd det går – för att förbundets intäkter inte ska minska (med höjda förenings-, SM- och övriga avgifter som följd).

Utbildningsdelen fördelas procentuellt mellan samtliga SF i förhållande till antalet utbildningstimmar som registrerats i IdrottOnline – både utbildningar som ordnats i egen regi och sådana som anordnats i samarbete med SISU.

Föreningarna måste registrera sina medlemmar
Elitdelen kan föreningarna inte påverka annat än genom att träna upp sina medlemmar till de nivåer som krävs för att våra landslag ska nå större framgångar.
Men när det gäller de båda övriga delarna av verksamhetsbidraget kan föreningarna i allra högsta grad hjälpa till att säkra förbundets ekonomi. Det är också framför allt i de här båda delarna Bouleförbundet får minskade anslag.
Drygt 9500 medlemmar står nu registrerade som ”aktiva i idrott” i IdrottOnlines medlemsregister. De närmast föregående åren var antalet ungefär 4000 fler.
Det är uppenbart att föreningarna kan registrera fler. Det är enbart medlemmar som är markerade som ”aktiv i idrott” som räknas.
Under "För förening" finns information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om hur ni lägger in era medlemmar i IdrottOnline.

Sök LOK-stöd
År 2013 betalades cirka 38 000 kronor ut i LOK-stöd till åtta av Bouleförbundets föreningar. 2010-2012 var beloppet omkring 200 000. Väldigt många fler föreningar skulle kunna söka väldigt mycket mera LOK-stöd.
För att få LOK-stöd måste man genomföra en aktivitet med minst tre deltagare i åldern 7-25 år. Dessa deltagare kan antingen vara föreningens egna medlemmar (som exempelvis medverkar vid en träning) eller skolungdomar. LOK-stöd kan även sökas för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.

Träningar och tävlingar bidragsberättigande
Föreningen kan t ex söka LOK-stöd för träningar, läger och tävlingar. Föreningen kan söka LOK-stöd för sina medlemmar som deltar i tävlingar arrangerade av andra föreningar.
Mer om LOK-stöd, vilka ansökningsperioder som gäller och hur man gör för att söka kan ni läsa under "För förening" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

SISU ger mer pengar
Det vore också önskvärt att föreningar och distrikt tog kontakt med SISU, för att i samråd med dem genomföra studiecirklar eller utbildningar. Så snart dessa utbildningstimmar registrerats i IdrottOnline innebär det också mer pengar till Bouleförbundet.

Hjälps åt!
Och mer pengar till Bouleförbundet är naturligtvis någonting alla förbundets medlemmar är beroende och har nytta av. Enda sättet för förbundet att förhindra att pengarna blir alldeles för få kommer – om bidragen inte ökar – vara att höja avgifter för tävlingar, medlemskap och så vidare.
Styrelsen vädjar därför till samtliga föreningar:
Registrera ALLA era medlemmar som ”aktiv i idrott” i IdrottOnline,
ordna och delta i SISU-aktiviteter och
sök LOK-stöd.

Kontaktuppgifter till SISU hittar ni här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Stöter ni på problem eller undrar över något – ge inte upp, vänd er till Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.vårt kansli.

Publicerad: 2014-10-15

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se