Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Nomineringar till Svenska Bouleförbundets årsmöte 2015

Svenska Bouleförbundets valberedning har som uppgift att komma med ett förslag på kandidater för val av förbundsstyrelse, revisorer och disciplinnämnd. Nomineringar skall ha inkommit till valberedningen senast den 15 januari.

Svenska Bouleförbundets valberedning har som uppgift att med ledning av inkomna förslag, och på eget initiativ, komma med ett förslag på kandidater för val av förbundsstyrelse, revisorer, revisorssuppleanter och disciplinnämnd. En förutsättning för att valberedningen skall kunna genomföra detta uppdrag är att distrikt och föreningar nominerar lämpliga kandidater till de uppdrag som skall besättas.

 

Sista dag då skriftliga nomineringar skall vara valberedningen tillhanda är den 15 januari.

Nomineringar sändes till: Svenska Bouleförbundets valberedning, c/o Carina Janson, Villa Carlotta Vedby 6116 264 93 Klippan. En nominering skall – förutom uppgift om vem som nomineras och vilket/vilka uppdrag nomineringen avser – innehålla en utförlig presentation av den som nomineras och de meriter vederbörande har. Den som nomineras skall före nomineringen vara tillfrågad och acceptera densamma.

 

Förtroendemannaval som skall genomföras under förbundsmötet 2015:

Val
Nuvarande innehavare
 
Förbundsstyrelsen
 
 
Förbundsordförande (1 år)
Ingela Eriksson
Står ej till förfogande
Ekonomiansvarig
Kerstin Hjelm
Har ett år kvar av mandatet
Sekreterare (2 år)
Dag Hervieu
Står ej till förfogande
Ordinarie ledamot (2 år)
Pontus Thuresson
Står till förfogande
Ordinarie ledamot (2 år)
Andreas Engelmartin
Står ej till förfogande
Ordinarie ledamot
Mats Peterson
Har ett år kvar av mandatet
Ordinarie ledamot
Lars Nilsson
Har ett år kvar av mandatet
Suppleant (1 år)
Douglas Adolfsson
Står ej till förfogande
Suppleant (1 år)
Jonas Almquist
Står till förfogande
 
 
 
Revisorer
 
 
Auktoriserad revisor (2 år)
Stefan Norell, Grant Thornton
Står till förfogande
Revisorssuppleant (1 år)
Micael Schultze, Grant Thornton
Står till förfogande
SBF:s revisor
Ove Johansson
Har ett år kvar av mandatet
Suppleant för SBF:s revisor (1 år)
Berth Lindelöf
Står till förfogande
 
 
 
SBF:s disciplinnämnd
 
 
Ordförande (1 år)
Ulf Ivarsson
Står till förfogande
Ledamot
Hans T Carlsson
Har ett år kvar av mandatet
Ledamot (2 år)
Eddy Persson
Står till förfogande
Ledamot
Martin Bjelk
Har ett år kvar av mandatet
Ledamot (2 år)
Helene Rosenholm
Står till förfogande
Suppleant (1 år)
Björn Jorhede
Står till förfogande
Suppleant (1 år)
Annika Fjelkner
Står till förfogande


 

Valberedningen vill också ha in förslag till ledamöter i valberedningen. Vi kommer inte att föreslå vilka som skall ingå i denna utan endast informera förbundsmötet om vilka som har nominerats.

 

Valberedningen består i dag av:

                                           

Nuvarande innehavare

Ordförande   (1 år)             Carina Janson

Ledamot        (2 år)             Bertil Tunje

Ledamot        (2 år)             Patrick Roselin

Ledamot                             Jan Petschler                       Har ett år kvar av mandattiden

Ledamot                             Jan-Åke Gustafsson           Har ett år kvar av mandattiden

 

 

Valberedningen vill påminna om att det vid förbundsmötets val till olika poster – enligt förbundets stadgar – är möjligt att föreslå kandidat som tidigare inte är nominerad. Den som vid mötet föreslår en kandidat som inte är närvarande skall dock kunna uppvisa ett intyg som visar att personen är villig att åta sig uppdraget.

 

Valberedningen vill också påminna om att förbundsstyrelsen – enligt stadgarna – skall bestå av lika många kvinnor och män.

 

 

Den som har frågor, synpunkter eller av annan anledning vill komma i kontakt med valberedningen är välkommen att höra av sig till någon av oss:

 

Carina Janson, 0730 501 483 eller carina.janson@hotmail.com

Bertil Tunje, 033 25 43 43 eller bertil@tunje.se

Patrick Roselin, 0703 119 347 eller patrick.roselin@lo.se

Jan Petchler, 0703 844 033 eller jan.petschler@me.com

Jan-Åke Gustafsson, 0703 285 171 eller jagus44@telia.com

 

Här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ladda ner informationen som pdf.

 

För Svenska Bouleförbundets valberedning

 

 

Carina Janson

Ordförande  

Publicerad: 2014-11-04

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se