Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

La Majonnaise nu öppen för alla

Organisatörerna bakom La Majonnaise har nu både sökt och beviljats sanktion. Därmed är det riskfritt för alla licensierade spelare att ställa upp i helgens tävling. Förhoppningsvis är det här bara början på ett gott samarbete mellan SBF och Boulebar.

I måndags lämnade Sibirien CP in en ansökan om sanktion för La Majonnaise till Bouleförbundet och efter rekordsnabb behandling av tävlingskommittén och distriktsstyrelsen i Stockholms Bouleförbund har La Majonnaise nu fått sanktion som propagandatävling. Därmed bryter licensierade medlemmar som deltar i tävlingen inte mot några regler och löper inga som helst risker genom att ställa upp.

Det berörda distriktet fick fatta beslut
Förbundets tävlingskommitté valde när de i måndags mottog sanktionsansökan att skicka den vidare till det aktuella distriktet, Stockholms Bouleförbund, som fick avgöra huruvida tävlingen kunde beviljas sanktion eller inte. På tisdagskvällen röstade Stockholms Bouleförbund för att sanktionera La Majonnaise som propagandatävling.

God ton mellan berörda parter
Detta beslut föregicks av goda samtal mellan representanter för tävlingsarrangören och Bouleförbundet. Dessa samtal inleddes efter det att förbundsstyrelsen på hemsidan publicerat sin text om deltagande i icke-sanktionerad tävling. En text som, beklagligt nog, av somliga har uppfattats som hotfull. Beklagligt, eftersom avsikten aldrig var att hota någon, utan att informera om regelverket och de konsekvenser det i det här fallet skulle kunna få.

Så ser regelverket ut
Det är nämligen så att en av förbundets tävlingsbestämmelser är att en medlem med tävlingslicens inte får delta i en icke sanktionerad tävling. Och den regeln kan man inte ändra utan vidare – det måste till ett årsmötesbeslut för att så ska ske.
Så länge organisatörerna bakom La Majonnaise inte hade sökt någon sanktion var ju tävlingen icke sanktionerad och den som under de premisserna hade deltagit tävlingen skulle ha riskerat anmälan och avstängning.

Vem som helst kan anmäla
Även om förbundsstyrelsens ledamöter inte skulle ha anmält de licensierade spelare som ställde upp i La Majonnaise finns det ingenting som hindrar vilken medlem som helst att göra en sådan anmälan.
Och om någon hade gjort en anmälan skulle den ha hamnat hos disciplinnämnderna. Som måste fatta beslut enligt rådande regelverk. Förbundsstyrelsen får inte lägga sig i deras arbete och kan på intet vis påverka det.
Disciplinnämnderna skulle mycket väl ha kunnat fatta beslut om att stänga av spelare som deltagit i La Majonnaise, så länge den var osanktionerad – och förbundsstyrelsen tyckte att den var skyldig att upplysa medlemmarna om att de kunde löpa den risken.
Det var alltså bakgrunden till förbundsstyrelsens tidigare skrivelse i ärendet.

Förhoppningar om framtida samarbete
Som åtminstone förde det goda med sig att samtal mellan tävlingsarrangören och förbundet inleddes. De har nu i sin tur lett till att La Majonnaise är sanktionerad och att alla som vill kan spela tävlingen. Dessutom låter det på båda parter som om de är i högsta grad intresserade av att också framöver samarbeta med varandra och låta de goda samtalen fortsätta.

Publicerad: 2015-08-19

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se