Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Många mästerskap framöver

Nästa år blir mycket mästerskapstätt. Att både Singel-EM och U23-EM då ska spelas beslutades på CEP:s kongress, där man också bestämde sig för att höja såväl medlemsavgifter som anmälningsavgifterna till Europacupen.

Av de 34 deltagande nationerna i årets EM var det en handfull som inte hade några ombud på plats när kongressen startade på torsdagseftermiddagen. Belgiens och Monacos representanter i styrelsen saknades och Tysklands har valt att lämna styrelsen.

Europa flyttar till Luxemburg
Ordförande Mike Pegg inledde genom att säga att kongressen verkligen är ett speciellt tillfälle för boulesportens fortsatta utveckling i Europa, där man får möjlighet att lyssna till varandra och diskutera tillsammans.
Vi fick reda på att den nya webbsidan, som Pegg själv administrerar, kostar 200 € om året sedan domänens adress bytts ut och att det var betydligt dyrare tidigare.
Pegg berättade vidare att Luxemburgs idrottsminister dagen före låtit meddela att Luxemburg gärna låter CEP inrätta ett huvudkontor hos dem och om allt går som planerat kommer det att förläggas i den nationella boulodromen. Fram tills nu har den europeiska förbundsadressen måst vara densamma som förbundssekreterarens och eftersom kassören är svensk har kontot funnits utanför eurozonen.
En flytt till Luxemburg skulle enligt styrelsen underlätta administrationen och erbjuda möjligheter till utbildningar för domare och tränare på en fast adress. Vidare överväger CEP och Luxemburg att alltid låta Europacupens finalspel äga rum i Luxemburg framöver – men den förhandlingen är inte klar.
För att högkvarteret skulle kunna flyttas till Luxemburg krävdes emellertid kongressens godkännande och det var ingen som motsatte sig en sådan flytt.

Lite mindre pengar än väntat på kontot
Den norska revisorn, Signe Hovind, meddelade att revisorerna förordade att den ekonomiska rapporten skulle godkännas som riktig och sann. Eftersom den finske revisorn, Jari Nieminen, inte har möjlighet att fullfölja sitt uppdrag valdes en ny revisor från Schweiz.
Kassören Ingela Eriksson meddelade att vinsterna blev något mindre än förväntat, vilket å andra sidan utgifterna också blivit.
Pegg förklarade att om kongressen, enligt styrelsens förslag, skulle besluta att inrätta ett nytt mästerskap men samtidigt inte besluta att höja medlemsavgifterna skulle konsekvensen bli att förbundet konstant gick back och till slut försvann.
Någon undrade hur stora de ekonomiska vinsterna med en flytt till Luxemburg skulle bli och Pegg replikerade att någon sådan uppskattning inte hunnit göras, eftersom beskedet inte var mer än ett dygn gammalt.

Inget EM för flickor under 18
Förslaget från det israeliska förbundet, om att inrätta ett mästerskap för flickor under 18 år, diskuterades en stund. Argumenten för ett sådant mästerskap är att i juniormästerskapen där det en kraftig majoritet pojkar som deltar. Bara 12-16% är flickor. För att kunna motivera, behålla, rekrytera och öka antalet unga damer till sporten skulle ett sådant mästerskap vara en tillgång.
Frågan om vad som då skulle hända med juniormästerskapet väcktes – blir det då ett mästerskap uteslutande för pojkar? Och ska det fortfarande vara tillåtet att låta flickor under 18 år delta i U23-EM om de har ett eget mästerskap?
Någon undrade också om det inte fanns en överhängande risk att detta nya mästerskap skulle bli ett mycket litet sådant, eftersom inte alla nationer har särskilt många spelande flickor.
Kongressen beslutade till slut att undersöka saken vidare och närmare studera underlaget för ett sådant mästerskap. Det finns heller ingenting som hindrar att man gör som med veteranerna – där några nationer höll gemensamma landskamper för den aktuella spelarkategorin innan man såg att det fanns förutsättningar för ett Veteran-EM och instiftade ett sådant.

Nya stadgar
CEP:s stadgar har genomgått en fullständig revidering och förslaget till nya stadgar gicks igenom, sida för sida. Sverige väckte frågan om skrivningen i paragraf 14 – där det står att om ett förbund skulle uteslutas ur FIPJP, oavsett vilket skälet är, automatiskt utesluts också ur CEP – verkligen var nödvändig. Tänk om CEP inte anser att det skäl FIPJP anger är något gott sådant?
Svaret blev att eftersom de båda förbunden ägnar sig åt samma sport och CEP:s EM fungerar som kval till FIPJP:s VM måste man vara medlem i båda förbunden. FIPJP har också motsvarande regel – bara förbund som är medlemmar i de kontinentala förbunden får vara medlemmar i den internationella organisationen.
Efter ett förslag från Signe Hovind och Norge beslöt man att i paragraf 22 skriva in att också de finansiella rapporterna, precis som verksamhetsberättelsen, ska vara medlemsförbunden tillhanda två månader före kongressen.

Ökade avgifter
När kongressen i Ghent för tre år sedan beslutade att höja medlemsavgifterna hette det att några ytterligare höjningar inte skulle bli aktuella på många år. Trots det föreslog styrelsen nu en ny höjning.
– 2009 bestämdes det att vi skulle verka för att CEP betalade för styrelsemedlemmarnas resor. Vi har inte gjort så stora framsteg på den punkten, eftersom vi inte har pengar till det, förklarade ordförande Mike Pegg.
Kongressen gick med på att höja avgiften ytterligare. Den ökade kostnaden blir för Sveriges del 150€ om året.
Även anmälningsavgifterna till Europacupen höjdes. Men styrelsens förslag förändrades så att de fem största förbunden (Frankrike, Holland, Tyskland och Belgien) skulle betala ytterligare lite mer och de minsta förbunden få en lägre höjning.
De största förbunden gick själva generöst med på att betala 1900€ (Frankrike) respektive 1450€ (resterande tre) per år. Sveriges avgift höjs med 50€.

Fler mästerskap i kalendern
Styrelsens förslag om en ny mästerskapskalender debatterades också en stund. Utöver ett nytt mästerskap i singel föreslog styrelsen att U23-EM ska spelas varje år. Sedan tidigare hade man bestämt att låta U23-mästerskapet spelas på samma sätt som övriga mästerskap – utan kvalificeringsomgång.
Det är en begränsad tidsperiod – och dessutom en som är mycket känslig, där man riskerar att tappa ungdomar som hittar nya intressen – man har möjlighet att spela i U23-klassen och denna klass har till skillnad från övriga inget VM.
Frågan om alla förbund har råd att delta i så många mästerskap ställdes, liksom frågan om det finns tillräckligt många värdnationer/organisatörer.
– Utan organisatörer blir det förstås inga mästerskap och hittar vi inga sådana kommer vi tvingas att stryka de aktuella mästerskapen, konstaterade Pegg.
Kongressen beslutade att bifalla styrelsens förslag, vilket innebär att det nästa år – utöver Dam- och Junior-EM – kommer att spelas U23-EM, Singel-EM och Veteran-EM. Veteranernas mästerskap kommer därefter att spelas udda år – 2017, 2019 osv.
Singel-EM spelas i både dam- och herrklass men fungerar inte som kval till VM, eftersom deltagandet i Singel-VM inte är begränsat.

Svårt med sponsorer
Nästa år spelas Dam-EM i Slovakien, Veteran- och Junior-EM i Monaco. År 2017 spelas Herr-EM i Frankrike, precis som Dam-EM året därefter. Övriga mästerskap saknar än så länge arrangörer.
Mot slutet av kongressen blev det, som så ofta, en smula stressigt men vi hann också höra att den ekonomiska krisen inte underlättat arbetet med att jaga sponsorer och att den som har goda idéer när det gäller den saken gärna får kontakta marknadsföringskommittén och Joseph Cantarelli.

DEN NYA MÄSTERSKAPSKALENDERN
Jämna årtal:
Junior-EM, Dam-EM, Singel-EM (dam och herr), U23-EM (dam och herr), Europacupen.
Udda årtal: Herr-EM, Veteran-EM, U23-EM (dam och herr), Europacupen.

 

Publicerad: 2015-09-30

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se