Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Odramatiskt förbundsmöte

Svenska Bouleförbundets årsmöte bjöd inte på några större överraskningar. Motionen om kunskapskrav och en motsvarighet till golfsportens gröna kort avslogs. Gula och röda kort ska däremot införas på försök. Stadgarna har uppdaterats – men ombuden ville inte gå med på att minska i antal.

Förbundsmötet, som i år hölls i Malmö, inleddes med att ordförande Pontus Thuresson utlyste en tyst minut för den förre assisterande förbundskaptenen, tillika veteranlandslagsspelaren, Lars ”Nappen” Ekroth och de andra boulespelare som avlidit under året.

Jämn omröstning inledde
När röstlängden därefter skulle fastställas visade det sig att Wästgöta-Dahl och Östsvenska saknade ett ombud var och att det därmed fanns 47 röstberättigade på plats.
De valde Lynn Ljungberg till mötesordförande och Andreas Svensson till mötessekreterare.


Lynn Ljungberg, mötesordförande, och Andreas Svensson, mötessekreterare.

Sydsvenska Bouleförbundet hade ett par nya styrelseledamöter med sig, som inte var ombud och ville att de skulle ha rätt att yttra sig. Det tyckte inte Stockholms Hasse Hagberg, men Sydsvenska fick stöd av såväl Svealands Kenneth Mellin som förbundsstyrelsens Carina Sjöberg.
En omröstning med acklamation räckte inte för att avgöra frågan – så det fick bli rösträkning. De båda justeringsmännen/rösträknarna Magnus Halleen och Hasse Hagberg fick fram det något överraskande resultatet 24-24. När omröstningen gjorts om några gånger fann de emellertid att antalet röster stämde överens med antalet ombud och att Sydsvenska vunnit omröstningen med siffrorna 24-23.

Återblick och videopremiär
Förbundsordföranden gjorde en liten återblick över året som gått och lyfte fram de båda bronsmedaljerna Sverige vunnit i damklassen (Singel-VM och U23-EM).
Han konstaterade också att somliga kommittéer återupplivats medan andra har förstärkts och att styrelsen har fler möten nu, men färre AU-möten, för att göra samtliga styrelseledamöter mer delaktiga.
Pontus kunde dessutom avslöja att det europeiska förbundet, CEP, nu beslutat att förlägga årets finalspel i Europacupen till Borås.
Han sade några ord om att Ylva Mellin anställts för att tillsammans med Breddkommittén skapa verktyg för att bli fler medlemmar. Boulens Dag, som återuppstått och ska genomföras den 14 maj, är ett sätt. Ett annat är de videofilmer breddkommittén låtit ett produktionsbolag ta fram och som vänder sig till unga spelare i första hand. De premiärvisades vid förbundsmötet.

RF gästade
Tommy Ohlström, från Riksidrottsstyrelsen, som gästade mötet, gillade vad han såg.
– Det här var väldigt bra filmer. Jag tror att de kommer att betyda mycket för rekryteringen av människor till boule eller petanque, sade han innan han höll en liten föreläsning om Riksidrottsförbundets intressepolitiska program, strategier, utmaningar och möjligheter.


Tommy Ohlström, Riksidrottsstyrelsen.

Gula och röda kort på försök
Mötets deltagare delades sedan in i grupper för att diskutera sex olika ämnen: barn och ungdomsboule, förbundets strategiarbete, budget och verksamhetsplan, breddkommittén, stadgerevideringen samt årets motioner.
Som ett resultat av dessa diskussioner ändrade förbundsstyrelsen sitt svar på motion 2 – den som handlade om regelbokens paragraf 34 och varningar. Styrelsen ville nu istället under en försöksperiod, till exempel Boule-SM 2016, införa gula och röda kort för att därefter utvärdera och fatta beslut. Så blev det också, när beslut fattades på söndagen.
Motion nr 1 – om kunskapskrav och införandet av en motsvarighet till golfsportens gröna kort – avslogs.

Ingen minskning av ombuden
En punkt i förslaget till nya stadgar mötte motstånd. Den som handlade om att man skulle minska antalet ombud vid förbundsmötet med åtta – från 49 stycken till 41 – och låta de olika distriktens styrelser utse två ombud vardera istället för tre. Stadgekommitténs Robert Boström tyckte inte att det skulle inskränka det minsta på demokratin – merparten av ombuden uttalar sig ändå inte under mötena – men spara pengar som förbundet kan använda till mer angelägna saker än dessa ombuds resor, övernattningar och mat. (Under årets möte var det inte fler än fem-sju ombud som yttrade sig.)
Merparten av ombuden höll inte med. Det blev omröstning och den slutade med 23 röster för stadgekommitténs och styrelsens förslag och 24 röster för att behålla samtliga 49 ombud. Eftersom ytterligare ett ombud dykt upp under söndagen kunde omröstningen ha slutat annorlunda – om inte ett av ombuden på Stockholmsbänken, som röstade enligt styrelsens förslag, hade befunnit sig på toaletten när omröstningen ägde rum.

Holmberg ny i styrelsen
Annars förblev mötet odramatiskt. Valberedningens förslag vann gehör på samtliga punkter, vilket innebär att Anders Holmberg från Pekings Pärlor tar plats i förbundsstyrelsen. Ny suppleant, jämte Jonas Almquist, blir hans klubbkamrat Anita Dahlérus.
Robert Boström valdes om som valberedningens ordförande och till nya ledamöter i densamma valdes Therese Roselin Göthe och Sture Heiman.


Albin Plantin fick pris av förbundsstyrelsens Pontus Thuresson och Kerstin Hjelm.

På lördagskvällen uppmärksammades årets stipendiater till Prins Bertils minne. 2015 års junior, Robert Ulfsson, och Albin Plantin, som låg bakom förra årets stora insats för svensk boule tog emot diplom och blommor. Rickard Nilsson kunde inte närvara. 

Publicerad: 2016-04-20

Senast uppdaterad: 2016-06-07

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se