Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Europacupen får nytt format

Europacupen görs om så att en singelrond införs och avbytare tillåts. Det beslutades på CEP:s kongress i Bratislava, där också Grekland valdes in som medlem och Signe Hovind och Henrik Toft till styrelseledamöter.

Årets kongress inleddes med att det grekiska förbundet hälsades välkommet och formellt valdes in som ny medlem – den trettiosjätte – av CEP.

Nya cupregler
Styrelsen för det europeiska bouleförbundet, CEP, hade föreslagit att Europacupen skulle göras om enligt fransk modell. I den franska cupen inleds varje möte med en singelrond och avbytare tillåts i dubbel- och trippelronden.
Tidigare har övriga Europa varit skeptiskt till avbytare och menat att det gynnar Frankrike och de andra stora boulenationerna.
Styrelsen konstaterade nu att samtliga nationer anmäler fler än sex spelare i sina klubblag och att alla därmed skulle kunna använda avbytare.

Singelrond trots svensk skepsis
Varför singelronden skulle införas var mera oklart. Styrelsen konstaterar att Europacupen är en framgång och att deltagarantalet aldrig varit så högt som i år (27 stycken nationer) men att man ändå vill ”tillföra ännu en dimension” och ”möta det ökade intresset för singel”.
Det svenska förbundet ställer sig skeptiskt till denna singelrond. Dels eftersom den antagligen, för att tala med vår förbundskapten David Le Dantec, kommer att innebära att Frankrike vinner varje år, dels eftersom cupen lär bli mer svårorganiserad.
Av styrelsens förslag framgår inte hur den tänkt sig att det rent praktiskt ska genomföras, men man måste nog utgå ifrån att medlemsförbunden fortfarande vill att cupen ska klaras av på två helger och inte gärna lägger mer pengar på resor. Att då fortfarande använda gruppspel som spelform lär bli lurigt.

Praktiska konsekvenser återstår att se
Förslaget med singelronden klubbades igenom med röstsiffrorna 21-8 och vi lär därmed bli varse hur cupen i praktiken kommer att utformas 2017.
Poängfördelningen ska i alla fall vara densamma som i franska cupen: två poäng per singelvinst, tre poäng per dubbelvinst och fem poäng per trippelvinst.
Också förslaget att tillåta en avbytare per lag i dubbel- och trippelmatcherna gick igenom (med siffrorna 24-5).
Tävlingskommittén i Svenska Bouleförbundet har ännu inte hunnit besluta huruvida besluten får några konsekvenser för Svenska Cupen, men ett alternativ kan vara att avvakta under år 2017 för att se hur försöket med Europacupen utfaller.

Sexmånadersregel införd
Ett tredje styrelseförslag gick ut på att förtydliga reglerna för vem som får representera ett landslag i EM (och en klubb i Europacupen).
Styrelsen ville i regelverken lägga till en skrivning som klargör att varje spelare måste ha haft en internationell licens (för landet/klubben som representeras) i minst sex månader vid tiden för mästerskapet ifråga.
Wales delegat föreslog att tiden skulle utökas till tolv månader, eftersom man annars inte säkert skulle få bukt med problem av den typ där en spelare kvalificerar sig för Europacupen med en klubb, byter till en annan klubb och byter tillbaka till den ursprungliga klubben inför finalspelet – vilket har hänt.
Inte tillräckligt många övriga delegater höll med honom, men styrelsens föreslagna formulering är nu tillagd i mästerskapsreglerna.

Två skandinaver i styrelsen
När rösterna för valen till de lediga styrelseposterna var räknade stod det klart att de sittande ledamöterna Mike Pegg (ordförande, England), Bruno Fernandez (sekreterare, Slovakien), Tony Smith (kassör, Wales)och Fabio Ballauco (Italien) valdes om. Till nya ledamöter valdes Signe Hovind (Norge, styrelsens enda kvinna), Henrik Toft (Danmark), Ralf Krähmer (Österrike) och Lionel Doutaz (Schweiz). Vilket innebar att de nominerade kandidaterna från Monaco och Tyskland hamnade utanför.

Könsuppdelat juniormästerskap?
Frågan om huruvida man ska införa ytterligare ett Europamästerskap och dela upp Junior-EM i ett för pojkar och ett för flickor kommer troligtvis att avgöras genom omröstning per e-post.
Bland de 30 medlemsförbund som har juniorer finns närmare 25 000 stycken. 6 000 av dessa är flickor, så de rent praktiska förutsättningarna finns, enligt styrelsen.

Avslutningsvis konstaterade ordförande Mike Pegg att det är många av de kommande två årens mästerskap som saknar värdnationer. Och att det inte blir några mästerskap om det inte finns arrangörer.
– Europe does not have a Tahiti.


CEP:s ordförande Mike Pegg visar stolt upp den nya mästartröja han själv har designat.

Publicerad: 2016-09-20

Senast uppdaterad: 2016-09-20

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se