Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Tysk ursäkt för klotfusket

I ett mejl till samtliga medlemmar i det europeiska bouleförbundet ber det tyska förbundet (DPV) om ursäkt för klotfusket vid Veteran-EM. Deras ordförande försäkrar att ingen annan än Klaus Mohr kände till fusket och att det inte kommer att upprepas.

Det tyska petanqueförbundets ordförande, Peter Blumenröther, inleder sin skrivelse med att djupt beklaga den skam eller förödmjukelse som en spelare i det tyska landslaget har orsakat. Och fortsätter med att, fortfarande å förbundets vägnar, be om ursäkt till alla inblandade – från organisatörer till domare och delegater – för det faktum att en tysk spelare tävlat med ett manipulerat klot.

Motståndarna och arrangörerna bes om speciell förlåtelse
Blumenröther riktar en särskild ursäkt till det tyska veteranlandslagets motståndare – ”Ni kunde ha nått bättre resultat under normala omständigheter” – liksom till Monacos Petanqueförbund, som ”organiserade ett första klassens evenemang och förtjänade att ostört få fullborda det”.

Händelseförloppet 
Av skrivelsen på DPV:s hemsida framgår det att den beskrivning vi tidigare fått av händelseförloppet stämmer på de väsentliga punkterna. Vilket också har bekräftats av tävlingsledningen. Klaus Mohrs klot var ett av många som slumpmässigt kontrollerades (men man hade då redan noterat att just detta klot verkade bete sig något överraskande). Att klotet uppförde sig onormalt kunde fastslås också sedan klotet vägts samt testats med hjälp av en så kallad Boulhonnete. Men fortfarande fanns viss tvekan kring huruvida klotet faktiskt hade manipulerats. Tävlingsjuryn kallades in och beslutade att omedelbart diskvalificera spelaren ifråga, Klaus Mohr. Detta skedde efter kvartsfinalen mot Sverige.

Kort därefter hade tävlingsledningen lyckats att lokalisera en verkstad där klotet kunde öppnas och inuti hittade man bomull och kvicksilver. Då fattades beslutet att diskvalificera hela det tyska laget, vilket är vad de internationella reglerna föreskriver i fall med manipulerade klot. De tre återstående spelarna i det tyska laget hade då redan spelat och förlorat sin semifinal, vilket ledde till att det svenska laget – som förlorat mot det tyska i kvartsfinalen – tilldelades bronsmedaljerna.

Kommer att kontrollera alla mästerskapsklot
Ordförande Blumenröther försäkrar i sitt brev att DPV står för en ren och rättvis sport, fri från fusk, liksom att varken förbundet eller de övriga spelarna i landslaget hade kännedom om det manipulerade klotet. ”För oss var det fullständigt otänkbart att en av våra landslagsspelare skulle använda ett sådant klot”.
Även om DPV förutsätter att det inträffade är ett isolerat och beklagligt undantagsfall kommer förbundet till framtida mästerskap uteslutande skicka spelare vars klot det har kontrollerat. Eftersom de inte hinner göra det inför Junior-EM, som spelas i slutet av innevarande vecka, ber de att domarna på plats ska kontrollera de tyska kloten innan mästerskapet startar.

Mohr avstängd under pågående utredning
När det gäller disciplinära påföljder för Klaus Mohr (spelaren som till mästerskapet tog med och använde det manipulerade klotet) har förbundet bett den instans som utfärdar sådana att så snart som möjligt utdela ett lämpligt straff. Den interna rättsprocessen beräknas kunna avslutas under november månad och Klaus Mohr är avstängd under tiden den pågår. ”Så snart ett beslut är fattat kommer ni att meddelas om detta”, avslutar Blumenröther innan han också meddelar att han finns tillgänglig för frågor och synpunkter. 

Klaus Mohr har vunnit fler tyska mästerskapstitlar än någon annan – 13 stycken, den senaste i fjol – och var den första spelare som DPV förärade sin gyllene hedersnål, år 2013.

Publicerad: 2016-10-26

Senast uppdaterad: 2016-10-26

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se