Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Bäddat för odramatik på förbundsmötet

När årets förbundsmöte genomförs under helgen sker det gissningsvis utan större dramatik. Vid verksamhetskonferensen förra månaden tydde inte mycket på att det kommer att bli några debatter av det mer omfattande slaget kring någon av motionerna.

Att förutse vad som kommer att hända på ett årsmöte är förstås ett omöjligt uppdrag. Men om man använder årsmöteshandlingarna och de diskussioner som fördes på förra månadens verksamhetskonferens som utgångspunkt blir den någorlunda kvalificerade gissningen att det inte kommer att bli något av historiens mest dramatiska förbundsmöten som under helgen går av stapeln i Uppsala.

Nytt seriesystem på gång
Styrelsen själv har bara ett förslag till förbundsmötet – nämligen att under innevarande år låta Tävlingskommittén och dess referensgrupp se över seriespelssystemet och presentera ett förslag till ett nytt. Bakgrunden är att principen med kvalomgångar under det tredje och sista sammandraget inte tycks ha utfallit till den belåtenhet för spelarna som man kanske hade kunnat hoppas (vilket i sin tur hänger samman med att förbundsmötet 2015 bara biföll en av två sammanhängande motioner).

Stora delar av arbetet påbörjat
Tävlingskommittén och referensgruppen har redan sedan tidigare påbörjat en översyn också av samtliga tävlingsbestämmelser och av sanktionssystemet. Ett par av årets inkomna motioner (nr 2 och 6) ligger innanför dessa områden och förbundsstyrelsen föreslår därför att man ska invänta resultatet av kommitténs översyn och dess förslag.
Flera andra motioner rör också sådant som redan är utredning. Förbundsstyrelsen har under året tillsatt en licensutredning som, säkerligen i samarbete med TK och dess utredningar, ska se över det nuvarande licenssystemet för att komma fram till vilka förändringar av det nuvarande licenssystemet som – om några – som kan vara behövliga.
Ytterligare ett antal motioner handlar om administration och tekniska lösningar – något som också till viss del kan komma att ingå i licensutredningens arbetsområde, men kanske i ännu högre utsträckning blir en fråga för den IT-grupp som sedan i höstas arbetar med de administrativa system som förbundet och dess medlemmar använder – SBF Online och IdrottOnline.
Stora delar av det arbete som motionärerna önskar se är med andra ord redan påbörjat.


Rekordlågt antal nya ansikten
Inte heller när det gäller styrelsens, eller övriga instansers, sammansättning har några omstörtande förändringar aviserats. Valberedningen har bara mottagit en enda nominering och enligt deras förslag ska bara en enda styrelseledamot bytas ut. Domarkommitténs ordförande, Anders Holmberg, har inte velat ställa upp för omval och valberedningen vill se att Lynn Ljungberg, medlem i La Boule d’Or, fackombudsman och före detta kommunalråd (s) tar plats i förbundsstyrelsen i hans ställe. Eller kanske rättare sagt i Maria Bergströms ställe. Hon lämnar nämligen posten som sekreterare – och det är den valberedningen föreslår att Lynn Ljungberg ska ta – men tänker sig att sitta kvar i styrelsen som ledamot.
Enligt tidigare fattat beslut försvinner suppleanterna från och med i år från förbundsstyrelsen och Jonas Almquist och Anita Dahlerus, som under året haft dessa poster, föreslås nu istället bli ordinarie ledamöter.
I övrigt föreslås ingenting annat än ny- och omval av redan befintliga ledamöter – och revisorer – till samtliga poster och det enda som ser ut att kunna bli klurigt är att få ihop en ny valberedning. Där är det nämligen bara en av fem nuvarande ledamöter som står till förfogande.

Förbundsmötet inleds på lördag klockan 13 och beräknas pågå fram till och med ungefär samma tid på söndag.

Läs samtliga årsmöteshandlingar här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2017-04-21

Senast uppdaterad: 2017-04-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se