Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Dags för motionsfattigt förbundsmöte

Under helgen som kommer håller SBF förbundsmöte. Antalet motioner är rekordlågt och valberedningen har inte kunnat presentera något fullständigt förslag till ny förbundsstyrelse. Nuvarande styrelse föreslår att ett nytt system ska ersätta SBF Online.

Klockan 13:00 på lördag kommer årets förbundsmöte att förklaras för öppnat i Stockholm. Lördagen ägnas därefter framför allt åt gruppdiskussioner.
Eftersom antalet motioner, som tidigare rapporterats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., är rekordlågt har styrelsen valt att låta de båda motioner som har kommit sätta rubrikerna för två av diskussionsgrupperna: ”Distriktsindelning” och ”SM i precisionsskytte” samt att komplettera med ”Ekonomi och verksamhetsberättelse” och ”Styrelsens förslag”.
De 49 ombuden får anmäla sig till gruppdiskussionerna – vart och ett hinner med att delta i tre stycken.

Nytt SBF Online kostar pengar
Det förslag styrelsen lägger fram för årets möte att ta ställning till handlar om ett nytt system för administration och tävlingshantering. Det ska ersätta SBF Online, som styrelsen menar är föråldrat. SBF Online kan inte uppdateras av den nuvarande förvaltaren och därmed ser styrelsen det som omöjligt att fortsätta med det nuvarande systemet.
Den beräknade kostnaden för ett nytt system – 2,75 miljoner kronor – motsvarar ungefär hälften av förbundets årliga omsättning och eftersom det är en så pass ansenlig utgiftspost vill styrelsen ha förbundsmötets godkännande innan den går vidare.
Styrelsen föreslår att årets del av kostnaderna – 1,5 miljoner kronor – läggs med en avskrivning om fem år och finansieras av förbundets befintliga kapital (cirka tre miljoner kronor) och att den återstående delen ska finansieras med hjälp av att höja sanktionsavgifterna med 100 kronor och avgiften för SM-anmälan med 25 kronor per start, samt av en administrativ avgift på tio tusen kronor per år från vart och ett av distrikten. Denna avgift ska distrikten betala de kommande fem åren – vad som sker därefter framgår inte av förslaget.

På söndag fattas besluten
Och så många fler uppenbara diskussionspunkter finns alltså inte. (Även om det som alltid också går att diskutera allt som finns med i verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.)
Mötet ajourneras senare på lördagseftermiddagen för att återupptas på söndag morgon klockan nio. Det är då beslut börjar fattas.

Akut brist på styrelsekandidater
Nu är det inte bara i motionsavseende årets förbundsmöte är ovanligt torftigt – valberedningen har inte lyckats fylla sitt förslag till ny förbundsstyrelse med mer än ett nytt namn: Gunnar Wåhlberg från Hallands Bouleförbund.
Eftersom såväl Carina Forsberg som Lars Nilsson och Mats Peterson lämnar styrelsen efter förbundsmötet innebär det att två platser är vakanta i valberedningens förslag.
Vilka som ska slå sig ned på de båda tomma styrelsestolarna återstår att se. För att en person ska vara valbar måste vederbörande (utöver att vara myndig, medlem i en förening och bosatt i Sverige under minst tolv månader i följd) antingen vara närvarande vid förbundsmötet eller skriftligen ha intygat sin villighet att åta sig styrelseuppdraget.

Läs möteshandlingarna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och mer om förbundsmötet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2018-04-20

Senast uppdaterad: 2018-04-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se