Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsmötet framflyttat

Svenska Bouleförbundets styrelse har vid extrainsatt styrelsemöte 18/3 beslutat, med hänsyn tagen till de extraordinära omständigheter som nu råder i Sverige, att skjuta det planerade förbundsmötet i Nässjö 25–26/4 på framtiden.

SBF försöker med detta beslut efterfölja de rekommendationer och förordningar som finns från myndigheter och RF. Kallelse till förbundsmöte meddelas via SBF hemsida och via mejlutskick, senast fyra veckor i förväg.

För frågor rörande förbundsmöte och därtill förknippade frågor, vänligen kontakta GS Anders Wiiand, anders.wiiand@svenskboule.se

Nyheter angående Coronaviruset kan bl.a. hittas på följande länkar:
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/
https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/vanligafragoromcoronavirusochidrott/
Länk till annan webbplats.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/
Länk till annan webbplats.
https://www.regeringen.se/ Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-03-19

Senast uppdaterad: 2020-03-19

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se