Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsordföranden har ordet

Ett mycket annorlunda förbundsmöte är till ända och vi kan summera en ovanligt lång period mellan två förbundsmöten. Det förbundsmöte som skulle hållits i april blev av i september och under digitala former.

Under veckan fram till förbundsmötet hölls ett antal förberedande diskussionsforum, där motioner, styrelseförslag och ekonomiska frågor hanterades. Uppslutningen var väl sådär, men alla gavs en chans att prata och diskutera med varandra och med förbundsstyrelsens representanter. Stort fokus lades vid V65-klassen och de motioner som berör dess tävlingsverksamhet och det blev tydligt att veteranfrågor engagerar boulesverige.

Under testmötet på torsdagskvällen gavs möjlighet att bekanta sig med plattformen Easymeet. Det var ett nyttigt tillfälle för de som deltog och det visade sig också på huvudmötet att den förberedelsetiden var nödvändig. De som inte tog det tillfället i akt hade betydligt svårare att komma igång när mötet väl satte igång på lördagen. 

Förbundsmötet startade med ett mindre kaos, då vissa hade tekniska problem och andra var obekväma med mötesformen. När några dessutom använde sig av hjälpfunktionen att ringa in till mötet brakade allt samman för en stund. Dock redde generalsekreterare Anders Wiiand, förbundsadministratör Marie Björklund, mötesordförande Bertil Tunje samt mötessekreterare Helene Ojala ut detta mycket snyggt. Deras tålamod var enormt och i takt med att mötesdeltagarna steppade upp flöt också mötet på allt bättre. I slutet var det mesta perfekt och mycket kan vi tacka nyss nämnda personer för.


På bilden Bertil Tunje och Helena Ojala

De vanliga besluten flöt på fint, men när det kom till motionerna hände det grejer. Ett antal motioner som berörde V65-klassens tävlingsverksamhet bakades ihop till ett beslut. Förbundsstyrelsen föreslog att man skulle avslå samtliga, men Hasse Hagberg föreslog att man dessutom ska utreda grundligt hur förbundet ska förhålla sig till framförallt V65-klassens tävlingsverksamhet och yrkade på att förbundsstyrelsen ska tillsätta en utredning. Förbundsmötet gick på Hagbergs förslag och det blir nu en uppgift för förbundsstyrelsen att hantera.


Motionen om att tillsätta en veterankommitté avslogs förvisso av förbundsmötet, men det är ändå relevant att fundera kring och tillsätta en veterankommitté och sannolikt något som förbundsstyrelsen kommer göra. Boulesveriges veteraner är i behov av en instans att diskutera tävlingsverksamheten så att motioner likt de i år inte behöver nå hela vägen fram till ett förbundsmöte. 

Två motioner berörde nationella och internationella tävlingar. Här röstade förbundsmötet igenom en motion om att avskaffa regeln som förbjuder andra arrangemang inom 400 km och en motion om att man ska kunna arrangera nationella och internationella tävlingar i andra tävlingsformer än trippel. 

I motionen om gratifikation till ledarna av de respektive rankinglistorna gjorde förbundsstyrelsen ett motyrkande där man föreslog att man istället ska dela ut en ledartröja till de samma. Förbundsmötet gick på förbundsstyrelsens förslag och förbundsstyrelsen har nu i uppdrag att arbeta fram en lösning på detta. Här får boulesverige mer än gärna komma med kreativa förslag.

Motionerna om distriktsindelning och fördelning av serieavgifter avslogs båda. Den senare diskuterades flitigt men det vore olyckligt att via ett årsmötesbeslut reglera sådant. 

När man efter 5 timmars möte nådde fram till personvalen hade såväl delegater som mötesfunktionärer hittat rätt i sina roller och allt gick snabbt och smidigt. Valberedningens ordförande presenterade dess förslag och samtliga röstades igenom av förbundsmötet. Endast vid en post nominerades ytterligare en person och då ställdes Kenneth Mellin mot valberedningens förslag till ekonomiansvarig, Sofia Asp. Sofia vann omröstningen och därmed gör hon undertecknad, Lasse Franck, Rasmus Kling och Mattias Thorell sällskap in i förbundsstyrelsen (där sedan tidigare Jonas Almquist, Carina Lagerlöf, Carina Forsberg och Anita Dahlerus återfinns). Därutöver klubbades alltså hela valberedningens förslag igenom och du hittar det i sin helhet här Länk till annan webbplats.

Under övriga frågor informerade generalsekreterare Anders Wiiand om var vi står i arbetet med nya IT-system. Man kan sammanfatta det med att det står stilla och det har inte med att Anders inte gjort något, utan att coronapandemin har satt stopp både i det praktiska arbetet och det osäkra ekonomiska läget. 

Till sist avtackades två riktiga trotjänare för sitt arbete inom förbundet. Pontus Thuresson lämnar förbundsstyrelsen efter 14 år varav de fem senaste som förbundsordförande. Pontus enorma arbete för svensk boule ska lyftas fram och minnas och han avtackades av Kerstin Hjelm. Den senare avtackades därefter då hon också avslutade en lång tid inom förbundsstyrelsen och som ekonomiansvarig. 2012 valdes hon in som suppleant och året efter till ekonomiansvarig. Förutom ekonomiarbetet minns vi Kerstins många livesändningar på Facebook från mästerskap och tävlingar. I och med förbundsmötet lämnade även Gunnar Wåhlberg förbundsstyrelsen som han suttit i sedan 2018. Gunnar satt på hemmaplan under mötet.

Jag reserverar mig för eventuella fel kring förbundsmötesinformationen, då protokollet ej är justerat ännu. 


 

Nu börjar en ny tid för förbundsstyrelsen. Redan under söndagen konstituerade vi oss och satte igång arbetet. Boule-SM i Lindvallen är det som är allra mest akut att hantera och generalsekreterare Anders Wiiand kommer tillsammans med styrelsen att göra färdigt det som ännu saknas, bland annat skriva ett slutgiltigt avtal med SkiStar Sälen, som är det eventbolag som kommer stå värd för mästerskapet. 

Vidare ska förbundsstyrelsen göra sitt, kommittéers och kansliets arbete mer synligt. Vi kommer se över hur kommunikationen ser ut inom förbundets alla kanaler och mellan dess olika verksamheter. En organisationsutredning kommer också sättas igång, för att ta reda på hur förbundets arbete egentligen fungerar, och hur det ska utvecklas. Redan nu ska en helg planeras in i början av oktober där styrelsen genomgår en styrelseutbildning, men också lägga tid på teambuilding då vi är många nya som klivit in.

Vi går en spännande tid till mötes och jag lovar att det finns enormt med glädje och engagemang hos oss. Det engagemanget och den glädjen kommer vi göra allt för att sprida vidare ut i boulesverige. Det arbete vi ska ta oss an måste ske i samarbete med föreningar och distrikt, för utan varandra står vi oss alla ganska slätt. Så, på återseende och återhörande snart!

Mvh Herman Thorell, förbundsordförande Svenska Bouleförbundet

Publicerad: 2020-09-21

Senast uppdaterad: 2020-09-21

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se