Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förtydligande kring inomhustävlande

Tävlingsverksamheten flyttar nu allt mer inomhus.

Tävlingsverksamheten flyttar nu in i landets boulehallar och naturligtvis fortsätter vi som tidigare att följa de rekommendationer landets myndigheter ger och de anpassningar av tävlingsbestämmelser som tidigare gjorts med anledning av den pågående pandemin.

Vi vill dock göra ett antal förtydliganden specifikt för inomhustävlande. Ansvaret på såväl funktionärer som deltagare blir än tyngre nu när vi trängs på mindre ytor och i lokaler som kanske inte alltid är välventilerade. Arrangören måste speciellt tänka på:

  • att vid tävlingar inomhus krävs noggrann och frekvent rengöring av toaletter och andra gemensamma ytor
  • att noggrant planera för deltagarna så att trängsel undviks i sekretariat, gångar och cafeteria
  • att sätta upp tydliga anslag kring det som förväntas av deltagarna vad gäller att minska risken för smittspridning
  • att inför varje arrangemang göra en tydlig plan för hur man ska säkerställa punkt 1-3
  • att försäkra sig om eventuella lokala och regionala föreskrifter och förbehåll

Vi följer fortsatt folkhälsomyndighetens och RF:s föreskrifter och kan snabbt behöva anpassa tävlingsverksamheten. Förbundsstyrelsen kommer under sina sammanträden att fortlöpande hantera frågor som berör coronapandemin.

 

 

Publicerad: 2020-10-08

Senast uppdaterad: 2020-10-08

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se