Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsordförande har ordet: oktober 2020

Så har förbundsstyrelsen (FS) haft sitt första fysiska sammanträde.

Under två späckade dagar befann vi oss på anrika Bosön på Lidingö. Hela atmosfären på RF:s stora anläggning andas idrottshistoria och klass, och skapar känslan av att man befinner sig på en bra plats och att man pysslar med någonting viktigt. Vilket vi också gjort!

Redan på förhand kunde vi konstatera att det skulle bli en hektisk helg. Den långa dagordningen sträckte sig över två dagar och vi utnyttjade varenda minut på ett bra sätt. Naturligtvis är innehållet på styrelsemöten det viktigaste, men en viktig faktor just den här första helgen tillsammans var naturligtvis också att lära känna varandra. Förutom de enskilda individernas olika kompetenser är också samarbetet och hur man fungerar tillsammans viktiga delar för att få ihop en bra styrelse och få till ett bra arbete. I det arbetet är vi utan tvekan på helt rätt väg.

Under mötet hanterades flera frågor. Dels pågår ett gediget arbete med att uppdatera våra stadgeskrivningar kring disciplinnämnderna. Här har Rasmus Kling startat upp en arbetsgrupp med de respektive disciplinnämnds-ordförande, och man är i full gång med det minst sagt komplicerade arbetet. Rasmus är också tillsammans med Sofia Asp igång med en organisationsöversyn och det arbetet kommer pågå löpande över tid. Här finns grunden för en effektivisering av vårt arbete och det kommer bli mycket intressant att få följa det och att bli en del av det.

En viktig del av vår verksamhet är bidragssystemen från RF. Vi är naturligtvis starkt beroende av dessa (liksom alla förbund) och här fick FS en genomgång av ekonomiansvariga Sofia Asp. Vi kan dels konstatera att mycket av arbetet ska (och bör) ske på förbundsnivå, men det finns också ett antal viktiga aspekter att se över på föreningsnivå. På ett område är föreningarnas insats av stor vikt och det handlar om att registrera medlemmar på Idrottonline. Där finns idag lite drygt 12000 registrerade medlemmar och vi har anledning att tro att det faktiska medlemstalet är betydligt högre. Det totala medlemsantalet är grunden för hela vår verksamhet och det är bland dem vi hittar och utvecklar nya tävlingsspelare. Om ni känner att ni inte har tillräcklig kunskap om Idrottonline har vi kunnig personal på vårt kansli som är behjälplig, så tveka inte över att höra av er till dem för råd och hjälp. Och återigen, inrapportering av medlemmar är oerhört viktigt  för vårt förbund, så ta tag i den saken om ni inte redan gjort så!

Vår junior- och ungdomsverksamhet diskuterades också flitigt under vårt möte. I ungdomskommittén (UNK) har tre personer tackat för sig. Maria Bergström, Annette Rudin och  Niklas Holmström känner att de, efter flera års fint och viktigt engagemang, vill ta ett steg tillbaka. FS är oändligt tacksamma över deras insats men har också fått beskedet att alla tre vill finnas kvar, men mer i bakgrunden. Christer Pettersson sitter kvar och kan bidra med kontinuitet och engagemang in i det nya. Vi söker nu nya intresserade till UNK, men samtidigt också kanske idéer till en ny inriktning för juniorarbetet. Vi vet att det stora dagliga arbetet måste ske på distrikts- och föreningsnivå, därför kommer nu SBF:s utvecklingsansvarige, Frida Milevi, att ta kontakt med distrikt och föreningar för att både kartlägga och engagera landets föreningar. Ett lika spännande som viktigt arbete väntar oss i det här och tveka inte över att höra av dig till oss i FS eller någon på kansliet om du har tankar och idéer.

Med ett hastigt steg från de yngre till de äldre kan vi meddela att FS tagit beslut om att dra igång en veterankommitté, med mål att ta till vara veteranernas intresse och att finnas som bollplank och kontaktnät för de samma. Hur kommittén och dess arbete ska utformas ska arbetas fram, men redan nu vill vi efterlysa intresserade till att ingå i en sådan kommitté. Här ska man ha en bra känsla för veteranverksamheten, men samtidigt ha förmågan att lyfta blicken och se helheten i svensk boule. Är du intresserad hör du av dig till kansliet eller till någon i FS!

Tävlingskommittén är nu inne i en hektisk period med sanktionering av regionala tävlingar och att utse arrangörer av förbundsarrangemang. Helgen 17-18 oktober samlar kommittéordförande Mattias Thorell sina medlemmar och ska  arbeta fram underlag för förbundstävlingar kommande tävlingsår. Här kommer också kansliets administratör Marie Björklund finnas med, då hon har ett stort administrativt och dagligt ansvar för vår tävlingsverksamhet.
Vad gäller regionala sanktionsansökningar kan vi mycket  glädjande  konstatera att antalet ansökningar för V65-klassen mångdubblats jämfört med de senaste åren. Som den uppmärksamme konstaterat har frågan engagerat boulesverige och vi kan nu se ett mycket konkret och bra resultat. Hur dessa och övriga sanktionsansökningar förvandlas till färdiga tävlingar vet vi när tävlingskommittén gjort jobbet.
Tävlingskommittén har också getts i uppdrag att ta fram anslag kring coronapandemin som föreningarna kan använda under sina arrangemang. När dessa är färdiga kommer de at publiceras på svensk boules hemsida.
Slutligen har tävlingskommittén i uppdrag att revidera våra tävlingsbestämmelser. De har gjort ett gediget arbete och förslaget kommer nu gå ut på remiss till övriga kommittéer och till distrikten.

Arbetet med förberedelserna inför boule-SM i Lindvallen 2021 fortgår. Senare i oktober kommer generalsekreterare Anders Wiiand tillsammans med Mattias Thorell och undertecknad åka upp för att besiktiga platsen och föra diskussionerna vidare med eventbolaget Skistar. När vi är där kommer vi att rapportera på plats med såväl bilder  som text för att ni ska få en bra blick över och känsla för hur det  kommer se ut. När allt är "klappat och klart"  kommer vi ge er en ordentlig presentation!

Slutligen får vi konstatera att det här med coronapandemin är bedrövligt och förskräckligt. Många är redan drabbade och än är faran inte över. Vi kan inte nog påpeka hur viktigt det  är att vi alla måste följa de råd och bestämmelser som våra myndigheter ger. RF ger oss också vägledning kring tävlingsverksamheten och det är också bestämmelser vi måste förhålla oss noga till. Vi vädjar om att ni inte försöker tänja på gränsen för antalet personer, eller slarvar med hygien och social distansering. Vi har alla ett stort ansvar när det  kommer till att begränsa smittspridning.
Hur det påverkar vår tävlingsverksamhet  får vi ta vecka för vecka och månad för månad. Så fort det väntas bli förändringar för våra möjligheter att arrangera tävlingar  kommunicerar SBF ut det direkt, på samma sätt om det är så att arrangemang måste ställas in. Vi ber er också vara  uppmärksamma på lokala och regionala avvikelser och undantag som utfärdas av myndigheter.

Mvh Herman Thorell, förbundsordförande

Publicerad: 2020-10-13

Senast uppdaterad: 2020-10-13

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se