Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Viktigt att ni söker LOK-stöd

SBF har satt upp målet att 15 föreningar ska ha sökt LOK-stöd under perioden 2019–2020. Det är viktigt för Svensk boules framtida barn- och ungdomsverksamhet.

LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är ett verksamhetsstöd till föreningar med ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionshindrade. Det innebär att föreningen kan få ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som har minst tre deltagare i åldrarna 7–25 år (för deltagare med funktionshinder finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka LOK-stöd för träningar, tävlingar, läger, rekryteringsaktiviteter, osv.

 

Har ni frågor eller behöver ni hjälp?
Vår utvecklingsansvariga Frida Milevi hjälper er gärna om ni behöver hjälp för att komma igång med att registrera era aktiviteter. Kontakta henne på frida.milevi@svenskboule.se eller 08-699 64 62. Skulle ni vilja ha hjälp kan Frida även medverka på digitala möten eller i tider av mindre restriktioner via föreningsbesök? Tveka inte att kontakta Frida för mer information hur ni som förening kan få hjälp med att komma igång med LOK-stödsredovisning.

 

Varför är det viktigt att ni söker LOK-stöd
Det är viktigt för boulen att alla föreningar som har någon form av verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år eller verksamhet för personer med funktionshinder söker LOK-stöd. Stödsystemen från RF har gjorts om och i det nya stödsystemet är LOK-stödsstatistiken viktigt när det gäller fördelning av stöd till barn- och ungdomsverksamhet. De stöd som finns för barn- och ungdomsverksamhet både för förbundet och för föreningarna avgörs utifrån hur många bouleföreningar som söker LOK-stöd och för hur många aktiviteter de söker för. För att SBF ska få ett verksamhetsstöd för barn- och ungdom samt få projektmedel (liknande tidigare Idrottslyftet) att fördela till våra föreningar måste minst 15 bouleföreningar söka LOK-stöd. Om inte 15 bouleföreningar söker LOK-stöd kommer det projektstöd som föreningar kan söka att finnas hos distrikten och bestå av en ganska liten summa. Det är därför oerhört viktigt att alla föreningar som har möjlighet söker LOK-stöd. Det är också viktigt för boulen i stort att visa att vi har en barn- och ungdomsverksamhet.

 

Fördelningen av stöd för perioden 2022–2023 bygger på siffror från 2019–2020. Det är därför SBF har satt upp målsättningen att vi ska ha 15 bouleföreningar som sökt eller söker LOK-stöd under perioden 2019–2020 för minst 10 stycken aktiviteter. För 2019 och våren 2020 är det nio föreningar som har sökt för minst 10 aktiviteter. Utifrån medlemsstatistiken vet vi att det är fler föreningar än så som har ett antal medlemmar under 25 år. Så kom igen och sök LOK-stöd!

 

Ansökan
Varje år omfattar två ansökningsperioder:
1/1–30/6 (våren) med ansökningsdatum senast den 25/8
1/7–31/12 (hösten) med ansökningsdatum senast den 25/2
Utbetalning kan endast göras till föreningens eget plus- eller bankgiro.
Från den 1 juli i år är det obligatoriskt att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt.

 

Mer om LOK-stödet kan ni läsa här https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/
Länk till annan webbplats.
Manual för ansökan https://iof4.idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/manualer---helpcenter/pdf-filer/narvaroregistrering-och-ansokan-om-lok-stod2.pdf
Länk till annan webbplats.
Information om digital närvaroregistrering https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/narvaroregistrering Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2020-11-02

Senast uppdaterad: 2020-11-02

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se