Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsordföranden har ordet: november 2020

Nu under helgen 7-8 november stod Riksidrottsforum (RIF) på schemat. Ett forum (RF) använder sig av för att diskutera verksamhetens alla viktiga delar. Under helgen deltog Anders Wiiand, Herman Thorell och Rasmus Kling för att representera SBF.

Ytterligare en månad av hösten har passerat och återigen har coronaviruset satt sina fula klor i samhället. Under de senaste veckorna har särskilda restriktioner införts i flera olika regioner och därmed gjort att såväl vår tävlingsverksamhet som organiserad föreningsträning har fått stänga ned i de berörda regionerna. Alla tycker att det här är oerhört trist, men det enda vi kan göra är att ha tålamod och ta ansvar. Förbundsstyrelsen har tillsatt en rådgivande arbetsgrupp med expertiskunskap på området (kommer presenteras på hemsidan) och dessutom tilldelat en grupp från styrelsen och kansliet med mandatet att snabbt hantera frågor kring coronaviruset, då till exempel restriktioner kan införas med kort varsel. Ni kan vara trygga i att vi gör allt för att landets boulespelare, föreningar och distrikt ska ha så goda förutsättningar som möjligt, i kombination med att vi ska prioritera trygghet och hälsa.

Under helgen 7-8 november deltog Anders Wiiand, Rasmus Kling och undertecknad på Riksidrottsforum (nedan förkortat RIF) som Svenska bouleförbundets representanter. Dessutom deltog vår ekonomiansvarige, Sofia Asp, som delegat för Svenska biljardförbundet. RIF är det forum som Riksidrottsförbundet (RF) använder för att diskutera verksamhetens alla olika delar så att man under Riksidrottsmötet och RF-stämman (RF:s högsta beslutande organ, att jämföra med vårt eget Förbundsmöte) kan ta så bra och välgrundade beslut som möjligt. Årets RIF samlade drygt 230 delegater från de olika förbunden, SISU-distrikten och anställda inom idrottsrörelsen. Mötet hölls i princip helt digitalt och via plattformen Zoom. RF hade en studio med två programledare, samt några av de talare som höll i olika delar av programmet. Allt var ytterst proffesionellt och väl genomfört, såväl vad gäller föreläsningar som växlingarna till gruppdiskussioner. Det fungerade så bra att frågan är om inte den här formen av möten kommer få en bestående betydelse även efter coronan.

På förhand fick vi information om de handlingar vi skulle läsa in oss på och det var mastig läsning. I ett förberedande styrelsemöte gick vi igenom styrelsen synpunkter på innehållet, så att delegaterna skulle ha relevanta och representativa synpunkter med sig till RIF. Naturligtvis är det både komplicerade och krävande frågor att ta ställning till, men ack så viktiga. Ja, till och med i vissa fall avgörande för vår framtid inom RF. Vi ska beta av dem del för del.

Scenarioplanering utifrån coronasituationen
Idrottsrörelsen står inför stora prövningar, precis som samhället i stort. Den sammanfattande känslan under RIF var att idrottsrörelsen står inför en helt ny syn på idrottande och träning. Vi måste vara beredda på att hitta nya vägar för att både behålla våra medlemmar, få en fungerande träningsverksamhet och så småningom tävlingsverksamhet. Sannolikt kommer många idrotter ändras i grunden och vi inom boulen måste vara beredda att ompröva vår syn på tränings- och tävlingsverksamheten. Ekonomiskt är det svårt för många föreningar och hallar och det mesta tyder på att det kommer fortsätta vara så under hela 2021, även om restriktioner och bestämmelser kommer förändras över tid. Det är viktigt att komma ihåg att idrottsrörelsen har en enorm betydelse när det kommer till folkhälsan och det blir naturligtvis ännu viktigare i de här tiderna.

Ekonomiska stödformer
I korthet kan man säga att RF:s ekonomiska stödsystem är under omvandling, där man försöker hitta nya sätt för att mäta hur pass väl förbunden arbetar. Oavsett vilken väg det tar så ser det positivt ut för SBF. Vår generalsekreterare sammanfattar det med "Det är inte bra, men bättre" och med det syftar han på att vi långsamt kan se en förbättring för svensk boule när det kommer till de bidrag vi erhåller (och är beroende av) från RF.

Uppdrag och arbetssätt SISU
Här håller man på att utreda på vilket sätt arbetet ska fördelas centralt kontra SISU-distrikten. Man har kommit en bit på vägen, men har långt kvar och här ber vi att få återkomma i frågan. SISU är och måste vara en viktig resurs för oss inom boulen.

Parasportsverksamhet inom idrottsrörelsen
Här arbetar man för att parasporten ska inkluderas i övrig idrottsverksamhet, istället för att vara en egen gren. Arbetet pågår i stort över hela idrottssverige men är inte helt okomplicerat, då det i många fall innebär att förbund, distrikt och föreningar ska bygga upp en ny verksamhet. Dessutom är det i vissa fall förknippat med stora kostnader och här är man centralt inte färdiga med hur det ska fungera. SBF har fått uppvaktning av Boccia (länk: https://www.parasport.se/Idrotter/Boccia/ Länk till annan webbplats.) för en eventuell framtida sammanslagning av de två förbunden, men det har av ekonomiska skäl för tillfället pausats. Dessutom finns det stora möjligheter att skapa en parasport av vår egen boule och här har vi på förbundsnivå än så länge relativt outforskad mark.

Antidoping-programmet
Den svenska idrottsrörelsen präglas av hög moral när det kommer till dopingfrågor, även om det såklart finns trista exempel på dopingfall. Däremot behöver man genomgå en fundamental förändring och det är att göra dopingorganisationen fristående från RF och idrottsrörelsen. Just nu pågår förberedelser för att möjliggöra separationen och vi uppdaterades under helgen de olika vägar som är möjliga. Det här ganska korta passet var ett av de mer intressanta under helgen.

Strategi 2025
Redan 2015 antog man det förändringsprogram som gavs namnet Strategi 2025. Det handlar på många sätt om förändringsarbetet för idrotten för att synka med övriga samhället, men är också ett stöd för idrottsrörelsen för att fortsätta utvecklas. Under helgen lades det fram förklaringar för hur man ska prioritera arbetet under perioden 2022-2025. Inom boulen har det här behandlats på förbundsnivå via konferenser och framöver kommer vi att låta vår verksamhet präglas betydligt mer av Strategi 2025. För den som är intresserad av att läsa mer rekommenderar jag 

att läsa vidare här (länk: https://www.rf.se/RFarbetarmed/Strategi2025).

Röstlängden
Just nu pågår en översyn av röstlängden till RF-stämman. Dels handlar det om vilka parametrar som ska vara avgörande för röstlängden (idag är det endast antal föreningar) och huruvida den ska vara strikt proportionerlig mot de valda parametrarna eller utjämnad på något vis. Vi fortsätter att bevaka frågan.

Försäkring
Några få förbund med riskidrott har fört fram att man centralt ska förändra försäkringen man har genom sitt medlemskap. Dock är det här inte en rimlig förändring för de allra flesta förbund och troligtvis kommer vi även fortsättningsvis ha en god försäkring till en rimlig kostnad. Även här fortsätter vi att bevaka läget.

Nytt elitidrottsprogram
Att satsa helhjärtat på sin idrott med mål att nå världselit är både krävande och svårt. RF ser nu över sitt elitidrottsprogram för att skapa bättre förutsättningar för elitidrottare oavsett idrott. Boulen ligger en bit efter när det kommer till just elitidrotten och vi har flera förbättringsområden. Bland annat kommer vi till nästa år att upprätta en elitidrottsplan som kommer generera oss visst ekonomiskt stöd. Dessutom ligger vi i startgroparna för att sjösätta en ny tränarutbildning. Under RIF fanns en stor samsyn kring att elitidrotten behöver större ekonomiska förutsättningar, men också ett tightare samarbete mellan de olika förbunden.

SBF ska fortsatt vara representerat när det kommer till de större sammankomsterna inom idrottsrörelsen. Det är här vi skapar oss förutsättningarna för att utvecklas, genom att knyta kontakter och vidga våra perspektiv. Till våren är det dags för Riksidrottsmötet och då är såklart SBF med på banan, för att vara med och påverka och forma idrottsrörelsen.

Till sist vill jag bara peppa och uppmana alla föreningsmänniskor att under coronan fortsätta att försöka hålla föreningslivet levande. Ni vet ju alla de där sakerna med hygien, distansering och att man ska isolera sig om man blir sjuk. Fokusera istället på att hitta alternativa föreningsaktiviteter och träningsformer. Kanske har ni en hemsida eller en kanal på sociala medier som ni använder. Utnyttja dessa till att få medlemmarna att fortsatt ha kontakten med varandra trots att vi just nu inte kan ses fysiskt i samma utsträckning. Passa på att genomför utbildningar. SISU har en uppsjö av digitala föreläsningar och utbildningar man kan ta del av. Efter vårt förbundsstyrelsemöte 28-29 november kommer vi att ta fram ett bra utbildningsunderlag för er att ta del av, men självklart kan ni själva söka de kontakterna. När vi nu inte kan tävla och träna i samma utsträckning är det ett alldeles utmärkt tillfälle att utbilda och utveckla föreningens medlemmar.

Var rädda om er, ta hand om varandra och fortsätt följa SBF:s, RF:s och Folhälsomyndighetens råd och rekommendationer. På återseende i december!

Mvh Herman Thorell, förbundsordförande

Publicerad: 2020-11-09

Senast uppdaterad: 2020-11-09

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se