Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Regionala restriktioner i hela landet

Samtliga Sveriges 21 regioner har nu skärpta lokala allmänna råd kring covid-19. Svenska Bouleförbundet uppmanar alla att hålla koll på och följa de restriktioner och råd som gäller i respektive region.

De skärpta restriktionerna innebär, förutom att träning och tävlingar inte ska arrangeras i nedan nämnda regioner, att alla medlemmar i Svenska Bouleförbundet som är bosatta i någon av de aktuella regionerna inte ska lämna sin egen region för att delta i tävlingar eller annan verksamhet som arrangeras i andra regioner. Inte heller spelare från andra regioner bör lämna sin egen region. Undantag gäller för idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Besluten gäller åtminstone till och med den 13 december för Gävleborg, Västernorrland, Skåne, Stockholm, Östergötland,Västra Götaland, Dalarna, Gotland, Värmland, Västmanland, Kalmar, Västerbotten, Norrbotten, Blekinge, Kronoberg, Sörmland, Örebro, Halland och Jönköping.

Varken träning eller tävling får alltså arrangeras i de namngivna regionerna – vare sig inom- eller utomhus. Inte heller av andra anledningar (exempelvis möten) får man samla människor i grupp. Undantag gäller för verksamhet arrangerad för personer som är 15 år eller yngre. Den som har tillgång till en boulehall och möjlighet att träna där tillsammans med medlemmar av sitt eget hushåll – och BARA medlemmar av sitt eget hushåll – kan göra det. I sådana fall måste träningen samordnas så att olika hushåll tränar vid olika tidpunkter.

För träning i de regioner utan regionala restriktioner – gäller att du ska kunna ta dig till träningen på egen hand, utan att använda kollektiva färdmedel, och hålla distans till andra genom hela träningspasset. Tillhör du en av Folkhälsomyndigheten definierad riskgrupp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ska du förstås vara extra försiktig och läsa mer här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Region Uppsala har inte infört samma skärpta allmänna råd som övriga nämnda regioner men även i Region Uppsala bör man vara restriktiv med att arrangera tävlingar och träningar. Spelare bosatta i Region Uppsala ska inte delta i tävlingar eller annan verksamhet som arrangeras i andra regioner. Detta gäller åtminstone till 13 december.

Region Jämtland Härjedalen har inte infört stopp för tävling och träning men du ska undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menas de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra.

Regionens lokala allmäna råd gäller minst till 13 december. Mer information Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Svenska Bouleförbundet följer utvecklingen noga och våra bestämmelser kan, precis som Folkhälsomyndighetens, komma att förändras på nytt den närmaste tiden.

Mer information på Folkhälsomyndighetens sida med information om vad som gäller i de olika regionerna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/lokala-allmanna-rad/ Länk till annan webbplats.

För mer information hänvisar vi till:
RFs informationsida om corona och idrottsrörelsen: https://www.rf.se/coronavirusetochidrottsrorelsen/

RF SISU Stockholm har lagt upp en bra informationsfilm om vad som gäller i Region Stockholm men gäller även övriga regioner med restriktioner: 
https://www.rfsisu.se/Stockholm/Nyheter/Egnanyheter/2020/covid-19-skarptaallmannarad-sapaverkardetidrottsrorelsen Länk till annan webbplats.

Kontakta ditt distriktsförbund för mer information om vad som gäller i din region. https://www.rfsisu.se/ Öppnas i nytt fönster.

Vi vill rikta ett stort tack till alla föreningar, ledare och medlemmar som har tagit ansvarsfulla beslut under pandemin. Nu när vi återigen går in i skarpare läge med ökad smittspridning behöver vi alla ta ett gemensamt ansvar att följa de allmänna råden från Folkhälsomyndigheten.

Publicerad: 2020-11-22

Senast uppdaterad: 2020-10-30

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se