Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Hur påverkar pandemin föreningens årsmöte?

Många föreningar ska enligt sina stadgar ha sitt årsmöte under de närmaste månaderna. Utgångspunkten är att föreningen ska genomföra årsmötet i enlighet med den tidpunkt som står i stadgarna.

Årsmötet är föreningens viktigaste möte och föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar ska bjudas in till årsmötet och här diskuteras och beslutas om viktiga frågor för föreningen. För föreningar som har kalenderår som räkenskapsår ska årsmötet vanligtvis hållas senast under mars.

I och med corona kan det just nu vara svårt att genomföra årsmötet fysiskt, då är alternativet att genomföra det digitalt eller som en kombination fysiskt/digitalt (hybridmöte).

Får föreningen skjuta upp sitt årsmöte?
Utgångspunkten är att föreningen ska genomföra sitt årsmöte senast vid den tidpunkt som anges i föreningens stadgar. Om ett fysiskt möte inte är möjligt bör styrelsen överväga att bjuda in till ett digitalt årsmöte eller eventuellt till ett hybridmöte. Föreningen får inte helt ställa in årsmötet och bör göra vad de rimligen kan för att årsmötet ska genomföras i enlighet med det som står i föreningens stadgar. 

Om styrelsen anser att det inte är möjligt att genomföra årsmötet senast vid den tidpunkt som står i stadgarna ska styrelsen innan den tidpunkten har passerat meddela medlemmarna om att årsmötet blir försenat. Styrelsen ska då också meddela hur årsmötet istället kommer att genomföras och varför det har blivit försenat. Den medlem som är missnöjd med styrelsens beslut får begära ett årsmöte enligt föreningens stadgar. 

Årsmötet får alltså skjutas upp men inte ställas in. Föreningen måste genomföra årsmöte varje år. Det är ett av medlemskraven i SBF och i RF. Om föreningen väljer att skjuta upp sitt årsmöte ska det genomföras så snart det är möjligt. 

Digitalt årsmöte
Det finns flera olika digitala alternativ att använda sig av för att genomföra ett digitalt årsmöte. RF och SISU har tagit fram en vägledning för föreningar som vill genomföra årsmötet digitalt. RF/SISU distrikten Öppnas i nytt fönster. kan hjälpa er att genomföra digitala årsmöten. Några distrikt anordnar digitala informationsträffar om hur man genomför ett digitalt årsmöte. Ni kan vara med på en träff som anordnas av ett annat distrikt än ert eget.

En fördel med ett digitalt årsmöte är att det ger även de som inte har möjlighet att närvara fysiskt att vara med. Utöver situationen med corona som begränsar möjligheten att ses fysiskt kan ett digitalt årsmöte innebära att medlemmar som bor i en annan del av landet och vanligtvis inte brukar vara med på årsmötet nu kan vara med. Att genomföra årsmötet digitalt kan också locka andra målgrupper, t ex unga medlemmar, som därmed ges möjlighet att påverka och engagera sig i föreningens utveckling.

Läs mer om digitala och hybdrid årsmöte här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
Coronapandemins påverkan på idrotten kan du läsa här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Publicerad: 2021-01-26

Senast uppdaterad: 2021-01-26

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se