Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Sök aktivitetsstöd för barn, ungdom och funktionsvarierade

LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och är ett verksamhetsstöd till föreningar med ungdomsverksamhet samt verksamhet för funktionsvarierade. Sista ansökningsdagen är den 25 februari för perioden 1/7 – 31/12

Vad är LOK-stöd för något?
Det innebär att föreningen kan få ekonomiskt bidrag för alla ledarledda aktiviteter som har minst tre deltagare i åldrarna 7–25 år (för deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns). Ni kan söka LOK-stöd för träningar, tävlingar, läger, rekryteringsaktiviteter, osv.

Det är viktigt att alla föreningar som bedriver ungdomsverksamhet mellan 7-25år (deltagare med funktionsvariation finns ingen övre åldersgräns) söker LOK-stöd under perioden 1/7–31/12-2020 för vår framtid. Svenska Bouleförbundet har satt upp målet att 15 föreningar ska söka LOK-stöd under perioden 2020. Om Svenska Bouleförbundet kommer upp i antal godkända föreningar får förbundet tillbaka projektstöd från Riksidrottsförbundet för att utveckla barn och ungdomsverksamheten.

Har ni frågor eller behöver ni hjälp`
Vår utvecklingsansvariga Frida Milevi hjälper er gärna om ni behöver hjälp för att komma igång med att registrera era aktiviteter. Kontakta henne på frida.milevi@svenskboule.se eller 08-699 64 62.

Varför ska vi som förening ansöka om LOK-stöd?
Det är viktigt för boulen att alla föreningar som har någon form av verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år eller verksamhet för personer med funktionshinder söker LOK-stöd. Stödsystemen från RF har gjorts om och i det nya stödsystemet är LOK-stödsstatistiken viktigt när det gäller fördelning av stöd till barn- och ungdomsverksamhet. De stöd som finns för barn- och ungdomsverksamhet både för förbundet och för föreningarna avgörs utifrån hur många bouleföreningar som söker LOK-stöd och för hur många aktiviteter de söker för.

För att SBF ska få ett verksamhetsstöd för barn- och ungdom samt få projektmedel (liknande tidigare Idrottslyftet) att fördela till våra föreningar måste minst 15 bouleföreningar söka LOK-stöd. Om inte 15 bouleföreningar söker LOK-stöd kommer det projektstöd som föreningar kan söka att finnas hos distrikten och bestå av en ganska liten summa. Det är därför oerhört viktigt att alla föreningar som har möjlighet söker LOK-stöd. Det är också viktigt för boulen i stort att visa att vi har en barn- och ungdomsverksamhet. 

Utbetalning kan endast göras till föreningens eget plus- eller bankgiro. Från den 1 juli i år är det obligatoriskt att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt


Mer om LOK-stödet kan ni läsa här https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/ Länk till annan webbplats.

Manual för ansökan https://iof4.idrottonline.se/globalassets/svenskidrott-idrottonline/manualer---helpcenter/pdf-filer/narvaroregistrering-och-ansokan-om-lok-stod2.pdf Länk till annan webbplats.

Information om digital närvaroregistrering https://www.rf.se/bidragochstod/lok-stod/narvaroregistrering Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2021-02-11

Senast uppdaterad: 2021-02-11

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se