Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Svenska Bouleförbundet riskerar att förlora hela/delar av bidraget från RF

Fem styrelseplatser ska tillsättas på förbundsmötet 25 april. För att uppfylla Riksidrottsförbundets och SBF:s stadgar ska minst tre av dessa vara kvinnor.

Inga nomineringar till förbundsstyrelsen har inkommit till valberedningen. Valberedning har dock tagit fram en kvinnlig kandidat.

Ytterligare en ledamot som inte står till omval.
Förbundsledamot Carina Forsberg väljer att inte stå till omval till ytterligare en mandatperiod och därmed saknas minst två kvinnliga kandidater för att SBF ska uppfylla de krav som ställs på samtliga SF från RF.

Valberedningen har vädjat flertalgång på hemsidan och i nyhetsbrevet till alla medlemmar. NU måste vi hjälpas åt och ta ansvar för Svenska Bouleförbundet framtid. Beslutet ligger i Era händer.

Hälsningar,

SBF: Valberedning
valberedningen@svenskboule.se

 

Från och med den 1 juni 2021:

RF:s stadgar 11 kap. 4§ 4.

  • SF ska i sina stadgar föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män, att ettdera könet ska vara representerat med minst 40 procent av övriga ledamöter i styrelser, och med hälften av övriga ledamöter i valberedningar
  • samt
    • att i normalstadgar för SDF föreskriva att styrelser och valberedningar ska bestå av kvinnor och män.

Vad händer om SF inte klarar kraven?

  • Primärt ekonomiska konsekvenser
  • ”Efter 2021 riskerar de SF som inte uppfyller de stadgemässiga kraven på representativitet att förlora hela sitt ekonomiska stöd”
  • En yttersta konsekvens när ett SF inte efterlever RF:s stadgar är uteslutning RF.

Information om de val som ska göras på förbundsmötet hittar du här Länk till annan webbplats..

Publicerad: 2021-02-23

Senast uppdaterad: 2021-02-23

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se