Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Nästan 2 miljoner utdelade till bouleföreningar inom Idrott för äldre

Riksidrottsförbundet har nu fördelat de medel som fanns för Verksamhetsstöd Idrott för äldre. 119 bouleföreningar beviljades stöd.

Verksamhetsstödet Idrott för äldre var en engångsföreteelse och uppgick till totalt 24 miljoner kronor. Stödet gick att söka från den 1 oktober och ansökningsperioden förlängdes till den 31 januari i år.

 

Alla föreningar som hade haft minst fem medlemmar 65 + som aktivt deltog i föreningens verksamhet kunde ansöka om stödet. Aktiviteterna som omfattades räknades från den 1 januari 2019 och framåt, alltså en dryg 2-årsperiod.

 

Ansökan gjordes via Idrottsmedel i IdrottOnline och vi är mycket glada över att 119 bouleföreningar beviljades stöd. Sammanlagd summa för dessa föreningar uppgår till 1 991 000 kr.

 

De föreningar som lämnat en fullständig ansökan och som uppfyllde villkoren fick ett grundstöd på 3 000 kr. Därefter har

 nu ytterligare medel delats ut till samma föreningar. Denna fördelning byggde på antalet aktiva medlemmar i föreningen i målgruppen, hur frekvent föreningen bedrivit verksamhet för målgruppen samt hur många olika aktiviteter som föreningen erbjuder. För de bouleföreningar som beviljats stöd blev det ett stöd på mellan 11 500 kr och 23 000 kr utifrån dessa parametrar. 

Mer information

 om stödet och fördelningen finns på RFs hemsida. https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/verksamhetsstodidrottforaldre/ 

Stödet var som sagt ett engångsstöd. Vi hoppas självklart på att regeringen kommer att bevilja RF stöd för idrott för äldre igen. Stödet som RF beviljats är tvåårigt och består utöver detta verksamhetsstöd av stöd till specialidrottsförbund samt en satsning i ett antal RF SISU distrikt. 

 

De s

ex RF SISU distrikt som är utvalda som pilotdistrikt för att genomföra olika satsningar för att sätta äldre i rörelse är: RF SISU Blekinge, RF SISU Halland, RF SISU Gävleborg, RF SISU Västernorrland, RF SISU Västmanland och RF SISU Örebro. Om du eller din förening finns inom dessa distrikt kan det finnas aktiviteter att anmäla sig till. Ta kontakt med distriktet. 

Publicerad: 2021-03-22

Senast uppdaterad: 2021-03-22

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se