Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Frågestund kring den nya regelboken!

I och med att FIPJP (det internationella bouleförbundet) har uppdaterat de internationella spelreglerna för boule, har också Svenska bouleförbundet uppdaterat sin regelbok. Ni inbjuds härmed till ett öppet samtal kring det som är nytt!


De internationella spelreglerna för boule petanque har alltså uppdaterats och det är vårt internationella organ FIPJP som står för det arbetet. Ni hittar de internationella reglerna här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Som en förlängning så ska också Svenska bouleförbundet uppdatera sin egen regelbok på svenska och det är ibland ett såväl snårigt som krävande arbete, då vi har några få egna anspassningar att ta hänsyn till.

Det är vår domarkommitté som har det praktiska ansvaret att ta fram ett underlag till de nya reglerna och det formella beslutet tas av förbundsstyrelsen. Ett beslut som inte är speciellt svårt att ta, då vår domarkommitté gör ett gott arbete.

Landets nationella domare och distriktens domaransvariga kommer att få egna genomgångar av regelboken genom digitala träffar med domarkommittén, för att de ska vara så väl förberedda som möjligt inför den kommande säsongen.

Regler är ett komplicerat område som väcker känslor och där boulespelare kan ha vitt skilda och starka åsikter. Därför bjuder förbundsstyrelsen och domarkommittén nu in till ett öppet samtal kring de nya reglerna, för att förklara de förändringar som har skett och hur tankegångarna har gått. Samtalet sker mellan förbundsordförande Herman Thorell och domarkommitténs Johans Nilsson, rutinerad domare med mycket god kunskap kring regelverket. Samtalet är öppet för för alla som är intresserade och sker genom plattformen Teams. Det kommer också att ges möjligheter att ställa egna frågor kring regelboken till Johan. Ingen föranmälan behövs och den här texten kommer uppdasteras med en möteslänk när mötesdagen närmar sig.

För den intresserade kan man förbereda sig genom att läsa den nya regelboken och den hittar du via den här länken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Vad? Öppet samtal kring den nya regelboken
När? Onsdag 24 mars kl 19.00
Hur? Via den digitala plattformen Teams, länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YTMxYzRjZjgtYzNhOC00YjY0LTgxZGMtYjI0ZjQ0YTZlZTQ5@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22eb5b2d6e-028e-454d-b878-0c055adbeb2a%22,%22Oid%22:%22a7207b29-72c0-4d3c-88cc-dd5bc906bbf8%22%7D Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Anmälan? Behövs ej, bara att klicka in och delta

Publicerad: 2021-03-24

Senast uppdaterad: 2021-03-09

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se