Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Förbundsordförande har ordet- april 2021 och förbundsmötet i backspegeln

Via den digitala plattformen Easymeet höll Svenska bouleförbundet sitt årliga förbundsmöte.

Med styrelseförslag, motioner, valberedningens förslag och en hel del annat som underlag har vi nu tack vare de 46 närvarande delegaterna inte bara en plan för det kommande året utan också nya stadgar, nya rutiner för disciplinnämnderna och en ny förbundsstyrelse på plats.

Förbundsmöteshelgen inleddes med lördagens bouleting, om det kan ni läsa 

i vår tidigare rapport. Man kan konstatera att tingets diskussioner i stor utsträckning låg till grund för förbundsmötets beslut, även om en hel del nytt dök upp även under söndagen. 

 

Framförallt var det styrelsens tre förslag om stadgeändringar (i handlingarna rubricerade som 11.1, 11.2 och 11.3) som föranledde både diskussioner och intressanta replikskiften. Något som på förhand kunde tänkas vara en ganska torr och odramatisk fråga ledde till allra störst debatt och det var styrelseförslag 11.1 kring disciplinnämndernas organisation. Styrelsen förslag byggde på att samtliga ledamöter i samtliga nämnder ska väljas av förbundsmötet (till skillnad från det tidigare upplägget där ledamöterna i de regionala nämnderna valts på distriktsårsmötena). Hasse Hagberg, som ansåg att förslaget i sig var bra, ville samtidigt passa på att förändra de regionala nämnderna ytterligare genom att slå ihop dem till en enda första intans. Förbundsstyrelsen hade inga invändningar mot förslaget bortsett från att det kom lite för sent för att hinna utredas ordentligt och föreslog därför att de skulle utreda detta inför nästa årsmöte. Hasse föreslog att en sån utredning borde skötas av den centrala disciplinnämnden eftersom hela poängen med förslag 11.1 är att göra disciplinnämnderna oberoende från förbundsstyrelsen, en åsikt som förbundsmötet delade.  I samband med detta kommer också specialdistriktsförbunden att uppmanas att i sin tur uppdatera sina stadgar så att de stämmer överens med ovan valda ordning. 

Vidare ansåg förbundsstyrelsen i sitt förslag 11.2 att styrelsen 

bör få i uppdrag att vid konstituering själva utse en förbundssekreterare, något som Dag Hervieu yrkade avslag på och förbundsmötet höll med honom.  Därmed valdes lite senare Gun-Britt Jansson till just förbundssekreterare. I övrigt biföll förbundsmötet styrelseförslaget enligt utskick, något som i praktiken inte påverkar verksamheten nämndvärt.  

Slutligen klubbades förslag 11.3 igenom

 efter att GBBF uppmärksammat en skillnad i stadgeförslaget gentemot de allmänna tävlingsbestämmelserna rörande licensierade medlemmar och medlemmar. Förbundsstyrelsen lät meddela att tävlingsbestämmelserna omgående ska uppdateras för att alla medlemmar fortfarande ska ha rätt att delta på förbestämda arrangörers tävlingar utan specifikt tillstånd.  

Vanligtvis brukar ett förbundsmöte till största del bestå av motioner, men i år var de bara två till antalet. Både motionen om färgade klot och den om ifyllnad av nedslag röstades ned av ett enhälligt möte.

 

Vi har också en till stora delar ny styrelse på plats. Som förbundssekreterare har vi redan nämnt Gun-Brit Jansson. Dessutom valdes Ingela Eriksson, före detta förbundsordförande, in på ett års fyllnadsval som ekonomiansvarig, medan Helene 

Palovaara, Hannele Kangas och Yngve Edvaldsson valdes in som ledamöter på två år. Tillsammans med undertecknad, Mattias Thorell, Lasse Franck och Rasmus Kling utgör vi nu den nya förbundsstyrelsen. 

Bland de avgående styrelseledamöterna vill vi också uppmärksamma följande. Jonas Almquist tilldelas förtjänsttecknet i silver på förbundsnivå efter sina fina 8 år i förbundsstyrelsen. Carina Forsberg och Anita Dahlerus tilldelas 

förtjänsttecknet i brons efter sina 5 år i förbundsstyrelsen. Tillsammans med Carina Lagerlöf och Sofia Asp vill vi härmed skicka ett stort och hjärtligt tack för era insatser för svensk boule, och ett hjärtligt välkommen åter. 

 

Slutligen vill vi nämna den senaste av våra tillsatta kommittéer, nämligen Veterankommittén. Under förbundsmötet korrigerades budgeten och man tillsköt där 10 000 kr för uppstartsarbetet för kommittén. På det efterföljande konstituerande styrelsemötet beslöt man också att följande personer ska ingå i kommittén: Jean-Noel Henry, Johan Nordlander, Carina Jansson, Arne Teljer och Hilbert Björkdahl. Kommittéen kommer tämligen omgående sätta igång sitt arbete och om det kommer vi berätta senare under våren. 

Nu tar vi alla sikte mot en ljusnande framtid tycker jag. Vi kan skönja slutet på 

coronapandemins värsta grepp, även om vårt samhälle säkerligen fortsatt kommer påverkas på olika sätt. En planeringsgrupp är satta att börja arbeta med ett alternativt och högst tillfällig SM-upplägg, dessutom arbetar vår tävlingskommitté tillsammans med vår coronagrupp frenetiskt för att vi alla ska vara så väl förberedda som möjligt när vi väl kan dra igång vårt tävlande igen. När det blir återstår att se, men oavsett kommer vi närmare och närmare den dagen. 

Ta hand om varandra, så ses vi snart på ett eller annat sätt!

 

Mvh förbundsstyrelsen genom förbundsordförande Herman Thorell

 

Publicerad: 2021-04-29

Senast uppdaterad: 2021-04-29

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se