Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Sök LOK-stöd!

Ta tiden i akt om ni har haft aktiviteter under period 1 januari - 30 juni söka LOK-stöd.

LOK-stöd kan sökas av idrottsföreningar som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år (för verksamhet för personer med funktionsnedsättning finns ingen åldersgräns).

Ansökan gör i IdrottOnline. Varje aktivitet behövs ha minst tre deltagare och en ledare. Sök LOK-stöd även om er verksamhet har varit mindre än vanligt på grund av Corona. Under 2020 kompenserade RF föreningar för minskade aktiviteter.

Viktigt att ni söker LOK-stöd
Det är viktigt för boulen att alla föreningar som har någon form av verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år söker LOK-stöd. De stöd som finns för barn- och ungdomsverksamhet både för förbundet och för föreningarna avgörs utifrån hur många bouleföreningar som söker LOK-stöd och för hur många aktiviteter de söker för. För att SBF ska få ett verksamhetsstöd för barn- och ungdom samt få projektmedel (liknande tidigare Idrottslyftet) att fördela till våra föreningar måste minst 15 bouleföreningar söka LOK-stöd. Om inte 15 bouleföreningar söker LOK-stöd kommer det projektstöd som föreningar kan söka att finnas hos distrikten och bestå av en ganska liten summa. Det är därför oerhört viktigt att alla föreningar som har möjlighet söker LOK-stöd.

Digital registrering i IdrottOnline
Från den 1 juli 2020 är det obligatoriskt att närvaroregistrera LOK-stödsaktiviteter digitalt. Det innebär att föreningen måste närvaroregistrera aktiviteterna så att både aktiviteter och deltagare finns i IdrottOnline senast då ansökan ska skickas in.

Hur ansöker vi?
Mer om LOK-stödet Länk till annan webbplats.  
Hjälpsida med filmer och checklista Länk till annan webbplats.
Länk till annan webbplats.
Manual för ansökan Länk till annan webbplats. 
Länk till annan webbplats.
Information om digital närvaroregistrering Länk till annan webbplats.

 

Ansökan för aktiviteter genomförda 1 januari-30 juni görs senast 25 augusti.
Frågor om digital närvaroregistrering besvaras av LOK-stödsgruppen via telefon 08-699 61 50 (knappval 3) eller mejl lok@rfsisu.se

Ni kan som förening även vända er till er lokala RF-SISU konsulent Länk till annan webbplats. för frågor kring detta och mycket annat. RF SISU distrikten anordnar informationsträffar Länk till annan webbplats. kring hur ni gör för att söka LOK-stöd digitalt.

 

Publicerad: 2021-08-19

Senast uppdaterad: 2021-08-19

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se