Gå till innehåll
Svenska Bouleförbundet
Svenska Bouleförbundet

Azéma utökar makten med nytt förbund

Omvälvande händelser är i görningen på den internationella politiska boulearenan. Som vanligt är de orkestrerade av FIPJP:s ordförande Claude Azéma, som tänker bilda ett nytt förbund i samband med VM i Santa Susanna.

Ett nytt förbund ska enligt Azémas plan bildas i Santa Susanna. Förbundet i fråga ska heta FMBP / WPBF – Fédération Mondiale de Boules et de Pétanque / World Petanque and Bowls Federation (borde naturligtvis vara ”…and Boules Federation” men det är alltså ”Bowls”) och i princip är förbundet redan bildat – men det har ännu inte haft någon konstituerande kongress. Den ska hållas i Santa Susanna 18 november.

CMSB har upplösts
Det nya förbundet ska ersätta CMSB (Confédération Mondiale des Sports Boules) som var den tidigare paraplyorganisationen för alla boulesporter och som bildades i syfte att bli erkänd av Internationella Olympiska Kommittén och kunna bedriva lobbyarbete för att boulesporterna ska bli del av sommar-OS. CMSB erkändes av IOK men har i övrigt misslyckats med sitt uppdrag. (Visserligen lyckades CMSB med att få den internationella dopingbyrån, WADA, att häva alkoholförbudet för boule pétanque och att ge boulespelare tillåtelse att dricka pastis under tävlingar – så helt utan bedrifter har organisationen inte varit.)

Azéma manövrerade ut italienare 2014
CMSB har präglats av maktkonflikt mellan den italienska och den franska falangen. Ett av de fyra medlemsförbunden, World Bowls, lämnade organisationen 2013. FIPJP hotade med att göra World Bowls sällskap och lämna samarbetet – året efter ersatte Claude Azéma den italienska ordföranden Romolo Rizzoli.
Sedan CMSB misslyckades med – den Azéma-ledda – kampanjen ”Boules Sports 2024” har förbundet upplösts på grund av att det inte uppfyllde IOK:s krav på ”good governance”. För att boulesporterna trots det skulle erkännas av IOK också fortsättningsvis bildades WPBF.


WPBF redan etablerat via andra medlemskap
Det nya förbundet är redan medlem i GAIFS (General Association of International Sports Federations), ARISF (Association of IOC Recognised International Sports Federations) och IWGA (International World Games Association). Det är anslutet till WADA:s regelverk och har skrivit avtal med ITA – the International Testing Agency.
Men någon konstituerande kongress har alltså inte hållits och någon styrelse inte valts. Det kommer att ske direkt efter FIPJP:s kongress på torsdag (vilket innebär att FIPJP:s kongress bara har tre timmar till sitt förfogande – spännande i sig). Fram till dess sköts WPBF av den interimsstyrelse som har tillsatts helt utan medlemmarnas insyn. Inleder med stadgebrott Det finns flera saker som är värda att notera med WPBF. En sådan sak är att förbundet kunde ha startat snyggare än genom att bryta mot sina egna stadgar. Enligt dessa ska kallelse till kongress – med tillhörande dagordning, förslag etcetera – skickas till medlemsförbunden senast 60 dagar före kongressen. Vi mottog handlingarna (inklusive information om hur kandidater till styrelsen nomineras) 20 dagar före själva kongressen.

Ny struktur
Men viktigare är den nya organisationen. Det är specialidrottsförbund, som SBF och våra motsvarigheter i andra länder (ett per land), som är medlemmar i WPBF. (Vi blir medlemmar automatiskt via vårt medlemskap i FIPJP. Det är inte osannolikt att FIPJP:s medlemsavgift som en följd av detta kommer att höjas avsevärt.) I förbundet kommer också att finnas associate members samt colleges. ”Associate members” är de tre medlemsförbund som också utgjorde CMSB, det vill säga FIPJP (Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal), FIB (Fédération Internationale de Boules) och CBI (Confederazione Boccistica Internazionale).

”Colleges” (ett rätt misslyckat ordval på engelska eftersom colleges här inte har någonting alls med utbildning att göra) beskrivs så här: ”The Colleges bring together representatives of the Recognized Disciplines practiced by the member national federations of WBPF [sic.]. They may not admit other bodies to their membership. Each College deals with a single Recognized Discipline and has full competence to elaborate texts and technical regulations concerning the Recognized discipline and to organise the World Championships of that Recognized Discipline or any other official competition of a world/international nature.”
Och meningen är att associate members ska “transfer the full management of the concerned Recognized Disciplines to the Colleges of WBPF [sic. – i sina stadgar använder WPBF den felaktiga förkortningen nästan, men inte alldeles, konsekvent]”. Det ska alltså bildas ett ”college” för varje sport och det kommer att finnas åtminstone fem – pétanque, jeu provençal, boule lyonnais, raffa och parasport.

WPBF blir nya CMSB – och FIPJP
På sikt kommer det alltså att vara WPBF som, genom sina ”colleges”, ansvarar för regelverket och världsmästerskapen i vår sport. Det ska också vara WPBF som ansvarar för den internationella tävlingskalendern, som bestämmer vilka tävlingar som får klassas som internationella och så vidare.
Med andra ord kommer WPBF alls inte bara att arbeta med den olympiska satsningen – utan också att göra allt det FIPJP gör i dag.

Två tänkbara scenarier för FIPJP
Det väcker onekligen frågan vad någon i fortsättningen ska med FIPJP till. Kanske skulle den kunna besvaras av några andra meningar i de nya stadgarna: ”Each College constitutes its own organizational structure and organizes itself. An Associate Member may take on the role and functions of the College for the concerned Recognized Discipline. In this case, it will naturally have full power of management and organization (including the organization of Competitions) in areas for which the Statutes and Organizational Regulations do not confer jurisdiction to the WBPF.”
Alltså skulle FIPJP kunna bli petanquens college. I sådana fall kommer vår sport också i fortsättningen att i praktiken administreras av FIPJP och det nya förbundet medför på så sätt ingen direkt skillnad. Om inte finns det ingenting som tyder på att FIPJP framöver kommer att fylla något syfte.

Pétanquen i praktiken enväldig
WPBF verkar vara konstruerat av Claude Azéma. Och som framgår av det nya förbundets namn är hans plan att boule pétanque ska bli den sport som bestämmer över och är i stort sett synonym med förbundet. Gissningsvis beror det bland annat på att det är petanque han vill ha med i OS-programmet.
FIB och CBI kommer sannolikt inte att vilja att deras sporter tas över av WPBF på det sätt som nu föreslås. Men i och med att Azéma har förlagt den konstituerande kongressen direkt efter FIPJP:s har han försäkrat sig om att FIB och CBI kommer att vara i minoritet.

Sannolikt fait accompli
Utsikterna att stoppa Azémas planerade utveckling är små. Medlemsförbunden har inte många dagar på sig att organisera något motstånd eller alternativ och historiskt har medlemmarnas ovilja att utmana makten varit avsevärt större än oviljan att böja sig för den.
Ordföranden i FIPJP, FIB och CBI har automatiskt plats i WPBF:s styrelse. De blir också, under den så kallade övergångsperioden, som är två år, automatiskt ordförande i respektive idrotts ”college”. Värt att notera här är att posten som ordförande för FIPJP de kommande fyra åren ska tillsättas på FIPJP:s kongress, timmarna före WPBF-kongressen. Azéma måste alltså först bli omvald där för att sedan få de automatiska positionerna i WPBF.

Styrelsen i WPBF ska sammanlagt bestå av 15 ledamöter (varav minst fyra kvinnor) – inklusive ordförande, sekreterare och kassör. Varje nationellt medlemsförbund får ha max två medlemmar i styrelsen. Det råder nog ingen som helst tvekan om vem som får ordförandeposten och vi kan förmodligen, precis som Azéma själv, räkna med att han på torsdag i nästa vecka är ordförande för såväl WPBF som för FIPJP och the College of Pétanque within WPBF.

Läs hela stadgeförslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (på bristfällig engelska) via WPBF:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Lasse Franck
lasse.franck@svenskboule.se

Publicerad: 2021-11-10

Senast uppdaterad: 2021-11-10

Sponsorer

Besöksadress

Skansbrogatan 7
118060 Stockholm

Postadress

Svenska Bouleförbundet
Box 11016
100 61 Stockholm

Kontakta oss

08-699 64 60
kansli@svenskboule.se